Strijd tegen het Coronavirus (Covid-19)

T 0800 14 689 (gratis) - www.info-coronavirus.be

09/03/2022 - De gemeentelijke Test- en vaccinatiecentra sluiten hun deuren

Ingevolge een vergadering tussen Burgemeester Emir KIR, de GGC en het Belgische Rode Kruis zullen de gemeentelijke Test- en Vaccinatiecentra na enkele maanden activiteit hun deuren sluiten.

De sluitingsdatum van het gemeentelijk Vaccinatiecentrum is 10 maart om 19u, die van het gemeentelijk Testcentrum 11 maart om 11u.

Na pieken van wel 3000 vaccindosissen in één maand dalen de bezoekerscijfers, zoals wordt bevestigd door de algemene tendens in Brussel.

07/03/2022 - Code geel vanaf maandag 7 maart

De gemeente ontvangt u zonder afspraak vanaf 07/03/2022

Het onthaal van het publiek wordt hervat volgens de normale openingsuren, van 08:30 tot 13:00 uur, van maandag tot vrijdag, met een permanentie van de Dienst bevolking op dinsdag, van 16:00 tot 18:00 uur, zonder afspraak.

Vanaf 7 maart schakelt de coronabarometer naar code geel. Dat heeft het Overlegcomité beslist. Zo verdwijnt onder meer het Covid Safe Ticket in de horeca en vervallen beperkingen voor evenementen. Ook de epidemische noodsituatie en de federale fase van het nationaal noodplan worden na twee jaar afgeblazen.

1. Mondmasker aanbevolen, verplicht in zorginstellingen en op openbaar vervoer

 • Het dragen van een mondmasker blijft aanbevolen, onder meer in binnenruimtes, bij uitzonderlijke drukte en op plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.
 • Het gebruik van een FFP2-mondmasker blijft aangeraden voor kwetsbare personen.
 • Na de Krokusvakantie, vanaf maandag 7 maart 2022, is het niet langer verplicht om in het onderwijs een mondmasker te dragen.
 • In zorginstellingen zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra blijft net als op het openbaar vervoer het mondmasker vanaf 12 jaar verplicht.

2. Covid Safe Ticket

Het gebruik van het Covid Safe Ticket, onder meer in de horeca en bij evenementen, vervalt.

3. Reisregels vanaf 11 maart

 • De algemene verplichting om een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen vervalt. Het PLF is enkel nog verplicht voor wie met een vervoerder naar België reist vanuit een derde land dat niet op de witte lijst van de Europese Unie staat.
 • Voor wie naar België reist en beschikt over één van de drie COVID-certificaten (vaccinatie, test of herstel) is er geen test- of quarantaineverplichting.
 • Wie in België woont, niet over één van de drie COVID-certificaten beschikt (vaccinatie, test of herstel) en reist vanuit een land met een ongunstige situatie, moet zich op dag 1 na aankomst laten testen (snelle antigeentest of PCR-test). Landen met een ongunstige situatie zijn o.m. donkerrode landen op de ECDC-kaart en derde landen die niet op de witte lijst van de Europese Unie staan.
 • Wie niet in België woont, moet bij inreis beschikken over een geldig COVID-certificaat (vaccinatie, test of herstel). Korte verblijven van minder dan 48 uur waarbij men geen gebruik maakt van een vervoerder zijn uitgezonderd.
 • Voor personen die komen uit landen of regio’s met een nieuwe zorgwekkende variant blijven de huidige de test- en quarantaineregels ongewijzigd.
 • Er blijft een inreisverbod gelden voor niet-essentiële reizen van niet-EU-burgers die hun verblijfplaats hebben in een derde land dat niet op de witte lijst van de Europese Unie staat, tenzij ze over een vaccinatie- of herstelcertificaat beschikken.
 • Er blijft een inreisverbod gelden vanuit landen of regio’s met een nieuwe zorgwekkende variant (zone met heel hoog risico-VOC).

4. Thuiswerk

Het Overlegcomité nodigt bedrijven en overheidsdiensten uit om, in overleg met de sociale partners, een structureel regime voor telewerk te verankeren.

5. Opvolging epidemiologische situatie

Het Overlegcomité blijft de epidemiologische situatie opvolgen. Het verwijst daar naar vijf hefbomen die de Wereldgezondheidsorganisatie aanreikt om een eventuele heropflakkering van het coronavirus te temperen:

 • Behoud van ‘genome sequencing’ capaciteit om nieuwe varianten snel te detecteren
 • Blijvende inzet op primo-vaccinatie van onbereikte en kwetsbare groepen, aangezien een hoge vaccinatiegraad de belangrijkste bescherming blijft tegen nieuwe varianten
 • Het beschikbaar en betaalbaar maken van therapie met antivirale geneesmiddelen, complementair aan vaccinatie
 • Het bevorderen van luchtkwaliteit door ventilatie en filtratie.
 • Internationale solidariteit op het vlak van doneren en produceren van vaccins om het risico op het ontstaan van nieuwe virusvarianten te beperken.

https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/code-geel-vanaf-maandag-7-maart

17/02/2022 - Nieuwe openingsdagen voor het Gemeentelijk vaccinatiecentrum

Voor het Gemeentelijk vaccinatiecentrum, gelegen in de Merinosstraat 1, zullen de openingsdagen beperkt worden tot maandag en donderdag, van 12.00 tot 19.00 uur, gratis en zonder afspraak voor inentingen met Pfizer.

14/02/2022 - Code oranje vanaf 18 februari: geen sluitingsuur horeca meer, nachtleven open

Vanaf 18 februari ’s ochtends schakelt de coronabarometer naar code oranje. Dat heeft het Overlegcomité beslist. Zo verdwijnt onder meer het sluitingsuur in de horeca en kan het nachtleven opnieuw open. Ook alle publieksevenementen binnen en buiten zijn toegelaten. Telewerk is niet langer verplicht, maar blijft wel aanbevolen.

Horeca

 • Het sluitingsuur verdwijnt, net als de beperking op het aantal personen per tafel en het verplicht zittend consumeren.
 • Mondmaskers zijn enkel nog verplicht voor personeel
 • Het nachtleven kan heropenen aan een capaciteit van 70%.

Evenementen

Alle publieksevenementen binnen en buiten zijn steeds toegelaten.
Het mondmasker dient te worden gedragen bij:

 • niet-dynamische binnenactiviteiten
 • bij dynamische binnen- en buitenactiviteiten, enkel door het personeel

Het CST is verplicht voor alle binnenactiviteiten vanaf 50 personen en voor buitenactiviteiten vanaf 100 deelnemers.
Een capaciteit van 200 personen is steeds toegelaten, maar mag aangevuld worden tot:

 • 70% bij dynamische binnenactiviteiten
 • 80% bij niet-dynamische binnenactiviteiten en alle buitenactiviteiten
 • 100% bij een luchtkwaliteit onder een gemiddeld gemeten streefwaarde van 900 ppm CO2 bij binnenactiviteiten
 • 100% bij buitenactiviteiten indien gewerkt wordt met compartimenten van maximaal 2.000 personen of indien bijkomende anticrowdingmaatregelen genomen worden na positief advies van de Lokale Veiligheidscel.

Huwelijken en begrafenissen zijn net als nu toegelaten.

Georganiseerde vrijetijdsactiviteiten

Bij georganiseerde vrijetijdsactiviteiten buiten geldt niet langer een maximumcapaciteit, voor georganiseerde vrijetijdsactiviteiten binnen geldt een maximumcapaciteit van 200 personen. Dit maximumaantal is niet van toepassing op sportieve activiteiten, met uitzondering van sportkampen.

Ventilatie

Het Overlegcomité benadrukt het belang van een goede ventilatie van binnenruimtes. Bij het bereiken van de limietwaarde van 1500 ppm CO2 of een debiet van 18m3 ventilatie per persoon of 18m3 luchtzuivering per uur per persoon moet de capaciteit worden beperkt of moeten andere maatregelen worden genomen.

Telewerk

De verplichting tot telewerk wordt opgeheven. Wel blijft telewerk nog steeds aanbevolen, wanneer dat mogelijk is.

Winkelen

Er gelden geen beperkingen meer op winkelen. Het sluitingsuur voor nachtwinkels vervalt.

Mondmaskerplicht

De mondmaskerplicht geldt vanaf 19 februari vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Reisregels

Bij inkomende reizigers wordt niet langer rekening gehouden met de kleurcode van het land van herkomst. Personen die hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben en vanuit EU/Schengenlanden of derde landen naar ons land reizen, moeten voortaan wel beschikken over een geldig vaccinatie-, test- of herstelcertificaat. De regels voor zones met een heel hoog risico en essentiële en niet-essentiële reizen blijven evenwel van toepassing, net als de 48-uursregel en de uitzonderingen voor categorieën zoals vervoerders en grensarbeiders.

In lijn met de Europese Raadsaanbeveling 2022/107 en de evolutie van de wereldwijde verspreiding van omikron beslist het Overlegcomité om de certificaten als volgt aan te passen:

 • het vaccinatiecertificaat is 270 dagen geldig bij een basisvaccinatie en onbeperkt bij een boostervaccinatie.
 • het testcertificaat zal 24 uur geldig zijn voor een Rapid Antigen Test (RAT). Merk op: enkel RAT die zijn goedgekeurd op Europees niveau komen in aanmerking. PCR-testen zijn 72 uur geldig.
 • Het Overlegcomité vraagt aan de ministers van Volksgezondheid om de test- en quarantaineregels bij reizen te vereenvoudigen.

https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/code-oranje-vanaf-18-februari-geen-...

21/01/2022 - Overlegcomité keurt coronabarometer goed, code rood vanaf 28/1

Het Overlegcomité heeft vandaag de coronabarometer goedgekeurd. De maatregelen op basis van de barometer zullen ingaan op vrijdag 28 januari onder code rood. Ook wordt het Covid Safe Ticket vanaf 1 maart aangevuld met het boostershot.

1. Coronabarometer

Doelstelling

De coronabarometer is een instrument voor proactieve beleidsvoorbereiding en communicatie en moet aan de betrokken sectoren meer voorspelbaarheid geven, de beslissingen van het Overlegcomité structureren en meer transparant maken.

Code geel, oranje en rood

De coronabarometer kent drie fases die de druk op de zorg weerspiegelen:

Code geel: de epidemiologische situatie en druk op de ziekenhuizen is onder controle. 
Code oranje: toenemende druk op het zorgsysteem, er moet ingegrepen worden om de trend opnieuw te keren.
Code rood: hoog risico op overbelasting van het gezondheidszorgsysteem.
Het Overlegcomité zal bij het bepalen van de code, naast de druk op de zorg, ook rekening houden met een globale evaluatie van de epidemiologische situatie en specifiek aandacht hebben voor de geestelijke gezondheid.

Betrokken sectoren

De barometer concentreert zich op publieksevenementen, horeca en vrijetijdsactiviteiten. Voor het bepalen van maatregelen wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen activiteiten  die binnen/buiten plaatsvinden en die niet-dynamisch/dynamisch zijn. Andere sectoren kunnen eventueel naderhand worden toegevoegd. Onderwijs en sociale contacten zullen niet opgenomen worden.

2.  Code rood vanaf 28 januari

Op basis van onder meer de versnelde stijgende lijn van het aantal ziekenhuisopnames, de hoge positiviteitsratio en de sterke circulatie van omikron met een stijgend aantal afwezigheden in scholen, bedrijven, zorgsectoren en openbare diensten beslist het Overlegcomité om vanaf 28 januari in code rood te starten met de volgende maatregelen:

Publieksevenementen

Publieksevenementen zoals theatervoorstellingen en voetbalwedstrijden zullen binnen en buiten toegelaten zijn, met uitzondering van dynamische evenementen binnen zoals dansfeesten.

Er geldt een mondmaskerplicht binnen en buiten, CST is verplicht vanaf 50 deelnemers binnen en 100 buiten. 

Een capaciteit tot 200 personen is steeds toegelaten. Grotere zalen mogen verder aanvullen tot  een bezettingsgraad van 70% of tot 100% indien ze de luchtkwaliteit onder de 900 ppm houden.

Huwelijken en begrafenissen zijn net als nu toegelaten.

Horeca

Het sluitingsuur in de horeca wordt naar middernacht gebracht.  Het mondmasker blijft gelden voor klanten en personeel, CST is verplicht, net als de capaciteit van 6 personen per tafel en een verbod op rechtstaand consumeren. Het nachtleven en discotheken (binnen/dynamisch) blijven gesloten.

Georganiseerde activiteiten in groep

Ook georganiseerde activiteiten in groep zoals bijvoorbeeld jeugdactiviteiten, verenigingsleven en  niet-professionele sportbeoefening zijn toegelaten. Binnen tot 80 personen, buiten tot 200 personen. Overnachtingen op kampen zijn toegestaan.

Reeks binnenactiviteiten openen

Met uitzondering van discotheken en dancings mogen volgende binnenruimten die momenteel gesloten zijn terug openen voor het publiek: pretparken, binnenspeeltuinen, dierenparken en -tuinen, subtropische zwembaden en recreatieve onderdelen van zwembaden, trampolineparken, bowling- en dartszalen, snooker- en biljartzalen, inrichtingen voor paintball- en lasergames, escape rooms, casino's, speelautomatenhallen en de wedkantoren.

Telewerk, winkelen en mondmaskerplicht

De huidige regels met betrekking tot telewerk (vier dagen per week), veilig winkelen en de mondmaskerplicht blijven van kracht.

Geldigheid vaccinatiecertificaat vanaf 1 maart

Een herhalingsdosis (booster) is een belangrijke bescherming tegen het virus. Daarom beslist het Overlegcomité om vanaf 1 maart de geldigheid van het vaccinatiecertificaat in het Covid Safe Ticket terug te brengen van 270 dagen naar 150 dagen. De geldigheidsduur van de herhalingsdosis is niet beperkt in de tijd.

Dat betekent dat wie zich voor 1 oktober liet vaccineren met één dosis (enkel Janssen) of twee dosissen (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford) voor 1 maart een boostershot moet gehad hebben. Anders vervalt de geldigheid van het vaccinatiecertificaat.

