Hulp en verzorging aan huis

In Sint-Joost is het OCMW een aangewezen adres indien men financiële moeilijkheden ervaart om  gezondheidszorg te bekostigen, maar tevens artsen, apotheken en andere actoren zoals het Medisch centrum en Gezinsplanning zijn contactpersonen die waardevol advies kunnen verstrekken.

Maison de la Famille stelt een erkende dienst voor Hulp en maaltijden aan huis  (SAD) ter beschikking alsook de organisatie Familiehulp. Allebei bieden ze een dienstverlening die het thuishouden en de terugkeer naar huis bevorderen in comfortabele en veilige omstandigheden en verzekert de dagelijkse begeleiding van alleenstaanden, bejaarden, invaliden, zieken en gezinnen in moeilijkheden.

OCMW van Sint Joost

Verbistrstraat 88
1210 Brussel
Voorzitter
Luc Frémal
Algemene sociale dienst
Amélie Vanwissen
Medisch centrum Jean Fontaine
Pascale De Wandeler
Rusthuis Anne Sylvie Mouzon (OCMW)

Maison de la Famille vzw

de Liedekerkestraat 112
1210 Brussel
Foyer Poste
Foyer Liedekerke

Familiehulp

Koningsstraat 294
1210 Brussel

 

Laatst gewijzigd: 19.04.2017