Interculturele bemiddeling

In Sint-Joost is interculturaliteit alomtegenwoordig. Om verder te kijken dan de buitenkant en de inwoners bij elkaar te brengen ondanks hun verschillen, en vooral om hen te verenigen rond hun culturele rijkdommen, heeft de dienst Preventie als prioritaire doelstellingen : het creëren van banden, kennismaken met de ander in een dynamiek van "samenleven".

De interculturaliteit, die we zowel zien in de taken als in de samenstelling van de ploegen, is de motor van toenadering van het publiek (in geval van conflicten, moeilijkheden, sociale opvolging,...), initiatieven (wijkanimatie, sportwedstrijden, culturele activiteiten,...). De gemeente ziet voortdurend toe op de diversiteit, het openstellen naar andere culturen. Filmvertoningen, thema-avonden, kookateliers, vragenuurtje, bevorderen de natuurlijke creatie van interculturele bruggen door het gebruik van het Frans te stimuleren, en door op een aangename manier bij te leren over leefregels en de Brusselse samenleving.

De « Cel Interculturaliteit » van de dienst Preventie, die werd opgericht in 2015, bestaat uit 3 personen en is gevestigd in gemeenschapszaal. De ploeg organiseert en neemt actief deel aan diverse feestelijke of culturele activiteiten die interculturele uitwisseling stimuleren. Doorheen het beheer van zaal Sapiens wisselen een aantal verschillende communautaire groepen elkaar af, die meermaals werden samengebracht tijdens gezamenlijke, interculturele en tevens intergenerationele feestelijkheden, zoals bijvoorbeeld de interculturele ateliers.

Een van de andere thema's die Preventie mobiliseert is de identificatie en de strijd tegen het fenomeen van het radicalisme (fasen van identificatie, preventie van terreinen die gunstig zouden kunnen zijn voor het opduiken van dit fenomeen). Het werk van verbinding, interculturaliteit, samenleven, intensieve aanwezigheid in de wijken, maakt eveneens deel uit van deze preventie (contact : de verantwoordelijke van de dienst, C. Pauporté – T 02 210 44 65).

Cel Interculturaliteit

Merinosstraat 1b-1c
1210 Brussel

De Preventieprojecten zijn opgebouwd rond culturele en interculturele begrippen, ontmoetingsplaatsen van de verschillende publieken :

Intercultureel atelier

Dit atelier is open voor iedereen elke donderdag van 10u tot 12u. De voornaamste activiteiten die worden aangeboden zijn « Tous autour de la table », welzijn, conversatietafels in het Frans en veelgestelde vragen over de rechten en plichten op het Belgisch grondgebied.

« Tous autour de la table » is bovenal een uitnodiging om onze verschillen te ontdekken en te waarderen en hierdoor onze buren beter te leren kennen. Een soort van kookatelier zonder een echte kook-of dieetles te zijn in de strikte zin van het woord. De voornaamste doelstelling is vooral om banden te creëren van gezellig samenzijn en uitwisselingen.

Er wordt gepraat over eerlijke handel, immigratie, biologische landbouw, kwaliteit van de voedingsmiddelen, de school van de kinderen, het beheer van het huishoudbudget, ...waarbij iedereen samen een eenvoudig en goedkoop recept bereidt dat thuis gemakkelijk opnieuw kan worden gemaakt.

De sessie gaat regelmatig gepaard met een gezellig moment rond een degustatie.

Gemeenschapszaal Sapiens

Mérinosstraat 1b
1210 Brussel
Verantwoordelijke

Atelier Huisvesting

Eén maal per week vinden collectieve sessies plaats, op vrijdag van 11u tot 13u in het SPC Houwaert (Brialmontstraat 23) om de uitwisseling te vergemakkelijken van informatie rond de opvangstructuren voor woningen, en tevens om toegang te hebben tot de lijst van huurwoningen, over een telefoon en een computer te beschikken indien nodig.

Sociale Preventie Centrum Houwaert (SPC-H)

Brialmontstraat 23
1210 Brussel

Psychomotoriek «Mousses émoussent»

Bepaalde kinderen, die soms migratie- of gezinstrauma’s hebben beleefd, moeten kunnen springen, lopen, glijden, zich verkleden, tekenen, luisteren of verhalen creëren om hun stress naar buiten te kunnen laten of uiting te kunnen geven aan hun ontreddering. Psychomotoriek brengt een gevoel van veiligheid en verwerking dat zowel van pas kan komen bij het leren op school als in het gedrag tegenover anderen.

Dankzij de steun van de vzw Notre Quartier, en van het Fonds Baillet Latour «L’extrascolaire au cœur de l’intégration» beheerd door de Koning Boudewijnstichting voor de uitrusting, breidt de dienst Preventie sedert 2015 gratis de aanpak “beweging en psychomotoriek » uit naar twee basisscholen gelegen in Sint-Joost, alsook naar het verenigingsmilieu en de gezinnen, in gemeenschapszaal Sapiens.

Het psychomotoriek atelier vindt alle weekdagen na school plaats (15u45) terwijl donderdagochtend voorbehouden is voor een activiteit ouders/kinderen. Er worden tevens stages voorzien tijdens de schoolvakanties. Voor het goede verloop van de activiteit zijn de groepen beperkt tot 6 kinderen (max. 12 jaar) en een regelmatige aanwezigheid wordt gevraagd.

Gemeenschapszaal Sapiens

Mérinosstraat 1b
1210 Brussel
Verantwoordelijke

Sporttoernooien

 • in P'tit Boule
 • in de Kruidtuin

Culturele evenementen

De dienst Preventie zorgt voor het toezicht bij gemeentelijke en gewestelijke evenementen, gezellige en feestelijke gelegenheden tot samenleven, tussen alle soorten burgers.

Enkele voorbeelden van festiviteiten en evenementen waaraan de dienst haar bevoegdheden verleent voor een gezellig en vlot verloop :

 • Autoloze zondag
 • Sport- en recreatiedag van de 3de leeftijd
 • OH! Festival
 • Plaats voor kinderen
 • Urban Life Festival
 • Le 1001
 • Village J
 • Buurtfeest
 • Bruxelles fait son cinéma

 

Laatst gewijzigd: 22.01.2019