Ook de geldigheidsduur van het herstelcertificaat wordt op 150 dagen gebracht.

Deze wijzigingen gelden enkel voor +18-jarigen.

https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/overlegcomite-keurt-coronabarometer-goed-code-rood-vanaf-281

10/01/2022 - Gemeentelijke test- en vaccinatiecentra vanaf vandaag toegankelijk

Op initiatief van Burgemeester Emir KIR, in samenwerking met het Belgische Rode Kruis en de GGC, zijn de gemeentelijke test- en vaccinatiecentra vanaf vandaag open voor het publiek, en dit zonder afspraak.

Ter herinnering, het testcentrum is gelegen in de Sint-Franciscusstraat 65 en is geopend van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Het Gemeentelijke vaccinatiecentrum is toegankelijk van 10 januari tot en met 26 februari, van maandag tot vrijdag van 12.00 tot 19.00 uur en is gelegen in de Merinosstraat 1b.

03/01/2022 - Beperking van de besmettingen : het Gemeentelijk testcentrum opent opnieuw zijn deuren

Op initiatief van Burgemeester Emir KIR en in samenwerking met de GGC zal het Gemeentelijk testcentrum vanaf 10 januari weer open zijn.

Het centrum is gelegen in de Merinosstraat 1b en is geopend van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Het Gemeentelijk vaccinatiecentrum, het resultaat van een samenwerking met het Belgische Rode Kruis, is open van 10 januari tot 26 februari, van maandag tot vrijdag van 12.00 tot 19.00 uur, en is gelegen in de Sint-Franciscusstraat 65.

03/12/2021 - Overlegcomité verlaagt leeftijd mondmaskerplicht, beperkt binnenactiviteiten en beslist over onderwijspakket

Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologische situatie in ons land besproken. Om de druk op de zorg te verminderen werd beslist om binnenactiviteiten te beperken, de kerstvakantie voor het kleuter- en lager onderwijs vervroegd te laten ingaan op 20 december en in de middelbare scholen over te schakelen op hybride onderwijs. Mensen wordt ook gevraagd sociale contacten binnen zoveel mogelijk te beperken.

Mondmaskerplicht vanaf zes jaar

Overal waar het dragen van een mondmasker verplicht is geldt dit vanaf de leeftijd van zes jaar.

Sociale contacten beperken

Het is sterk aanbevolen om sociale contacten maximaal te beperken en mensen bij voorkeur buiten te ontmoeten. Het gebruik van zelftesten is aangeraden.

Kinderen en onderwijs

De kerstvakantie voor het kleuter- en lager onderwijs wordt met een week vervroegd en zal ingaan op 20 december.

Het middelbaar onderwijs wordt onder hybride vorm georganiseerd tot de examenperiode. Voor leerlingen die geen toegang hebben tot digitale middelen kan het afstandsonderwijs in de school georganiseerd worden.

Verder gaat er vanaf 6 december een pakket maatregelen in die de schoolomgeving veiliger moet maken:

 • Verplichte CO2-meters in elke klas en in ruimtes waar veel mensen samenkomen..
 • Nieuw protocol dat de klas sluit vanaf twee besmette gevallen.
 • Algemene mondmaskerplicht vanaf zes jaar.
 • Verbod op alle buitenschoolse activiteiten.
 • Aanbeveling aan de ouders om hun kinderen regelmatig  te (zelf)testen.

Het deeltijds kunstonderwijs volgt de regeling van het lager en middelbaar onderwijs.

Er wordt contactonderwijs voorzien voor de meest kwetsbare leerlingen – zeker in het buitengewoon onderwijs. De ministers van Onderwijs bepalen de nadere modaliteiten.

De taskforce Vaccinatie zal snel voortgang maken met de vaccinatie van kinderen jonger dan 12 jaar, gezien het belang van vaccinatie voor de epidemiologische uitdagingen in het onderwijs.

Private bijeenkomsten binnen

Alle activiteiten en bijeenkomsten binnen zijn voorlopig verboden, met inbegrip van georganiseerde  activiteiten, maar met uitzondering van:

 • sport,
 • private bijeenkomsten  thuis of in een klein toeristisch logies,
 • huwelijken en uitvaarten.

Publieke evenementen binnen

Evenementen met meer dan 4.000 bezoekers kunnen niet meer doorgaan vanaf zaterdag 4 december

Vanaf maandag 6 december zijn enkel nog evenementen, culturele en andere voorstellingen en congressen binnen toegelaten onder de volgende voorwaarden:

 • een maximum van 200 bezoekers,
 • zittend,
 • met mondmasker,
 • het gebruik van het Covid Safe Ticket  vanaf 50 bezoekers. 

Bioscopen kunnen publiek ontvangen met een maximum van 200 personen per zaal en mits respect van 1,5 meter tussen de gezelschappen.

Publieke evenementen buiten

Het Overlegcomité herinnert eraan dat organisatoren verantwoordelijk zijn voor maatregelen van ‘crowd control’.

Het Comité vraagt aan de lokale besturen om deze maatregelen strikt te controleren. Indien deze maatregelen niet gerespecteerd kunnen worden, moet men deze evenementen annuleren.

Telewerk

De verplichting tot telewerk wordt bevestigd met maximum één terugkeerdag per week. Teambuidings en feesten op de werkvloer zijn verboden.

Horeca

De openingsuren in de horeca zijn beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23.00 uur.

Sportwedstrijden binnen

Sportieve wedstrijden binnen moeten zonder publiek worden georganiseerd. Minderjarige deelnemers kunnen vergezeld worden door twee meerderjarige personen.

Deze maatregelen gaan in op zaterdag 4 december 2021.

Het Overlegcomité zal in de week van 20 december de epidemiologische situatie opnieuw evalueren.

Het Overlegcomité wijst erop dat burgemeesters ten allen tijde de lokale verantwoordelijkheid hebben om evenementen die een epidemiologisch risico vormen, na overleg met de bevoegde gezondheidsinstanties te annuleren.

https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/overlegcomite-verlaagt-leeftijd-mondmaskerplicht-beperkt-binnenactiviteiten-en-beslist

02/12/2021 - 3e dosis Covid-vaccin

Om gevaccineerd te worden, moet u zich inschrijven via het BRUVAX-platform

 • 2 maanden na ontvangst van de enkele dosis Johnson&Johnson vaccin,
 • 4 maanden na de tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin
 • 6 maanden na de tweede dosis van de vaccins van Pfizer en Moderna Registratie:

Inschijvingen : https://bruvax.brussels.doctena.be/ of 02 214 19 19

26/11/2021 - Overlegcomité beslist winterpakket met onmiddellijke ingang

Het Overlegcomité heeft vandaag vastgesteld dat de coronasituatie in ons landen snel verslechtert met overbelasting van het zorgsysteem, uitval van zorgpersoneel en uitstel van patiëntenzorg. Daarom heeft het Overlegcomité een nieuw winterpakket beslist met maatregelen die het aantal contacten moeten beperken.

Bijkomende vaccinaties

Na de booster voor kwetsbare en specifieke doelgroepen, zoals 65+, zorgverleners, personen met immuno-deficiëntie, personen die werden ingeënt met Johnson&Johnson, moet de hele bevolking zo snel als mogelijk een extra vaccinatiedosis ontvangen.

Er wordt maximaal naar gestreefd dat burgers vier (Johnson & Johnson en AstraZeneca) of zes (Pfizer en Moderna) maanden na hun laatste dosis een booster-vaccin krijgen met een mRNA-vaccin.

Private bijeenkomsten

Private bijeenkomsten binnen zijn verboden, met uitzondering voor huwelijksfeesten en begrafenissen (koffietafel). Deze laatste dienen met CST georganiseerd te worden vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten. De modaliteiten van de horeca gelden, waarbij dansen met mondmasker evenwel toegelaten is.

Deze bepaling geldt niet voor bijeenkomsten in de private woonst. Het Comité moedigt ten zeerste het gebruik van zelftesten aan bij het ontvangen van gasten in de private woonst.

Het gebruik van het CST bij private bijeenkomsten geldt niet voor private bijeenkomsten die georganiseerd worden in de private woonst, behalve indien er een beroep gedaan wordt op professioneel georganiseerde horeca-activiteiten.

Indien gebruik wordt gemaakt van professionele horeca dienstverlening geldt eveneens dat deze dienstverlening beperkt blijft tussen 5 uur en 23 uur, met uitzondering van huwelijksfeesten.

Horeca-activiteiten

 • Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6. 
 • Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.
 • De openingsuren worden beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23 uur.

Discotheken en dancings

Discotheken en dancings dienen te sluiten.

Publieke evenementen

 • Publieke evenementen binnen: enkel zittend toegestaan, conform de regels van CST plus mondmasker.
 • Publieke evenementen buiten: indien organisatoren  de regels van de social distancing en afstand van 1,5 meter tussen de gezelschappen niet respecteren, zal hun evenement gesloten worden.

De modaliteiten van de horeca zijn van toepassing.

Inwerkingtreding van de maatregelen voor evenementen georganiseerd door professionals is 29 november.

Handelsbeurzen

Het Comité bevestigt de mondmaskerplicht voor handelsbeurzen.

De deelstaten nemen de nodige reglementaire bepalingen voor een veralgemeende invoering van het CST op handelsbeurzen.

Sportwedstrijden

Sportwedstrijden binnen, zowel amateur als beroeps, zonder publiek. Elke deelnemer tot en met 18 jaar mag evenwel vergezeld worden door zijn of haar ouders.

Leerplichtonderwijs

De ministers van Onderwijs zullen een pakket maatregelen uitwerken rond onder meer:

 • Verplichte mondmaskerdracht;
 • Luchtkwaliteit en betere ventilatie;
 • Het uit elkaar houden van klasgroepen;
 • Opsporen van hoogrisico-contacten;
 • Buitenschoolse activiteiten.

De ministers van Onderwijs en van het Hoger Onderwijs worden uitgenodigd bijkomende voorstellen te formuleren op basis van het overleg met de koepels en syndicaten.

Jeugdactiviteiten

De ministers van Jeugd worden gevraagd om ten laatste op 29 november bijkomende voorstellen te formuleren inzake beperkingen en beveiligingen van de jeugdactiviteiten in binnenruimten, rekening houdend met de epidemiologische risico’s van het mengen van jongeren uit verschillende klassen en scholen.

Telethuiswerk

De periode waarbinnen maximaal één terugkeerdag voorzien mag worden, wordt verlengd van 12 december naar 19 december.

De periode vanaf wanneer maximaal twee terugkeerdagen voorzien mogen worden, start vanaf 20 december.

Handhaving

De politie- en inspectiediensten wordt gevraagd streng op te treden tegen overtredingen van de maatregelen.

Aan de bevoegde ministers en aan de burgemeesters wordt gevraagd om hiertoe de nodige instructies aan de politie- en inspectiediensten te verzekeren.

Tot slot: drie richtsnoeren om het veilig te houden

 • Beperk uw contacten. Pas je gedrag aan en wees vooral heel voorzichtig met kwetsbare personen. Wanneer je elkaar toch wil zien, doe het dan bij voorkeur buiten.
 • Gebruik zelftesten. Wanneer je thuis toch mensen ontvangt, gebruik een zelftest en draag je mondmasker. Zo heb je meer zekerheid.  De zelftesten zijn verkrijgbaar bij elke apotheker en ook in de supermarkt.
 • Ventileer. Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes. Dat is trouwens sowieso gezond, maar zeker in deze coronatijden.

https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/overlegcomite-beslist-winterpakket-met-onmiddellijke-ingang

22/11/2021 - Sint-Joost versterkt haar strijd tegen de pandemie

Naar aanleiding van de Overlegcommissie heeft de Gemeente Sint-Joost, op initiatief van Burgemeester Emir KIR, beslist om haar actie ter bestrijding van de pandemie te versterken door zowel in te zetten op de openbare als de privé-sector.

In dit verband zal steun worden verleend aan verschillende apotheken, waaronder die aan de Haachtsesteenweg 61, om tests aan te bieden tegen een meer democratische prijs van 15 euro, in vergelijking met een gemiddelde van 25 à 30 euro.

Concreet zal de levering van materiaal voor testing buiten de centra door de Gemeente worden verzekerd.

Parallel met dit initiatief worden de activiteiten van het testcentrum verlengd tot het einde van het jaar en gaat de vaccinatiecampagne verder.

17/11/2021 - Overlegcomité: voortaan brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk

Het Overlegcomité heeft vandaag de coronasituatie in ons land besproken en een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist. Zo komt er een brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk. Een strikte naleving is noodzakelijk als we een lockdown willen vermijden.

Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames als het aantal patiënten op intensieve zorg is de voorbije twee weken bijna verdubbeld.

Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, heeft het Overlegcomité een reeks beschermingsmaatregelen genomen.

Veilige afstand en beperking sociale contacten

Het is absoluut belangrijk dat mensen de basisregels respecteren waarmee we de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan.

Het gaat met name om het respecteren van de veilige afstand van 1,5 meter en het beperken van het aantal sociale contacten.

Het Overlegcomité beveelt ten zeerste aan om de sociale contacten maximaal te beperken en deze bij voorkeur buiten te laten doorgaan.
Brede mondmaskerplicht

Er komt een brede mondmaskerplicht. Zo dient het mondmasker verplicht te worden gedragen in de volgende situaties:

 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • in zorginstellingen;
 • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen;
 • in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in fitnesscentra
 • in gebouwen voor de erediensten.

De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. Wat het onderwijs betreft, beslissen de gemeenschappen of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 willen invoeren.

Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

Covid Safe Ticket+

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Ticket geeft toegang geeft tot bijvoorbeeld evenementen en de horeca.

Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt. Dus Covid Safe Ticket + mondmasker.

Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor:

 • publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten,
 • horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden),
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema's, musea en (indoor) pret- en themaparken.

Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse. Dus Covid Safe Ticket + zelftest.

Verplicht telewerk

Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid.

