Stedenbouw & Milieuvergunning

In de Gemeente vindt men oude gebouwen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het meest ener-
gieverslindend zijn, aangezien drie vierde van de woningen dateren van voor 1932 en weinig duurzame
renovatie ondergingen. Teneinde de vooruitgang van de Gemeente voort te zetten in een functionele,
aangename en dynamische gemeenschap, wil het College voornamelijk de acties aanmoedigen die de renovatie van de bestaande gebouwen tot doel hebben.

De Stedenbouw & milieu dienst geeft raad aan burgers een stedenbouwkundige of een milieuvergunning willen aanvragen. Hij is ook verantwoordelijk voor het beheer van verwaarloosde gebouwen en terreinen. Tot slot heeft de dienst Grondgebiedbeheer nog een controlerende rol wat betreft stedenbouwkundige en milieuvergunningen , maar ook op het vlak van hygiëne.