Dit moet bijdragen aan het verminderen van het aantal contacten, ook op het openbaar vervoer.

Er moet een maandelijks elektronisch register bijgehouden worden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid.

Veralgemeende extra vaccinatie

Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik.

Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij die werden ingeënt met Johnson & Johnson. Nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik.

Voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden, indien gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap en op vrijwillige basis.

Ventilatie

Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen, vraagt het Overlegcomité aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.

De maatregelen zullen ingaan op 20 november 2021 en gelden tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/overlegcomite-voortaan-brede-mondma...

27/10/2021 - Overlegcomité - mondmaskerplicht, Covid Safe Ticket en telewerk

Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologisch toestand besproken. Een uitbreiding van de mondmaskerplicht, het Covid Safe Ticket en telewerk moet de toegenomen viruscirculatie afremmen.

Onderstaande maatregelen gaan in op vrijdag 29 oktober:

1. Uitbreiding mondmaskerplicht

De huidige mondmaskerplicht, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en bij de medische en niet-medische contactberoepen, wordt uitgebreid met een algemene verplichting om mondmasker te dragen in binnenruimtes van:

 • Winkels en winkelcentra,
 • Zorginstellingen,
 • Publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen, gerechtsgebouwen
 • Inrichtingen voor culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve activiteiten, waaronder schouwburgen, concertzalen, cinema’s, musea, indoor pret- en themaparken, indoor fitnesscentra en sportcentra
 • Bibliotheken, spelotheken en mediatheken
 • Erediensten

De mondmaskerplicht vervalt op plaatsen waar Covid Safe Ticket gebruikt wordt.

2. Covid Safe Ticket

Voor publieke evenementen stelt de federale regering het gebruik in van het Covid Safe Ticket voor evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vervalt de mondmaskerplicht.

De deelstaten engageren zich om vanaf 1 november de toepassing van het Covid Safe Ticket te verplichten in alle horeca en fitnesscentra in ons land. Voor het personeel zal de mondmaskerplicht gelden vanaf 29 oktober.

3. Telewerk

Telewerk wordt sterk aanbevolen bij voor alle personeelsleden van ondernemingen, verenigingen en dienstverleners. Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de bedrijfsactiviteiten of van de dienstverlening.

Meer telewerken moet het aantal contacten op de werkplek en het openbaar vervoer verminderen.

4. Testbeleid

Testen en opvolgen van contacten blijven cruciale verdedigingslinies. Tegelijkertijd moet een overbelasting van de huisartsen vermeden worden. Daarom beslist het Comité dat de testcentra voorlopig geopend blijven tijdens de winterperiode.

Ook de capaciteit van de contactopvolging wordt verzekerd, zodat mensen die positief testen zo snel mogelijk gecontacteerd worden. De regionale overheden nemen daartoe alle nodige initiatieven.

5. Derde vaccinatieprik

Het Comité vraagt aan de ministers van Volksgezondheid om, van zodra de plaats in het vaccinatieschema van een herhalingsdosis voor de algemene bevolking wetenschappelijk wordt aangetoond, de toediening ervan te organiseren.

6. Pandemiewet

Het Comité neemt akte van de beslissing van de federale regering tot afkondiging van de epidemische noodsituatie voor een maximale duur van 3 maanden, en onderschrijft deze beslissing.

Deelstaten kunnen steeds maatregelen nemen die verder gaan dan de federale sokkel.

25/10/2021 - Sint-Joost moedigt vaccinatie en het respecteren van afstandsregels aan!

De gemeentelijke crisiscel is deze ochtend  in Sint-Joost bijeengekomen naar aanleiding van de spectaculaire heropleving van de COVID-19 pandemie.

Bij afsluiting van de vergadering werd een reeks maatregelen aangenomen, die zullen worden ingevoerd vanaf deze woensdag 27 oktober. Dit zijn de volgende :

 • Het onthaal van de inwoners op het Gemeentebestuur zal enkel op afspraak plaatsvinden.
 • Telewerk bevorderen in alle diensten waar dit mogelijk is.
 • Dragen van een masker aanmoedigen in gesloten ruimten zoals horeca, cafés, evenementen
 • Herinnering aan de afstandsregels : handen wassen, afstand houden van 1.5m, masker dragen.

Wij herinneren eraan dat de vaccinatie-antenne die werd geopend in zaal Sapiens toegankelijk is voor de bevolking op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 12u tot 19u tot 24 december, teneinde de vaccinatiecampagne op lokaal niveau verder te zetten. De Vacci-Bus is aanwezig op de wekelijkse donderdagmarkt op het Sint-Joostplein.

Het testcentrum Mandela, gelegen in de Groenstraat nr. 50, blijft de mogelijkheid bieden om zich te laten testen door het Belgische Rode Kruis van maandag tot zaterdag van 9u tot 17u (behalve op vrijdag).

18/10/2021 - Een vaccinatie-antenne tot het einde van het jaar in Sint-Joost

Op initiatief van Burgemeester Emir KIR en in samenwerking met de GGC wordt de vaccinatie in Sint-Joost voortgezet met de inrichting van een vaccinatie-antenne tot het einde van het jaar.

Deze antenne is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 12u tot 19u  (Zaal Sapiens, Merinosstraat 1) tot 24 december. Gratis en zonder afspraak toegankelijk, Pfizer-vaccin.

De Vacci-Bus zal enkel aanwezig zijn op de wekelijkse donderdagmarkt (van 10u tot 17u) in Sint-Joost.

Ter herinnering, met de Vacci-Bus werden gemiddeld 650 dosissen van het Pfizer-vaccin toegediend per week.

11/10/2021 - Covid Safe Ticket (CST) in Brussel

Vanaf vrijdag 15 oktober 2021 moet het Covid Safe Ticket (CST) worden gebruikt voor de toegang tot bepaalde evenementen of plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het CST lijkt op het Europese Covid-certificaat. Het is bedoeld om de gezondheid van de mensen te beschermen en het economische en sociale leven draaiende te houden.

Hoe krijg ik een Covid Safe Ticket?

 • een certificaat van volledige vaccinatie met een erkend vaccin van meer dan 13 dagen oud
 • of een certificaat van een negatieve PCR-test in de voorbije 48 uur of een antigeentest (sneltest) in de voorbije 24 uur
 • of een herstelcertificaat van maximaal 180 dagen oud

Alle certificaten kunnen worden gedownload met de app Covidsafe.

Het vaccinatiebewijs kan per post worden toegezonden door te bellen naar het callcenter op 02 214 19 19.

Voor wie is het Covid Safe Ticket verplicht?

Het CST moet worden gebruikt door de bezoekers/klanten van de betrokken sectoren en evenementen.

 • Vanaf 16 jaar: voor alle betrokken sectoren en evenementen
 • Vanaf 12 jaar: voor massa-evenementen en in de residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen

Uitzonderingen:

 • mensen die een arbeidsrelatie hebben met de zaakvoerder/beheerder van het evenement
 • raadplegingen in het ziekenhuis en eventuele begeleiders

In welke sectoren en op welke plaatsen is het Covid Safe Ticket verplicht?

 • Massa-evenementen (vanaf 50 personen binnen en 200 personen buiten)
 • Instellingen in de culturele, feestelijke en recreatieve sector (vanaf 50 personen)
 • Horeca (voor klanten van restaurants en cafés binnen, voor restaurants en congres- of beurszalen van hotels)
 • Sport- en fitnessclubs (binnen en vanaf 200 personen buiten)
 • Beurzen en congressen
 • Dancings en discotheken

Sancties?

 • voor bezoekers: 50 tot 500 euro boete
 • voor organisatoren: 50 tot 2.500 euro boete (+ mogelijke administratieve sancties)

https://coronavirus.brussels/covid-safe-ticket/

13/09/2021 - Overlegcomité bepaalt federale sokkel mondmaskerplicht

Gezien de grote verschillen in vaccinatiegraad heeft het Overlegcomité geopteerd voor een gedifferentieerde aanpak.Het Comité stelt vast dat het aantal nieuwe besmettingen stabiliseert. Ook de algemene hospitalisatiecijfers zijn na een periode van langzame stijging sinds begin juli, de voorbije week voor het eerst gedaald. Toch zijn er grote verschillen. In Vlaanderen is er een dalende incidentie, in Wallonië een lichte stijging en in Brussel een stabilisatie van de besmettingscijfers op een hoog niveau. Voorzichtigheid blijft dus geboden.

Vooral de vaccinaties zijn doorslaggevend in het onder controle houden van de hospitalisaties en de bezetting op intensieve zorg. In België is 91,8% van de personen ouder dan 65 en 71,9% van de totale bevolking volledig gevaccineerd, al bestaan er grote verschillen qua vaccinatiegraad.

Niettemin, blijft ons met deze algemene vaccinatiecijfers tot de best presterende landen van de Europese Unie en de wereld behoren. Dat vertaalt zich ook in de hospitalisaties. Over de periode 1 januari 2021 tot 8 augustus 2021 werden 19.723 COVID-19-hospitalisaties geregistreerd, waarvan 2,1% patiënten volledig gevaccineerd waren en 6,4% gedeeltelijk gevaccineerd.

In het licht van deze situatie, heeft het Overlegcomité een reeks beslissingen genomen.

Mondmasker en afstand houden

Vanaf 1 oktober blijft het dragen van het mondmasker voor personen ouder dan 12 jaar verplicht in volgende omstandigheden:

 •         de binnenruimtes van het openbaar vervoer, de stations en luchthavens;
 •         de zorginstellingen;
 •         het personeel en de klanten bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 •         bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen met meer dan 500 personen binnen.
 •     Deze verplichtingen vormen een federale sokkel die geldt voor het hele land. Regionale overheden voorzien strengere verplichtingen indien de epidemiologische situatie dit vereist.

Cafés en nachtleven

Vanaf 1 oktober is dansen opnieuw toegelaten in cafés. Ook discotheken, dancings en nachtclubs kunnen opnieuw openen op voorwaarde dat het Covid Safe Ticket gebruikt wordt en de luchtkwaliteit en ventilatie verzekerd zijn via verscherpte protocollen.

Gebruik van het Covid Safe Ticket

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Overlegcomité vindt het Covid Safe Ticket een geschikt alternatief voor beperkende maatregelen of sluitingen in die steden en gemeenten waar men geconfronteerd wordt met een aanzienlijke verslechtering van de epidemiologische situatie.

De deelstaten moeten via een decreet of ordonnantie een reglementaire basis voorzien om het gebruik van het Covid Safe Ticket vast te leggen. Er wordt een reflectie opgestart over de eventuele uitbreiding van het Covid Safe Ticket tot publiek toegankelijke plaatsen binnen met een epidemiologisch risico.

Organisatoren van indoor evenementen met 500 of meer toeschouwers en voor outdoor evenementen met 750 of meer toeschouwers, kunnen vanaf 1 oktober al gebruik maken van het Covid Safe Ticket. In dat geval vallen de verplichtingen inzake CIRM/CERM weg.

Het mondmasker en sociale afstand zijn bij die evenementen ook niet langer verplicht. De organisatoren van dergelijke evenementen moeten dan wel op voorhand toelating vragen aan de lokale overheid.

Reizen

De inreiscontroles werden de afgelopen weken verscherpt en opgedreven. Inmiddels worden alle terugkerende of aankomende reizigers gecontroleerd op het invullen van het Passenger Locator Form (PLF).

Ook de deelstaten en lokale besturen hebben het toezicht op testing, tracing, quarantaine en isolatie voor terugkerende reizigers opgedreven.

Te lage vaccinatiegraad in bepaalde steden en gemeenten

De Brusselse overheden volgende acties ondernemen:

 •         Een verhoogde inzet van de call and field agents bij terugkerende reizigers uit landen met een hoge positiviteitsratio;
 •         Een verscherpte manuele controle op de PLF, waarbij verdachte PLF systematisch aan de field agents worden doorgegeven voor opvolging;
 •         De rechtstreekse toegang van de politie tot de databank PLF, met controles op personen die de testverplichtingen niet nakomen;
 •         De uitdrukkelijke vraag aan bedrijven en administraties gevestigd op het Brusselse grondgebied om telewerk als norm te behouden;
 •         Een uitgebreider gebruik van het Covid Safe Ticket;
 •         De mogelijkheid om zich te laten vaccineren in bedrijven, secundaire scholen, hogescholen en universiteiten;
 •         Mobiele vaccinatiepunten (huisartsen, thuisverpleegkundigen, apotheken, stations, enz).

Voorbereiding beëindiging federale fase

In de komende periode zal het einde van de federale fase verder worden voorbereid.

Het Overlegcomité blijft de epidemiologische situatie nauwgezet opvolgen en komt uiterlijk midden oktober opnieuw samen.

13/09/2021 - Vaccibus op het Houwaertplein

De gemeente Sint-Joost haar werk op het terrein voor de vaccinatie voortzetten en uitbreiden.
Concreet zal de aanwezigheid op het terrein worden gemaximaliseerd in samenwerking met de GGC, met de Vacci-Bus die op het Houwaertplein zal staan op 13, 15, 18, 20, 21, 22 en 24 september van 12u tot 19u voor het Pfizer-vaccin vanaf 12 jaar. Op 15 en 18 september zijn animaties voorzien (grime, muzikale programmatie, atelier fietsherstelling, enz.).
Registratie van vaccins toegediend in derde landen blijft mogelijk en het Centrum Mandela in de Groenstraat biedt nog steeds de mogelijkheid  door de Rode Kruis Belgie  vanaf maandag tot zaterdag om zich gratis te laten testen.

23/08/2021 - Screeningscentrum & Vaccinatiecentrum SJTN

Screeningscentrum (PCR-test)

23.08 > 16.10.2021  | 09:00 - 17:00
Elke maandag, dinsdag, woensdag & zaterdag
GRATIS

Vaccinatiecentrum (2 doses Pfizer)

26.08 >14.10.2021 | 09:00-17:00
Elke donderdag
GRATIS

19/08/2021 - Massale testing en intensieve vaccinatie: het anti-covid plan voor na de zomervakantie is klaar in Sint-Joost

Op initiatief van Burgemeester Emir KIR en het College voert de Gemeente Sint-Joost een indrukwekkend plan uit om een zo veilig mogelijk begin van het nieuwe schooljaar te verzekeren op vlak van gezondheid, in nauwe samenwerking met de GGC en het Belgische Rode Kruis .

Hiervoor kondigt de Gemeente Sint-Joost de heropening aan van het Gemeentelijk Vaccinatiecentrum in Zaal Mandela (Groenstraat 50, 1210 Sint-Joost-ten-Node), elke donderdag tussen 26 augustus en 14 oktober, van 9 tot 17 uur, voor inenting met het Pfizer-vaccin.

Dit plan zal de actie van de Vacci-Bus versterken die, ter herinnering, tot eind september het grondgebied zal doorkruisen.

De gemeente maakt tevens gratis en algemene testing mogelijk in samenwerking met het Belgische Rode Kruis door iedereen die dat wenst  een PCR-test te laten ondergaan, op maandag, dinsdag, woensdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur in Zaal Mandela van 23 augustus tot 13 oktober.

Toegang tot de tests gebeurt bij voorkeur op afspraak via de website www.testcovid.be maar personen kunnen ook spontaan komen. We wijzen er tevens op dat de tests voor iedereen toegankelijk zijn, zonder medisch voorschrift en ongeacht de administratieve situatie.

Aangezien de GGC tegelijkertijd de erkenning van vaccins heeft aangekondigd die in derde landen werden toegediend, zal iedere betrokkene zijn vaccinatie kunnen laten valideren. Hiervoor kan men terecht in Zaal Mandela/ bij de Vacci-Bus om het vaccinatiecertificaat te verkrijgen volgens de modaliteiten vastgesteld door de GGC.

Ter herinnering: de Vacci-Bus zal tot 30 september van 10.00 tot 17.00 uur in Sint-Joost aanwezig zijn volgens de planning : Sint-Joostplein/ Tweekerkenstraat : donderdag (marktdag) 19/08, 26/08, 02/09, 09/09, 16/09, 23/09, 30/09 voor vaccinatie in twee dosissen. Houwaertplein : maandag 23/08, 30/08, 06/09, 13/09, 20/09, 27/09 voor vaccinatie in twee dosissen. Brabantstraat: woensdag 18/08, 25/08, 01/09, 08/09 voor vaccinatie in twee dosissen. Rogierplein: elke dag, behalve zondag, tot 03/09 voor vaccinatie in één dosis.

04/08/2021 - Vacci-Bus, laat u vaccineren dicht bij huis, zonder afspraak!

Op initiatief van Burgemeester en in samenwerking met de GGC zal de Gemeente Sint-Joost gedurende bijna veertig dagen de Vacci-Bus op haar grondgebied laten rondrijden.
De burgers zullen de gelegenheid krijgen om zich in 1 of 2 dosissen te laten vaccineren en om steeds in de buurt te zijn zal de Vacci-bus alle wijken van de Gemeente doorkruisen.

Er wordt geanticipeerd op de geleidelijke terugkeer uit vakantie en de voorbereiding van het nieuwe schooljaar om het ritme van de vaccinatie te ondersteunen. De inwoners zullen dus een ruime keuze hebben, zowel wat het soort vaccin betreft, Johnson and Johnson in 1 dosis of Pfizer in 2 dosissen, als voor de plaats van vaccinatie. De Vacci-Bus zal aanwezig zijn op het Sint-Joostplein, het Houwaertplein, de Brabantstraat en het Rogierplein, allemaal zonder afspraak. De bedoeling van deze regeling is om de vaccinatiegraad van de bevolking te maximaliseren, zodat het begin van het schooljaar zo rustig mogelijk kan verlopen.

Concreet zal de Vacci-Bus aanwezig zijn volgens de onderstaande planning:

Van 9 augustus tot 30 september van 10u tot 17u: Vaccin Johson & Johson (en 1 dosis)

 • Rogierplein: maandag tot vrijdag (behalve donderdag 12/08)

Van 18 augustus tot 30 september van 10u tot 17u: Vaccin Pfizer (in 2 dosissen)

 • Brabantstraat: woensdag 18/08, 25/08, 01/09, 08/09.
 • Sint-Joostplein/Tweekerkenstraat: op donderdag (marktdag) 19/08, 26/08, 02/09, 09/09, 16/09, 23/09, 30/09.
 • Houwaertplein: maandag 23/08, 30/08, 06/09, 13/09, 20/09, 27/09.

19/07/2021 - Overlegcomité scherpt reiscontroles aan

Het Overlegcomité houdt het bestaande Zomerplan aan, maar brengt enkel wijzigingen aan omdat de besmettelijkere delta-variant nu ook in ons land dominant is.
Het belang van mondmasker, veilige afstand en ventilatie

Het Overlegcomité bevestigt het belang van het dragen van een mondmasker, het houden van veilige afstand en het voldoende ventileren van binnenruimtes. Met uitzondering voor kinderen onder de 12 jaar, blijft het dragen van het mondmasker verplicht in volgende omstandigheden :

 • wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van sociale afstand te garanderen volgens de principes die in het ministerieel besluit vastgesteld zijn;
 • de winkels en de winkelcentra;
 • in de voor het publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen en van de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • de conferentiezalen;
 • de auditoria;
 • de gebouwen van de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
 • de bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken;
 • private of publieke druk bezochte plaatsen, zoals winkelstraten, markten, jaarmarkten, brocante- en rommelmarkten en kermissen, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid;
 • het openbaar vervoer en de stations;
 • de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel de klanten als het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten;
 • bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter;
 • tijdens de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons
 • tijdens betogingen.

Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

Bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die buiten worden georganiseerd, wanneer het publiek verplicht is te blijven zitten, mag het mondmasker enkel worden afgezet zolang de persoon blijft zitten.

Reizen

 • De geldende reisregels blijven van kracht.
 • Er komt een verstrengde procedure voor landen uit de Europese Unie of Schengen waar gevaarlijke virusvarianten circuleren, ongeacht welke kleurencode voor het land geldt.

Bij terugkeer uit een dergelijke Europese hoogrisicozone dienen personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, naast een PCR-test op dag 1 (met quarantaine tot resultaat) ook een PCR-test op dag 7 afleggen. De test op dag 1 vervalt indien de persoon in kwestie reeds PCR-getest werd tijdens de 72 uur voorafgaand aan de aankomst op het Belgisch grondgebied.

Een positieve PCR-test heeft een isolatieplicht van 10 dagen tot gevolg, die niet onderbroken kan worden.

 • De controles op het invullen van het Passenger Locator Form en het bezit van een digitaal coronacertificaat worden aangescherpt.
 •  Het Overlegcomité beveelt organisatoren van jeugdkampen aan om voor vertrek maximaal in te zetten op algemene pre-testing van begeleiders en deelnemende jongeren, om op die manier te voorkomen dat besmette personen mee op kamp vertrekken.

Evenementen

Het Covid Safe Ticket kan worden ingezet voor evenementen met 1.500 personen of meer en is beschikbaar voor mensen die volledig beschermd zijn via vaccinatie (volledige vaccinatie plus twee weken), over een herstelcertificaat of een recente, negatieve test beschikken.

Het Covid Safe Ticket zal vanaf 13 augustus enkel gelden voor buitenevenementen vanaf 1.500 personen. Vanaf 1 september komen ook binnenevenementen in aanmerking. Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vallen regels rond mondmasker, afstand en CIRM/CERM-beperkingen weg. Wel moet er een plan inzake crowd-management bestaan, dienen sanitaire voorzorgsmaatregelen gevolgd te worden en adequate ventilatie (met CO2-meter binnen) voorzien zijn.

www.info-coronavirus.be

15/07/2021 - Laat u snel vaccineren wanneer de vaccinatiebus naar Sint-Joost komt!

Deze dinsdag 20 juli van 11 tot 18 uur - Houwaert plein
Geen afspraak nodig, gratis, één dosis vaccin!

30/06/2021 - 2 gratis PCR-tests

Heb je reisplannen deze zomer? In bepaalde gevallen heb je recht op 2 gratis PCR-tests.

Voor wie?

 • Je bent 6 jaar of ouder
 • Je hebt je hoofdverblijfplaats in België
 • Je hebt nog geen vaccinatie-uitnodiging gekregen
 • OF je bent minder dan 30 dagen geleden uitgenodigd
 • OF je bent nog niet volledig gevaccineerd.

Hoe?

Vraag je testcodes aan via mijngezondheid.be.

 • Zodra je je testcode hebt aangevraagd, is die slechts 10 dagen geldig. Je moet je dus binnen de 10 dagen na het aanvragen van je testcode laten testen.
 • Als je geen recht hebt op een gratis PCR test, kan je altijd een betalende PCR-test laten doen voor je reis. Ook daarvoor moet je vooraf een afspraak maken via www.brussels.testcovid.be.

Maak je testafspraak op brussels.testcovid.be
Je resultaten krijg je via brusselshealthnetwork.be of mijngezondheid.belgie.be

Meer info vind je hier: https://bit.ly/3AkSJ4q

26/06/2021 - 16-plussers in aanmerking voor vaccinatie

16 jaar en ouder : mogelijkheid om een vaccinatie-afspraak te maken.

https://bruvax.brussels.doctena.be/

18/06/2021 - Vanaf vrijdag 18 juni 18.00u komen 18-plussers in aanmerking voor vaccinatie

 • 18 jaar en ouder : mogelijkheid om een vaccinatie-afspraak te maken.
 • 65 jaar en ouder : ook zonder afspraak kunnen 65-plussers zich laten vaccineren door naar het vaccinatiecentrum te komen.

Voor alle informatie over onze Gemeentelijke Vaccinatie-antenne (Groenstraat 50) : 0490 14 25 19 of 0492 18 45 51.

18/06/2021 - Overlegcomité 18 juni 2021 - Tweede stap van het Zomerplan gevalideerd (27 juni 2021)

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist om op 27 juni de volgende stap van het Zomerplan te activeren.

Het Comité stelt vast dat het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames de voorbije zevendaagse periode tot minder dan 75 opnames per dag is geëvolueerd en dat het aantal ziekenhuisbedden ingenomen door coronapatiënten minder dan 1.000 bedraagt. De positiviteitsratio is gedurende diezelfde periode tot onder de 4% gedaald.

Volledige vaccinatie

Het Overlegcomité benadrukt het belang van volledige vaccinatie om zo goed mogelijk beschermd te zijn. De doelstelling blijft om zo vlug mogelijk zoveel mogelijk personen te vaccineren. Zolang volledige gevaccineerde personen en personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn elkaar blijven ontmoeten, blijft het respecteren van anderhalve meter afstand en het dragen van een mondmasker aangeraden.

27 juni 2021: nieuwe stap Zomerplan

De daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames laat vanaf 27 juni een nieuwe stap in het Zomerplan toe:

Sociale contacten: tot 8 personen binnen, exclusief leden van het eigen gezin en kinderen tot en met 12 jaar. Dit geldt ook voor gezinsvakanties in een toeristisch logies.
Toeristische logies die meer dan 15 personen kunnen herbergen kennen geen beperkingen, mits geldende protocollen gerespecteerd worden.

Winkelen: geen beperking meer op het aantal mensen met wie je kan winkelen. Mondmasker blijft verplicht.
​Horeca: Een maximum van 8 personen is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Een huishouden mag een tafel delen.
Het verplichte sluitingsuur wordt verlaat naar 1.00 uur ’s nachts. Dit sluitingsuur geldt ook voor horeca-bezorging aan huis en nachtwinkels.
Het gebruik van plexiglas is toegestaan op de terrassen als alternatief voor de 1,5-meter-regel tussen de tafelgezelschappen
Cafésporten en kansspelen zijn toegelaten, mits het dragen van een mondmasker.
Voor banketten en recepties gelden er geen maxima meer wat het aantal aanwezigen betreft. Voor het overige gelden de regels van de horeca.
Erediensten: tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van CERM of CIRM, gelden bepalingen evenementensector.
Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten: vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang. Mondmaskerplicht in juli en augustus.
Kermissen: vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang. Mondmaskerplicht in juli en augustus. Met desinfecteren handen voor de attractie en social distancing tussen bezoekers of toegelaten groepen. Geldende regels worden geafficheerd in de stand of de attractie.
Toegelaten capaciteit evenementen:
Binnen: verhoging 100% van de CIRM-capaciteit tot maximaal 2.000 aanwezigen, met een verhoging naar 4.000 aanwezigen voor testevenementen en dit van zodra het COVID Safe Ticket beschikbaar is en uitsluitend wanneer het COVID Safe Ticket toegang geeft tot het event.
Buiten: verhoging van 2.500 naar 5.000 aanwezigen wanneer uitsluitend het COVID Safe Ticket toegang geeft.
Samenscholingen en betogingen: het nachtelijk samenscholingsverbod vervalt en de beperkingen op betogingen vallen weg, mits het respecteren van de mondmaskerplicht en de verplichting tot veilige afstand.
Teambuildings: fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten.
Dienstenchequesector : Het Overlegcomité beslist de verlenging van geldende maatregelen in de dienstenchequesector tot 30 september 2021, onder meer de verplichting van de werkgever om per prestatie mondmasker en desinfecterende gel ter beschikking te stellen.

Verduidelijkingen

Het Overlegcomité formuleert, ten slotte, een aantal verduidelijkingen:

 • Bij alle sportieve activiteiten mag elke deelnemer tot en met 18 jaar vergezeld worden door één lid van hetzelfde gezin
 • Sanitaire infrastructuur zoals kleedkamers en douches mogen gebruikt worden.
 • Wanneer op evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden, trainingen en congressen er horeca-activiteiten zijn, is ook afhaal toegestaan.
 • Organisatoren die gebruik maken van de COVID Safe Ticket zijn niet verplicht om de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.
 • De mondmaskerplicht bij outdoor-evenementen vervalt indien men zit.

Een volgend Overlegcomité is gepland op 16 juli.

Tot slot… 10 tips om veilig van de zomer te genieten

 • Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
 • Was je handen regelmatig. En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.
 • Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met je huisarts.
 • Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent. Je vindt een zelftest bij de apotheker.
 • Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.
 • Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
 • Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
 • Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.
 • Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
 • Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.

www.info-coronavirus.be

11/06/2021 - Vanaf vrijdag 11 juni 18.00u komen 31-plussers in aanmerking voor vaccinatie

 • 31 jaar en ouder : mogelijkheid om een vaccinatie-afspraak te maken, vanaf vandaag vrijdag 18u
 • 18 tot 30 jaar : mogelijkheid om zich in te schrijven op een wachtlijst, vanaf vandaag vrijdag 23u
 • 65 jaar en ouder : ook zonder afspraak kunnen 65-plussers zich laten vaccineren door naar het vaccinatiecentrum te komen, vanaf maandagochtend 14/06/2021

Voor alle informatie over onze Gemeentelijke Vaccinatie-antenne (Groenstraat 50) : 0490 14 25 19 of 0492 18 45 51.

09/06/2021 - Maatregelen die vanaf 09 juni 2021 in werking treden

Opheffing van de algemene mondmaskerplicht buiten
De verplichting om buiten een masker te dragen, vervalt vanaf vandaag woensdag 09 juni 2021.
Voor sommige zones blijft het dragen van het masker verplicht voor personen van 12 jaar en ouder,
dit geldt voor drukbezochte plaatsen waar geen veilige afstand kan worden gehouden : winkelstraten, ...

 • Braderijen
 • Rommelmarkten
 • Markten
 • Sint-Joostplein
 • Houwaertplein
 • Rogierplein
 • Madouplein
 • Leuvensesteenweg
 • Haachtsesteenweg
 • Brabantstraat

Elk gezin mag 4 personen binnenshuis ontvangen (kinderen niet inbegrepen)

Heropening van de horeca binnen
De horecasector heropent zijn infrastructuur binnen tussen 5u en 23u30, waarbij tot 4 personen per tafel of één gezin per tafel zijn toegestaan, mits een afstand van 1,5 m tussen de tafels.
De sluitingstijd voor de horeca buiten wordt verlengd van 22u00 naar 23u30. De regels met betrekking tot de tafels worden gehandhaafd: 4 personen of één gezin per tafel, 1,5 m tussen de tafels.

Heropening van de gemeentelijke sportzalen
1. Zaal Guy Cudell heropent deze woensdag 09 juni 2021.

Deze heropening vindt plaats op basis van een zeer nauwkeurig protocol: 

 • De douches en kleedkamers blijven gesloten.
 • Maximum 50 personen zullen mogen sporten.
 • De afstand van 1m50 dient te worden gerespecteerd voor de toeschouwers.
 • Het dragen van een masker blijft verplicht buiten de fysieke activiteit.
 • Er zal hydro-alcoholische gel ter beschikking worden gesteld.

2. Zaal Liedekerke blijft gesloten tot september 2021.

3. Zaal Nelson Mandela wordt momenteel gebruikt als lokale vaccinatie-antenne.
De openingsdatum van de zaal voor sportactiviteiten werd nog niet vastgelegd.

Niet-professionele sporten tot 50 personen binnen en 100 personen buiten (met uitzondering van contactsporten).

Fitnesszalen gaan weer open met ventilatieprotocollen en verplicht gebruik van een luchtkwaliteitsmeter op een zichtbare plaats.

Openbare sauna's, jacuzzi's, hammams en stoombaden mogen heropenen.

Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 100 personen binnen en 200 personen buiten.

Evenementen (bv. culturele voorstellingen, spektakels of sportwedstrijden) kunnen doorgaan.
Binnen: tot 200 personen of 75% van de zaalcapaciteit, zittend publiek, dragen van een masker en in acht nemen van de veiligheidsafstand.
Buiten: tot 400 personen, dragen van een masker en naleving van de veiligheidsafstand.

Bioscopen, bowling, speelautomatenhallen, casino's, wedkantoren heropenen met ventilatieprotocollen. Hetzelfde geldt voor binnenactiviteiten in natuurparken, dierentuinen, binnenspeeltuinen, indoor recreatie, tropische zwembaden, casino's, wedkantoren, speelautomatenhallen, onbemande zonnebanken en bowling.

Feesten en recepties voor maximaal 50 personen binnen.

Jeugdactiviteiten en kampen en verenigingen: tot 50 personen, zonder overnachting.

Kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten zijn opnieuw mogelijk. Organisatie zoals de markten.

Huis-aan-huis verkoop is opnieuw toegelaten, net zoals de activiteiten van sekswerkers.

Manifestaties en betogingen tot 100 personen, met vooraf overeengekomen parcours, zijn toegestaan.

Nachtwinkels zijn geopend tot 23u30, terwijl het verbod op de verkoop van alcoholische dranken en het verbod op de consumptie van alcohol in de openbare ruimte tussen 22u en 5u worden opgeheven.

09/06/2021 - Eerste stap van het Zomerplan gevalideerd (09 juni 2021)

Het Overlegcomité heeft vrijdag de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen. Woensdag 9 juni aanstaande treedt ook de eerste stap van het Zomerplan in werking, met onder meer de opening van de horeca binnen en terugkeerdagen voor telewerkers.

Het volgend Overlegcomité is gepland voor 11 juni en zal onder meer betrekking hebben op de verdere invulling van het Zomerplan vanaf 1 juli.

www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-0406/

02/06/2021 - Gemeentelijke aankoopbonnen van de actie "Ik consumeer lokaal & solidair in Sint-Joost !"

01/06/2021 - Nieuwe leeftijdsgroep geopend : 36 jaar en ouder (personen geboren in 1985 of eerder)

Personen van 36 jaar en ouder (1985 of eerder) wonend in Brussel kunnen zich vandaag dinsdag 01.06 vanaf 18u inschrijven om zich te laten vaccineren.
Diegenen van 31 jaar en ouder (1990 of eerder) kunnen zich inschrijven op de wachtlijst.

Indien u komende donderdag wenst gevaccineerd te worden in onze Gemeentelijke vaccinatie-antenne te Groenstraat 50.

Contacteer ons door te bellen naar 0490 14 25 19 of 0492 18 45 51.

21/05/2021 - Nieuwe leeftijdsgroep geopend : 41 jaar en ouder (personen geboren in 1980 of eerder)

Indien u komende donderdag 27.05 wenst gevaccineerd te worden in onze nieuwe Gemeentelijke vaccinatie-antenne te Groenstraat 50.

Contacteer ons door te bellen naar 0490 14 25 19 of 0492 18 45 51.

20/05/2021 - Opening van de Gemeentelijke vaccinatie-antenne Sint-Joost

Als resultaat van een samenwerking tussen de gemeente Sint-Joost-ten-Node en de Diensten van het Verenigd College van de GGC komt er een lokale vaccinatiepost, iets wat burgemeester Emir Kir heel graag wil. Het doel is vaccinatie dichter bij de burgers te brengen en burgers bewuster te maken van het belang van vaccinatie.
Deze vaccinatiepost legt de nadruk op nabijheid en de vertrouwensrelatie tussen de bevolking en het gemeentebestuur, en is opgezet als aanvulling op de algemene vaccinatiestrategie. De partners zijn er namelijk van overtuigd dat als vaccinatie toegankelijker wordt gemaakt voor de burgers, de meest kwetsbare groepen makkelijker te bereiken zijn.

Het pilootproject van Sint-Joost-ten-Node

De vaccinatiepost gaat deze donderdag van start met 120 doses. Dat aantal zal geleidelijk worden verhoogd.

Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geboren in of voor 1975 kunnen zich ook laten vaccineren. Op basis van de resultaten van dit proefproject en naargelang de vaccinatiegraad bij kwetsbare groepen in de verschillende Brusselse gemeenten, kunnen er initiatieven worden ondernomen. Denk bijvoorbeeld aan inschrijvingspunten voor vaccinatie of lokale, doelgerichte sensibiliseringsacties. De doelstelling is om een vaccinatiegraad van 80% te behalen.

Het pilootproject vindt plaats in de sporthal Nelson Mandela - Groenstraat 50, in Sint-Joost-ten-Node, op donderdag 20 mei 2021 van 10u tot 17u.

Infos

DE GEMEENTELIJKE VACCINATIE-ANTENNE SINT-JOOST   
GROENSTRAAT 50 - 1210 BRUSSEL (Zaal Mandela)
OPEN VANAF 20 MEI 2021

 • MAAK EEN AFSPRAAK van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 16u op G 0490 14 25 19 & G 0492 18 45 51 of
 • IDENTITEITSKAART meebrengen

07/05/2021 - In Sint-Joost is alles bijna klaar voor de opening van de terrassen!

Er werd een begeleiding opgezet voor de horecasector om de heropening van de terrassen, die voor morgen gepland is, voor te bereiden: bijeenkomsten, herinnering aan de sanitaire maatregelen, controle op de toegang voor de hulpdiensten en inachtneming van doorgangen voor voetgangers, ...

Er werden 21 vergunningen uitgereikt voor terrassen op de openbare weg. De aanwezigheid van de sociaal-educatieve ploegen, de politie en de netheidsdienst wordt versterkt, zodat iedereen in alle rust van deze langverwachte opening kan genieten.

Gids voor de horeca

03/05/2021 - Vaccinatie tegen Corona voor ouder dan 46

Bent u 46 jaar en ouder of vertoont u tekenen van bepaalde aandoeningen?

Bel T 02 214 19 19 of ga naar de website www.vaccincovid.brussels om een afspraak te maken in het Vaccinatiecentrum van uw keuze!
Het Brusselse callcenter is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 09u en 17u30, en op zatedard en zondag tussen 10u en 17u30.

29/04/2021 - BRU-VAX vaccinatie info- & inschrijvingsstand

 • op het HOUWAERTPLEIN
 • op het SINT-JOOSTPLEIN: Donderdag tijdens de markt

26/04/2021 - Vaccinatie tegen Corona voor ouder dan 51

Bent u 51 jaar en ouder of vertoont u tekenen van bepaalde aandoeningen?

Bel T 02 214 19 19 of ga naar de website www.vaccincovid.brussels om een afspraak te maken in het Vaccinatiecentrum van uw keuze!
Het Brusselse callcenter is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 09u en 17u30, en op zatedard en zondag tussen 10u en 17u30.

Kan u zich moelijk verplaatsen? Neem contact op met uw huisarts of onze dienst sociaal vervoer op 0800 35 446 van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u.

Volgende mensen kunnen zich inschrijven op de wachtlijst:

 • Iedereen die in of voor 1975 geboren is en gedomicilieerd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

23/04/2021 - Overlegcomité bepaalt regels buitenterrassen

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité concrete uitvoering gegeven aan eerdere beslissingen.

1. Bevestiging einde Paaspauze (buitenbubbel, winkels en contactberoepen)

Het Overlegcomité herbevestigt het einde van de Paaspauze op 26 april. Dit wil zeggen dat mensen vanaf maandag mensen in groepen van 10 elkaar buiten mogen ontmoeten.

Ook winkeliers mogen vanaf maandag opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.

Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – heropenen onder de verstrengde protocollen.

2. Terrassen

Zo werden de voorwaarden van de terrasopening als volgt vastgelegd:

 • Maximaal 4 personen aan één tafel (of mensen van hetzelfde huishouden)
 • Minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen
 • Enkel zitplaatsen aan tafel
 • Mondmasker verplicht voor personeel en klanten in zoverre aan tafel zitten
 • Bediening aan de bar is niet toegestaan
 • De klant mag de binnenruimte occasioneel en kort betreden voor de sanitaire voorzieningen, het terras te betreden of te betalen.
 • De openingsuren zijn beperkt van 08u00 tot 22u00

3. Evenementen

Het Overlegcomité bevestigde ook de eerdere beslissingen voor de cultuur en eventementensector voor de maand mei. Hieronder vallen grote evenementen zoals culturele en andere voorstellingen, wedstrijden en handelsbeurzen.

Dat betekent dat in de maand mei buitenactiviteiten tot 50 personen zijn toegelaten. Ook zullen indoor een reeks testevenementen worden georganiseerd.

In de maand juni zijn buitenactiviteiten mogelijk tot 200 personen. Voor binnen geldt een maximale zaalbezetting van 75% van de CIRM (Covid Infrastructure Risk Model), met een plafond van eveneens 200 personen. Evenementen binnen en buiten moeten steeds plaatsvinden met mondmasker en op de gepaste sociale afstand. Bij evenementen binnen moeten mensen ook steeds zitten.

4. Jeugd- en clubactiviteiten

Het Overlegcomité herbevestigt dat vanaf 8 mei activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) met maximaal 25 personen buiten mogelijk worden en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen met maximaal 10 binnen.

Vanaf 25 juni zijn binnen- en buitenactiviteiten mogelijk in georganiseerd verband tot maximaal 50 personen. Voor jeugdkampen worden overnachting vanaf die datum ook mogelijk. Ook kermissen en niet-professionele brocante- en rommelmarkten worden mogelijk vanaf juni.

5. Belang van vaccinatie en persoonlijke verantwoordelijkheid

De stapsgewijze heropening van de economie en de hervatting van het sociale leven gebeurt op het tempo van de vaccinatiecampagne. Daarom roept het Overlegcomité iedereen op zich te laten vaccineren. Wanneer u een uitnodiging krijgt, ga daar dan meteen op in. Dit is niet alleen een ticket voor uzelf naar de vrijheid, maar voor ons allemaal.

Het lossen van de regels gebeurt stap voor stap. Meer vrijheid betekent ook meer individuele verantwoordelijkheid. Door het de komende dagen en weken veilig te houden, kunnen we een mooie zomer tegemoet gaan.

www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-2304/

22/04/2021 - Lancering van de Bru-Vax infostand voor Vaccinatie & inschrijving

Elke donderdag tijdens de markt van 9u tot 13u, Sint-Joostplein.

20/04/2021 - Verplaatsingen vanuit België naar het buitenland

19/04/2021 - Vaccinatie tegen Corona voor ouder dan 56

Bent u 56 jaar en ouder of vertoont u tekenen van bepaalde aandoeningen?

Bel T 02 214 19 19 of ga naar de website www.vaccincovid.brussels om een afspraak te maken in het Vaccinatiecentrum van uw keuze!
Het Brusselse callcenter is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 09u en 17u30, en op zatedard en zondag tussen 10u en 17u30.

Kan u zich moelijk verplaatsen? Neem contact op met uw huisarts of onze dienst sociaal vervoer op 0800 35 446 van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u.

https://bruvax.brussels.doctena.be/

14/04/2021 - Vergelijking van de verschillende testen

vergelijking van de verschillende testen

 

 

 

 

 

 

 

14/04/2021 - Overlegcomité beslist over einde van de paaspauze

Op basis van dit totaalbeeld, heeft het Overlegcomité volgende beslissingen genomen:

1. Heropening scholen

Na het einde van de Paasvakantie op 19 april worden de lessen hervat, volgens het regime van voor de Paaspauze. Dit wil zeggen:

 • Kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’: voltijdse aanwezigheid in de klas;
 • Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas;
 • Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.

Examens mogen fysiek plaatsvinden.

Indien de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas doorgaan.


2. Niet-essentiële reizen: strikt regime van testing en quarantaine

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen.

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro.

3. Einde paaspauze voor winkels en niet-medische contactberoepen

Op 26 april eindigt de Paaspauze. Dit wil zeggen dat mensen vanaf dan samen mogen buiten komen in groepen van maximaal 10.

Ook winkeliers mogen vanaf deze datum opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.

Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – mogen heropenen onder de verstrengde protocollen.

Tegelijk worden er een dertigtal proef- en pilootprojecten opgestart die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen. 


4. Zeven op tien 65-plussers gevaccineerd en beschermd: buitenpakket

Op 8 mei, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn, gaat een breed buitenpakket van kracht.

Activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) kunnen met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen

Verder worden ook volgende zaken buiten mogelijk:

 • Restaurants en cafés: terrassen buiten
 • Evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen.
 • Pretparken
 • Professionele rommel- en brocantemarkten

De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men tussen middernacht en 5.00 uur enkel in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen)

5. Twee nauwe contacten thuis

Vanaf 8 mei mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook deze personen tot hetzelfde huishouden behoren  Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.

6. Bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen gevaccineerd en beschermd: ruimer perspectief

Een nieuwe, belangrijke mijlpaal wordt het moment waarop bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd en beschermd zijn. We verwachten in die groep een hoge mate van immuniteit in de eerste helft van juni.

Indien de cijfers, in het bijzonder de bezetting op intensieve zorg, het toelaten wordt het buitenplan verder verbreed en komt er ook ruimte voor meer activiteiten binnen, op voorwaarde dat er op dat moment een duurzame daling is van de druk op intensieve zorg zodat kwaliteitsvolle zorg voor covid en niet-covid patiënten is gegarandeerd.

7. Belang van vaccineren

Het Overlegcomité stelt vast dat in sommige delen van het land te weinig mensen komen opdagen op hun vaccinafspraak. De vaccinatie is de enige structurele uitweg uit de pandemie. De vaccins zijn werkzaam en veilig. Mogelijk bijwerkingen zijn zeer zeldzaam en mild, zeker wanneer deze vergeleken worden met de symptomen van een COVID-besmetting die duizenden keren frequenter en dodelijker zijn. Bescherm dus het leven van u en uw naasten door u te laten vaccineren.

12/04/2021 - Covid-19 zelftesten

Welke stappen moet je volgen voor de Covid-19 zelftest?

 • Heb je coronaklachten? Contacteer dan altijd je huisarts. Een zelftest is dan niet geschikt.
 •  Een zelftest is niet nuttig als je minder dan 3 maand geleden COVID had (bevestigd met een positieve PCR test).
 • Volg steeds de maatregelen : hou minstens 1,5m afstand – denk aan de handhygiëne – respecteer het aantal knuffelcontacten – draag een mondmasker waar je geen afstand kan houden – plan je contacten zoveel mogelijk buiten.
 • Bewaar een zelftest bij kamertemperatuur en donker, maar nooit in de koelkast of diepvriezer.
 • Sommige stappen hieronder kunnen wijzigen in functie van het merk of type test dat je koopt. Raadpleeg altijd de bijsluiter van de test.

Bereid de test voor

 • Neem de strip uit de verpakking en plaats ze op een propere vlakke ondergrond. Eenmaal uit de verpakking heb je 30 minuten de tijd om de test af te ronden.
 • Maak de capsule met de vloeistof klaar. Raadpleeg hiervoor de bijsluiter van de test.
 • Maak je neus proper en was of ontsmet je handen.

Voer de test uit

 • Neem de verpakking met de wisser en open het voorzichtig.
 • Ga met de zachte kant van de wisser 2 tot 4 cm in je neus. Maak 10 cirkelbewegingen. Dit kan onaangenaam voelen.
 • Doe de wisser met zijn zachte kant in de capsule en draai 15 seconden in de vloeistof. Laat de wisser 1 tot 2 minuten in de vloeistof.
 • Knijp de onderkant van de capsule tegen de wisser, haal de wisser uit de capsule en gooi de wisser in de vuilnisbak.
 • Duw het klepje van de capsule dicht.
 • Draai de capsule om en laat de vloeistof op de test strip vallen. Lees de bijsluiter van je teststrip om te weten hoeveel druppels je op de strip moet laten vallen.
 • Wacht 15 tot 30 minuten om je resultaat af te lezen. Raadpleeg je bijsluiter voor de exacte wachttijd.

Hoe de resultaten lezen?

 • Positief resultaat: je ziet een lijntje langs de letter ‘C’ en je ziet een lijntje langs de letter ‘T’.
 • Negatief resultaat: Je ziet een lijntje langs de letter ‘C’ en niets langs de letter ‘T’.

In alle andere gevallen is de test ongeldig. Als er geen lijntjes verschijnen of enkel langs de “T” betekent dat je test niet geslaagd en ongeldig is. Doe in dit geval een tweede test met een nieuwe zelftest.
Is je zelftest positief? Dit betekent dat je waarschijnlijk corona hebt.

Contacteer dan altijd je huisarts. Of vraag een activatiecode voor een PCRtest via het contactcenter op 02 214 19 19. Een positief resultaat van een zelftest moet bevestigd worden door een PCR-test door de huisarts of in een testcentrum. Je moet onmiddellijk in isolatie gaan bij een positief resultaat van een zelftest. Als dit positief resultaat bevestigd wordt door je huisarts of in een testcentrum wordt het contactonderzoek opgestart. Je blijft minstens 10 dagen in isolatie.
Is je zelftest negatief? Dit betekent dat je momenteel waarschijnlijk niet besmettelijk bent.

Je moet niet in isolatie. Let op : een zelftest blijft steeds een momentopname en is ook niet 100% betrouwbaar. Indien je symptomen krijgt, raadpleeg dan altijd je arts. Blijf de geldende regels dus strikt volgen.

12/04/2021 - De gemeente Sint-Joost lanceert een oproep tot schenkingen voor haar pakketten met basislevensmiddelen

Aangezien de noden steeds groter worden, doet de Gemeente nu een beroep op de vrijgevigheid en solidariteit van de bevolking om de wekelijkse verdeling van pakketten te kunnen verderzetten.

Momenteel doet een aanzienlijk aantal personen regelmatig een beroep op de pakketten met basislevensmiddelen in het kader van het Sociaal Noodplan en de noden worden steeds groter nu de sanitaire crisis voortduurt.

Concreet kan iedereen die zich bij dit initiatief wil aansluiten contact met ons opnemen, hetzij telefonisch op het nummer 0485 58 57 16 of 0490 49 35 02, hetzij per e-mail:

De verdeling van de pakketten elke dinsdag van 14h tot 16h uur plaatsvindt, na verplichte telefonische afspraak op 0498 18 75 47, zodat alle sanitaire voorzorgsmaatregelen worden nageleefd.

12/04/2021 - Vaccinatie tegen Corona voor ouder dan 60

Ben je ouder dan 60? Laat je vaccineren!

Heb je nog geen uitnodiging gekregen?
Bel het nummer T 02 214 19 19 om een afspraak te maken in het vaccinatiecentrum van jouw keuze!

07/04/2021 - Internationale dag van de Gezondheid

Thema: Mentale gezondheid en Coronavirus
CONFERENTIE-DEBAT: « IMPACT VAN DE CORONAVIRUS PANDEMIE OP DE MENTALE GEZONDHEID IN SINT-JOOST »
Volg Facebook Live
WOENSDAG 07 APRIL VAN 11:00 TOT 12:30

06/04/2021 - Vaccinatie tegen Corona voor ouder dan 65

Ben je ouder dan 65?
Laat je vaccineren!
Heb je nog geen uitnodiging gekregen?
Bel het nummer T 02 214 19 19 om een afspraak te maken in het vaccinatiecentrum van jouw keuze!
Meer info nodig ?

• Op deze website www.coronavirus.brussels vind je praktische en actuele informatie over de Brusselse vaccinatiecampagne in de rubriek “Vaccinatie” (o.a. in het luik FAQ (“Frequently Asked Questions”).
www.info-coronavirus.be is de federale website. Hierop vind je algemene informatie over Covid-19 en over de vaccinatiestrategie in ons land.
• Heb je een vraag met betrekking tot jouw persoonlijke vaccinatie? Zodra jij aan de beurt bent voor vaccinatie, ontvang je een uitnodiging met meer informatie. Bel het callcenter van het Brussels Gewest (T 02 214 19 19), daar kan je dan terecht voor zeer specifieke praktische vragen over jouw vaccinatie en jouw vaccinatieafspraak.

Vanwege de drukte wordt dit nummer voorbehouden voor dringende, specifieke vragen over de uitnodiging en afspraken van personen die aan de beurt zijn voor vaccinatie. Het Brusselse callcenter is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 09.00 en 17.30 uur en op zaterdag en zondag tussen 10.00 en 17.30 uur. We raden aan om tijdens het weekend of na 11u te bellen als het kan.

26/03/2021 - Kleuterscholen open tot 2 april

Na overleg met alle verantwoordelijken voor prille jeugd tijdens een crisisvergadering deze ochtend, hebben de directies van de gemeentelijke kleuterscholen beslist om de scholen volgende week open te houden. De gemeentelijke autoriteiten respecteren deze keuze en houden ook de gemeentelijke crèches open.

24/03/2021 - Vaccinatie tegen Corona voor ouder dan 72

Ben je ouder dan 72?
Laat je vaccineren!
Heb je nog geen uitnodiging gekregen?
Bel het nummer T 02 214 19 19 om een afspraak te maken in het vaccinatiecentrum van jouw keuze!

Meer info nodig ?

• Op deze website www.coronavirus.brussels vind je praktische en actuele informatie over de Brusselse vaccinatiecampagne in de rubriek “Vaccinatie” (o.a. in het luik FAQ (“Frequently Asked Questions”).
www.info-coronavirus.be is de federale website. Hierop vind je algemene informatie over Covid-19 en over de vaccinatiestrategie in ons land.
• Heb je een vraag met betrekking tot jouw persoonlijke vaccinatie? Zodra jij aan de beurt bent voor vaccinatie, ontvang je een uitnodiging met meer informatie. Bel het callcenter van het Brussels Gewest (T 02 214 19 19), daar kan je dan terecht voor zeer specifieke praktische vragen over jouw vaccinatie en jouw vaccinatieafspraak.

Vanwege de drukte wordt dit nummer voorbehouden voor dringende, specifieke vragen over de uitnodiging en afspraken van personen die aan de beurt zijn voor vaccinatie. Het Brusselse callcenter is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 09.00 en 17.30 uur en op zaterdag en zondag tussen 10.00 en 17.30 uur. We raden aan om tijdens het weekend of na 11u te bellen als het kan.

Wil je weten wanneer jij aan de beurt bent? Klik dan hier.

www.fagg.be is de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Kijk hier voor meer informatie over de coronavaccins (bijvoorbeeld: hun veiligheid, werkzaamheid, samenstelling, werking, …).
• Heb je een algemene vraag over Covid-19 of over vaccins en vaccinatie in het algemeen en vond je geen antwoord op de eerder vermelde websites? Dan kan je de federale infolijn bellen op 0800 14 689 (van maandag tot zondag tussen 9u en 17u). Op deze hulplijn kan je echter niet terecht voor vragen over jouw vaccinatie of jouw vaccinatieafspraak

24/03/2021 - Overlegcomité

Het Overlegcomité stelt een nieuw, hoog zevendaags gemiddelde vast van 221 hospitalisaties en het feit dat het aantal besmettingen per twee weken verdubbelt. Ook de positiviteitsratio is de afgelopen week gestegen, met de sterkste stijging bij tieners (10-19 jaar) en bij de 40 tot 64-jarigen. De meeste besmettingen en clusters worden vastgesteld in het onderwijs en op het werk.

Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité een ‘afkoelingspakket’ beslist dat ervoor moet zorgen dat de stijgende trend omkeert, zowel op het vlak van het aantal besmettingen als van de ziekenhuisopnames.

Samenkomsten buiten max 4 personen

De groep van mensen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, wordt beperkt tot max 4. Gezinnen groter dan vier mogen zich uiteraard wel met meer verplaatsen.

Niet-essentiële winkels op afspraak

Niet-essentiële winkels mogen enkel klanten ontvangen op afspraak, waarbij het max aantal klanten dat tegelijk binnen mag, afhangt van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 pers. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.

Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’ blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt.

Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak.

Sluiting niet-medische contactberoepen

 •     de schoonheidssalons
 •     de niet-medische pedicurezaken
 •     de nagelsalons
 •     de massagesalons
 •     de kapperszaken en barbiers
 •     de tatoeage- en piercingsalons

Jeugd en onderwijs

De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april. Kleuterscholen blijven open. Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie.

Tussen 29 maart en 2 april wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau.

Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren blijven mogelijk in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.

Striktere controles op telewerk

De controles op verplichte telewerk worden opgedreven en verscherpt.

Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden.
Niet-essentiële reizen blijven verboden

Niet-essentiële reizen tijdens de paasvakantie blijven verboden. De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd.

Betogingen

Het aantal deelnemers voor statische manifestaties op de openbare weg is beperkt tot 50.

Belang van de basisregels

 •     het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking
 •     de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen
 •     het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten
 •     de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.

Het Ministerieel Besluit geldt tot en met 25 april.

www.info-coronavirus.be

19/03/2021 - Overlegcomité // Buitenplan is pauzeert en nieuwe maatregelen in het onderwijs

Het Overlegcomité stelt vast dat sinds 12 maart het aantal nieuwe besmettingen opnieuw stijgt, met een toenemende snelheid. Ook de positiviteitsratio is licht gestegen. De stijging betreft alle leeftijdsgroepen, behalve de 65-plussers. De stijging van de positiviteitsratio is het hoogst in de groep van 10-19 jarigen.

Het totaal aandeel van de nieuwe virusvarianten neemt verder toe; de varianten vertegenwoordigen nu ongeveer 65 procent van de besmettingen. De ziekenhuizen zijn intussen naar 1B van het ziekenhuisnoodplan overgeschakeld.

1. Buitenplan uitgesteld

Het buitenplan wordt voorlopig uitgesteld, met uitzondering van jeugdactiviteiten (jongeren minder 19 jaar) voor max.10 personen, buitenactiviteiten zonder overnachting. Voor kinderen onder de 12 jaar vinden de activiteiten bij voorkeur buiten.

2. Maatregelen in het onderwijs

Het Overlegcomité vraagt aan de ministers van Onderwijs om tegen maandag 22 maart een gedetailleerd en doortastend plan voor te leggen om het aantal besmettingen en clusters in de scholen zo snel mogelijk te beperken.

• de mogelijkheid voor de tweede graad van het secundair onderwijs om vanaf 29 maart voltijds contactonderwijs te hebben, uit te stellen tot na de Paasvakantie.

• het dragen van een mondmasker op school te verplichten voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs vanaf uiterlijk woensdag 24 maart.

• voltijds contactonderwijs in het middelbaar onderwijs pas mogelijk te maken na de Paasvakantie, vanaf 19 april.
• voltijds contactonderwijs moet gepaard gaan met de uitrol van het repititief screenen van leerkrachten en, in een tweede fase, van leerlingen.

3. Antigeentesten voor niet-telewerkers in risicogevoelige sectoren

Vanaf maandag 22 maart zullen antigeentesten worden ingezet in risicogevoelige sectoren waar geen telewerk mogelijk is.

4. Beperkingen in treinen

Het aantal zitplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen wordt beperkt. Behalve op schooldagen geldt in treinen dat alleen zitplaatsen aan het venster gebruikt mogen worden, met uitzondering van kinderen beneden de 12 jaar.

Belang van de basisregels

• het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking
• het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten
• de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden


Het Ministerieel Besluit wordt verlengd tot en met 30 april, met uitzondering van het verbod op niet-essentiële reizen dat wordt verlengd 18 april onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot handhaving van verplichte testing en quarantaine van reizigers.

09/03/2021 - Sint-Joost maakt de vaccinatie eenvoudiger voor u!

Hulp bij het maken van een afspraak in het vaccinatiecentrum, organisatie van vervoer voor de meest kwetsbaren, meertalige contactpersonen, dit zijn allemaal diensten die ter beschikking van de bevolking wil stellen om de vaccinatiecampagne te begeleiden.

Het gratis nummer 0800 35 446 geactiveerd door de Gemeente is beschikbaar van maandag tot vrijdag vanaf 8u30 tot 13u.

05/03/2021 - Sluiting van het lokale screeningscentrum van sint-joost vanaf 05 maart 2021

05/03/2021 - Bijna 1000 speekseltesten uitgevoerd in de crèches en scholen van Sint-Joost

Op initiatief van burgemeester Emir KIR en het Gemeentecollege worden sedert een maand speekseltesten aangeboden aan het personeel van de gemeentelijke crèches en scholen. Zo kan er een eerste balans worden opgemaakt, met bijna 1000 tests die op vrijwillige basis werden uitgevoerd en slechts één positief geval dat te betreuren valt sinds de lancering van het initiatief, begin februari.

Ter herinnering, dit door de Gemeente ingevoerde systeem zorgt ervoor dat een waakzame bevolking wordt gecreëerd waardoor de aanwezigheid van het virus in de instellingen kan worden vastgesteld dankzij een wekelijkse snelle, betrouwbare en niet-invasieve test.

05/03/2021 - Overlegcomité beslist buitenplan: vanaf 8 maart met meer mensen buiten

Activiteiten in openlucht hebben een beduidend lager virologisch risico. Mensen in iets grotere groep buiten laten bewegen stimuleert ook de verbondenheid tussen mensen – een basisbehoefte die door de pandemie sterk onder druk staat. In het bijzonder voor de jongeren is dit belangrijk.

Meer mensen buiten

 • Vanaf 8 maart kan men elkaar met 10 personen buiten ontmoeten. Het blijft daarbij belangrijk om 1,5 meter afstand te houden.

Begrafenissen

 • Vanaf 8 maart kan men op een begrafenis of uitvaart binnen afscheid nemen met maximaal 50 personen en maximum 1 persoon per 10 vierkante meter.

Prioriteit voor jongeren en het onderwijs

 • Vanaf 8 maart zijn georganiseerde buitenactiviteiten (sport en andere) toegelaten: voor kinderen  (-13 jaar) met max. 10 binnen of 25 buiten; voor jongeren (-19 jaar) met max. 10 buiten
 • Het publiek bij sporttrainingen wordt beperkt tot één persoon per kind.
 • Vanaf 15 maart zijn in het lager en middelbaar onderwijs extra muros schoolactiviteiten van maximaal 1 dag opnieuw toegelaten.
 • Vanaf 15 maart is voor kwetsbare groepen in het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepsonderwijs voltijds contactonderwijs toegelaten.
 • Vanaf 15 maart is in het hoger onderwijs maximaal 20% contactonderwijs toegelaten.

Daarnaast zal het MB ook toelaten dat vanaf 8 maart fotografen mensen mogen ontvangen (maximaal 1 consument per 10 vierkante meter, wonend onder hetzelfde dak. Ook de opening van privé-sauna’s wordt voorzien, voor gebruik door personen die onder hezelfde dak wonen. Jacuzzi's, stoomcabines en hammams zijn daarbij niet toegankelijk.
Buitenplan

Voor zover de epidemiologische toestand het toelaat en afhankelijk van de druk op de ziekenhuizen en de voortgang van de vaccinatiecampagne, komt er vanaf april een buitenplan waarbij volgende activiteiten zouden toegelaten worden:

 • Georganiseerde buitenactiviteiten voor iedereen (van sport- en andere verenigingen, inclusief sporttrainingen): max. 10 personen. Het publiek bij sporttrainingen wordt beperkt tot één persoon per -19 jarige.
 • Cultuur, evenementen en erediensten: max. 50 personen, mits respect van de afstandsregels en mondmaskerplicht
 • Pretparken
 • Lager en middelbaar onderwijs: na de Paasvakantie, alle dagen in de klas

Het Overlegcomité beslist ook dat tijdens de Paasvakantie georganiseerde activiteiten met overnachting voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar worden toegelaten op voorwaarde dat de groep maximaal 25 personen telt, begeleiders niet meegerekend. Het kamp kan enkel plaatsvinden indien alle deelnemers getest worden voor het begin en aan het einde van het kamp.

01/03/2021 - Heropening van enkele gemeentelijke gebouwen

 • Baden van Sint-Joost (op afspraak)
 • Franstalige en Nederlandstalige gemeentebibliotheken (op afspraak)
 • Charlier Museum (op afspraak)
 • Jeugdhuizen
 • Sporthallen

26/02/2021 Overlegcomité: geen wijzigingen aan bestaande maatregelen

De huidige cijfers laten dit momenteel niet toe, vooral de stijging van de ziekenhuisopnames baart zorgen en moet van nabij worden opgevolgd. Er is volgende week een nieuw Overlegcomité.
Zoals reeds beslist kunnen vanaf maandag 1 maart de niet-medische contactberoepen weer opstarten.

25/02/2021 - 01 maart 2021: De bibliotheken openen op afspraak!

NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK

Maak uw AFSPRAAK:

T 02 201 00 97
WhatsApp: 0490 52 36 86
Max. 30 minuten per familie bubbel

De afhaaldienst op bestelling blijft mogelijk.

BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE

Prendre un RDV :

T 02 218 82 42
WhatsApp : 0492 18 45 61
Max. 30 minutes par bulle familiale

Le service "take away" reste actif sur demande.

15/02/2021 - De Baden van Sint-Joost gaan open op 1 maart

De Gemeentelijke crisiscel is vandaag bijeengekomen op initiatief van Burgemeester Emir KIR en het College. Aan het einde van deze vergadering werden versoepelingsmaatregelen aangekondigd voor de sector Jeugd, Cultuur en Sport, met onder andere de opening van de Baden van Sint-Joost op 01.03.2021.

De Gemeente overweegt tevens een geleidelijke en ruimere opening van alle diensten in verband met Jeugd, Cultuur en Sport, op voorwaarde dat een strikt protocol wordt nageleefd. Dit punt staat op de agenda van een vergadering voorzien deze woensdag, waarin de opening van de Franstalige en Nederlandstalige gemeentebibliotheek, het Charliermuseum en de Jeugdhuizen zullen worden besproken.

Tevens wijzen we erop dat bepaalde eerder vastgestelde maatregelen van kracht blijven, zoals de handhaving van telewerk en het ploegensysteem, de beperking van de interventies van de gemeentediensten voor wegen en openbare huisvesting tot noodgevallen, enz.

12/02/2021 - Inwoners, daklozen, studenten, senioren :
Heeft u hulp nodig ?

Het GEMEENTEBESTUUR is er om iedereen in moeilijkheden te steunen en te begeleiden, en dit in
alle vertrouwelijkheid.

INWONERS/-STERS VAN SINT-JOOST

LUISTEREND OOR - VOEDSELHULP - FINANCIËLE HULP - PSYCHOLOGISCHE OPVOLGING

DAKLOZEN

VOEDSELHULP - DOUCHES
Dienst Preventie
T 02 210 44 62 (65)

SENIOREN / PBM

LUISTEREND OOR - BOODSCHAPPEN - FAMILIEHULP - HUISHOUDELIJKE HULP - MAALTIJDEN
AAN HUIS

Maison de la Famille
T 0485 89 71 36

Het OCMW VAN SINT-JOOST helpt iedere inwoner van de gemeente die er nood aan heeft in alle
vertrouwelijkheid!

STUDENTEN

VRAAG NAAR INFORMATICAMATERIAAL - VOEDSELHULP - PSYCHOLOGISCHE OPVOLGING - BIJDRAGE FORFAIT INTERNET

OCMW van Sint-Joost
T 0800 35 254

08/02/2021 - Speekseltesten: geen positieve gevallen te melden in Sint-Joost

De resultaten van de speekseltesten uitgevoerd door het personeel van de scholen en de crèches zijn vandaag bekend: van de bijna 200 personen die afgelopen vrijdag op vrijwillige basis zijn getest, was er geen enkel positief geval.

05/02/2021 - Overlegcomité : heropening kappers vanaf 13 februari

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vrijdag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken.
De coronasituatie in ons land levert vandaag een gemengd beeld. Het aantal besmettingen toont sinds december een stabiele evolutie. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens daalt licht. Intussen blijft het nodig om de verdere verspreiding van besmettelijke virusvarianten tegen te gaan. Daarom blijft uiterste voorzichtigheid geboden.

Vanaf 08 februari :

 • Overeenkomstig het Arrest van de Raad van State van 2 februari zullen vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings hun activiteiten mogen hervatten onder dezelfde beperkende voorwaarden als andere logiesvormen (hun restaurants, bars en andere gemeenschappelijke voorzieningen blijven gesloten).

Vanaf 13 februari :

 • Heropening van de niet-medische contactberoepen onder zeer strikte voorwaarden en aangescherpte protocollen. Deze bevatten onder meer:
 1. Wachttijd van 10 minuten tussen twee behandelingen, voldoende voor de reiniging en desinfectie van de behandelingsruimte
 2. Verplichting om te werken op afspraak
 3. Klanten moeten buiten wachten
 4. Voorzien van voldoende ventilatie, bijvoorbeeld ramen en deuren open
 5. Dienstverlening aan huis blijft verboden
 • Dierentuinen mogen hun deuren openen voor buitenactiviteiten volgens dezelfde regels als de natuurparken.
 • Huisbezoeken toegelaten in het kader van immo-activiteiten door professionele makelaars.

Vanaf 01 maart :

 • Heropening van de andere niet-medische contactberoepen, zoals schoonheids- en massagesalons en nagelstudio’s.

Het Overlegcomité bevestigt dat de huidige beperkingen geleidelijk afgebouwd kunnen worden van zodra de epidemiologische situatie structureel verbetert.

Onder meer de toename van het aantal gevaccineerde burgers, met name kwetsbare groepen, zal hierop een positief effect hebben.

Het Overlegcomité heeft tevens beslist dat het besluit van 28 oktober 2020 wordt verlengd tot 1 april 2021
om ook na 1 maart 2021 de nodige rechtszekerheid te hebben.

Deze verlenging betekent niet dat er geen tussentijdse beslissingen of herzieningen mogelijk zijn.

Het volgend Overlegcomité is voorzien op vrijdag 26 februari 2021.

03/02/2021 - De speekseltesten zijn aangekomen in de crèches en de scholen van Sint-Joost

Op initiatief van Burgemeester Emir KIR en het Gemeentecollege zijn de speekseltesten sinds vanmorgen beschikbaar voor het personeel van de crèches en de scholen.
Zo wordt aan bijna 500 personen de mogelijkheid geboden om een snelle, betrouwbare en niet-invasieve test te laten afnemen en de gezondheid van iedereen te beschermen. Het doel is om een waakzame bevolking te creëren waardoor de aanwezigheid van het virus in de instellingen kan worden vastgesteld en de nodige maatregelen kunnen worden genomen.

03/02/2021 - Vaccinatie: een gemeentelijk callcenter om de vragen van de bevolking te beantwoorden

Op initiatief van Burgemeester Emir KIR en het Gemeentecollege zal het gratis nummer 0800 35 446 worden geactiveerd om de burgers te informeren over de vaccinatiecampagne.
Dit gratis nummer zal alle dagen van de week van 8.30 uur tot 13.00 uur bereikbaar zijn vanaf 3 februari 2021.

Ter herinnering, de Gemeente Sint-Joost had dit gratis nummer reeds geactiveerd, met name bij de sluiting van de gemeentediensten in maart, om gemakkelijk bereikbaar te zijn en de bevolking doeltreffend te kunnen blijven bedienen.

01/02/2021 - Georganiseerde buitenactiviteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar

De nieuwe federale maatregelen, die van 1 februari tot 1 maart 2021 van kracht zijn, hebben tot doel om de verspreiding van het virus af te remmen en tegelijk wat frisse lucht te bieden aan jongeren die al enkele maanden geen sportactiviteiten meer hebben kunnen beoefenen. Daarom wordt gevraagd om het aantal vrijetijdsactiviteiten dat in groep wordt beoefend te beperken tot één hobby per kind of jongere.

 • Niet-professionele sporttrainingen mogen plaatsvinden in groepen van max. 10 personen.
 • De groepen moeten steeds dezelfde zijn; verschillende groepen kunnen niet worden samengebracht.
 • Voor kinderen tot 12 jaar worden deze activiteiten zo veel mogelijk buiten georganiseerd. Indien dit niet mogelijk is, worden de ruimten geventileerd.
 • Voor jongeren van 13 jaar en ouder moeten deze activiteiten verplicht buiten worden georganiseerd.
 • De reeds geplande activiteiten voor kinderen tot 12 jaar voor de krokusvakantie (van 13 tot 21 februari 2021) kunnen worden georganiseerd voor één of meer groepen van elk maximum 25 kinderen. Deze activiteiten zijn immers belangrijk voor de opvang van kinderen tijdens de vakantie.

29/01/2021 - Speekseltesten voor het personeel van crèches en scholen vanaf volgende week

De Gemeente Sint-Joost, die haar bijdrage wil leveren in de strijd tegen de verspreiding van de pandemie, zal vanaf volgende week speekseltesten afnemen bij al het gemeentepersoneel in crèches en scholen.
Bijna 500 personen komen in aanmerking voor deze tests, die wekelijks en op vrijwillige basis zullen worden uitgevoerd.

28/01/2021 - Nieuwe Geweestelijke premie contact en recreatie beroepen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt de contactberoepen, autorijscholen en ondernemingen actief in bepaalde vormen van recreatie die hun deuren hebben moeten sluiten wegens de gezondheidscrisis.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een  nieuwe premie genieten van € 1500 per vestigings-eenheid (max 5).
Dien uw premieaanvraag uiterlijk op 18 februari 2021 in.

Goed om weten: Deze premie kan beschouwd worden als een "voorschot" op een volgende, grotere premie, die eind februari beschikbaar zal zijn. U kunt dus voor beide premies een aanvraag indienen (in dat geval wordt € 1500 van de eerste premie afgetrokken van het bedrag van de tweede premie).

Meer info en formulier: https://economie-werk.brussels/premie-covid-contactberoepen of op het nummer: 1819

22/01/2021 - Overlegcomité beslist tijdelijk reisverbod en uitbreiding isolatie

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan beslist het Overlegcomité om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België.

Beperking van het internationale reisverkeer

I. Beperking niet-essentiële reizen

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier zal ter beschikking worden gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten. Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Concreet gaat het om reizen omwille van:

    Dwingende gezinsredenen

 • Gezinshereniging
 • Bezoeken aan een echtgenoot of partner die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie
 • Verplaatsingen in het kader van co-ouderschap, burgerlijke en religieuze huwelijken, begrafenissen of crematies (van aanverwanten of naasten)

    Humanitaire redenen

 • Verplaatsingen om medische redenen en verderzetting van een medische behandeling
 • Bijstand aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon
 • Bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg

    Studieredenen

 • Reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een uitwisseling volgen
 • Onderzoekers met een gastovereenkomst

    Inwoners van grensregio’s

 • Verplaatsingen als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor activiteiten die eveneens in België toegelaten zijn
 • Professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit

    Divers

 • Zorg voor dieren, verplaatsingen in het kader van juridische verplichtingen (voor zover deze niet digitaal kunnen gebeuren), dringende herstellingen in het kader van de veiligheid van een voertuig en een verhuizing worden ook als essentieel beschouwd

II. Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika

Vanaf maandag 25 januari zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen tien dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

III. Dubbele test bij binnenkomst

Het Overlegcomité wenst dat elke niet-resident die naar België reist, naast de verplichte negatieve test voorafgaand aan het vertrek, bij aankomst in België nogmaals getest wordt. Dit kan met een PCR-test of een snelle antigeentest.
Verlengde isolatie

Mensen die positief testen op Covid-19 zullen zich voortaan gedurende tien dagen moeten isoleren.

Na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft de duur van quarantaine tien dagen. Die duur kan worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatief test die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling.

Perspectief voor niet-medische contactberoepen

In de huidige stand van de epidemie is een heropening van de niet-medische contactberoepen nog niet aangewezen. Een opening is ten vroegste mogelijk vanaf 13 februari, op voorwaarde dat de epidemiologische situatie verder gunstig evolueert.

Het Overlegcomité zal deze situatie op 5 februari evalueren.

20/01/2021 - Een tweede gemeentelijke crèche getroffen door het coronavirus

Gisteren werd de sluiting van een afdeling van de crèche P'tit Boule beslist na twee positieve COVID-tests op twee baby's van dezelfde afdeling. De aanbevelingen van het ONE werden toegepast met de sluiting van de afdeling gedurende 10 dagen.

De heropening zal worden toegestaan onder medisch attest vanaf 22 januari, waarbij de berekening wordt gemaakt vanaf het laatste contact met de twee baby's.

De maatregel heeft momenteel betrekking op 17 kinderen en 5 kinderverzorgsters en er worden nog meer resultaten verwacht voor de andere baby’s uit de afdeling.

19/01/2021 - Sint-Joost zal ten volle bijdragen aan de Brusselse vaccinatiestrategie

De gemeentelijke crisiscel is op maandag 18 januari op initiatief van Burgemeester Emir KIR bijeengekomen om bij te dragen aan de vaccinatiestrategie die door het Brussels Gewest werd goedgekeurd. Concreet willen de gemeentelijke autoriteiten alle nodige middelen ter beschikking stellen om het succes van deze campagne bij de bevolking te verzekeren.
 
Zo stelt de Gemeente ter ondersteuning van de gewestelijke en federale strategie voor om:

 • Een Gemeentelijk vaccinatiecentrum in haar gebouwen te vestigen om de toegang voor de bevolking te vergemakkelijken, naast de centra opgericht door het Brussels Gewest.
 • Een meertalige en gepersonaliseerde brief te sturen waarin burgers worden uitgenodigd om zich volgens de vastgestelde kalender te laten vaccineren.
 • Een gratis nummer te activeren dat toegankelijk is voor de bevolking vanaf 1 februari. Op dit nummer zal alle praktische informatie kunnen worden verkregen over hoe men zich kan laten vaccineren alsook begeleiding indien nodig.
 • Haar wagenpark in te zetten om het vervoer te verzekeren van personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen.
 • Alle informatie met betrekking tot de vaccinatiecampagne te verspreiden op al haar communicatiedragers.

14/01/2021 - Brusselse coronamaatregelen verlengd tot 1 maart 2021

Om de gezondheid van de mensen te beschermen en een derde golf te vermijden heeft minister-president Rudi Vervoort beslist de Brusselse maatregelen te verlengen tot 1 maart 2021. Deze komen naast de federale maatregelen.

Samengevat gaat het over:

 • een avondklok van 22u. tot 6u.;
 • het verplicht dragen van een mondmasker (dat de neus en de mond bedekt);
 • de sluiting van de winkels om 20.00 uur;
 • een verbod op alcoholgebruik in de openbare ruimte.

Daarnaast is bij politiebesluit ook beslist om het moratorium op uithuiszettingen te verlengen tot 1 maart.

11/01/2021 - De gemeentelijke crisiscel kondigt de annulering van Carnaval aan

Aan het einde van de vergadering werd de annulering van het Carnaval overeengekomen, evenals de handhaving van de sluiting van de gemeentelijke infrastructuren tot 24 januari 2021. Al deze maatregelen zullen worden geëvalueerd door de gemeentelijke crisiscel.

Ter herinnering, de Baden van Sint-Joost, de gemeentelijke bibliotheken (take-away mogelijk), de jeugdhuizen, het Charliermuseum en de polyvalente zalen zijn niet meer toegankelijk voor het publiek.

Daarnaast heeft de crisiscel tevens de timing besproken van de verdeling van de cheques "Ik consumeer lokaal en solidair in Sint-Joost" aan de bevolking en wenste zij deze uit te stellen tot alle sluitingsverplichtingen voor alle sectoren worden opgeheven, in het belang van de eerlijke concurrentie.
Deze cheques kennen namelijk een bedrag toe van 25€ per volwassene en 10€ per kind aan de inwoners om uit te geven op het grondgebied van de gemeente. Het doel is om de lokale handelszaken, die zwaar getroffen zijn door de crisis, te ondersteunen.
Met dit uitstel gaat het er volgens de lokale overheid om de handelszaken die nog gesloten zijn niet te discrimineren of te straffen.

04/01/2021 - Verplichte quarantaine en test na verblijf in rode zone

Verplichte quarantaine na verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone. Alle verblijven in rode zones worden voortaan beschouwd als hoogrisicocontacten. Daarom zal met ingang van 31 december 2020 iedereen (inwoners en niet-inwoners) die na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone naar België terugkeert, in quarantaine moeten. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine.

21/12/2020 - De Gemeentelijke crisiscel is samengekomen om de balans op te maken van de Covid-19 pandemie

Er werd beslist om de opening van het zwembad, de bibliotheken en het Charliermuseum uit te stellen tot 18 januari 2021(oorspronkelijk voorzien op 4 januari) en onder voorbehoud van een gunstige evolutie van de epidemiologische situatie.

Al deze heropeningen zullen worden omkaderd door een gezondheidsprotocol om het publiek in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen.

We wijzen er tevens op dat bepaalde eerder goedgekeurde maatregelen van kracht blijven, zoals het behoud van telewerk en het ploegensysteem, de sluiting van de jeugdhuizen en de polyvalente zalen, de beperking van de interventies van de gemeentediensten die belast zijn met wegen en openbare huisvesting tot enkel noodgevallen, enz.

18/12/2020 - Bijkomende maatregelen in het Brussel Gewest

Na een belangrijke daling van de voorbije acht weken, is de neergang van de cijfers stilgevallen. Daarom heeft het Overlegcomité beslist vrijdag dat er geen versoepeling van de geldende maatregelen mogelijk is. Wel komen een strengere controle van de bestaande regels.

Naleven van het aantal contacten, ook tijdens de Kerstdagen:

 • Max. 1 knuffelcontact per gezin
 • Voor samenkomsten buiten blijft de regel van 4 gelden
 • Op Kerstavond of Kerstdag mogen alleenstaanden hun beide contacten tegelijkertijd ontvangen
 • In Brussel wordt de avondklok om 22u gehandhaafd op kerstavond en nieuwjaarsdag
 • Er geldt ook een algemeen verbod op het verkopen of afsteken van vuurwerk.

Strikte regels voor reizen:
Reizen wordt ten stelligste afgeraden. Voor personen die wel reizen worden de regels aangescherpt. Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.

 • Bij terugkomst na een reis geldt een verplichte quarantaine van 7 dagen, met aansluitend negatief testresultaat. Deze quarantaine is niet verplicht wanneer uit het Passenger Location Form (PLF) van de reiziger zou blijken dat de kans op besmetting laag is omwille van zijn of haar gedrag. De berekening van deze risico-score op het PLF zal worden verstrengd.
 • Begin 2021 zal er een nieuw PLF-systeem geïntroduceerd worden, waarbij er een onderscheid zal gemaakt worden tussen professionele en privéreizen. Zakenreizigers met een attest van de werkgever moeten dan niet langer in quarantaine indien uit hun PLF geen risico-gedrag blijkt.
 • Alle niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen moeten vanaf 25.12 verplicht een recent negatief testresultaat (48 uur) voorleggen.
 • Daarnaast komt er ook een versterkte controle op het invullen van het PLF bij aankomst in België. Ook de naleving van de verplichte quarantaine wordt versterkt.

Geen funshopping: winkelen moet individueel gebeuren en mag max. 30 minuten duren.

Versterkte controle verplicht telewerk, zowel in de privé- als in de publieke sector.

11/12/2020 - Bijkomende maatregelen in het Brussel Gewest

Bijkomende maatregelen in het Brussel Gewest verlengd tot en met 15 januari, in aanvulling op de nationale maatregelen beslist door het Overlegcomité.

 • Verplichting om een mondmasker te dragen
 • Verbod om alcohol te drinken in de openbare ruimte
 • Sluiting van alle winkels om 20:00, behalve van 14 tot 31 december : in die periode mogen de winkels open blijven tot 21:00
 • Avondklok van 22:00 tot 06:00.

07/12/2020 - De gemeentelijke Crisiscel voorziet bepaalde versoepelingen

Na afloop van haar wekelijkse vergadering kondigt de gemeentelijke Crisiscel de volgende maatregelen aan, vanaf 4 januari 2021 en onder voorbehoud van een gunstige evolutie van de epidemiologische situatie:

 • Opening van de Baden van Sint-Joost
 • Opening van de Franstalige en Nederlandstalige gemeentebibliotheken
 • Opening van het Charlier Museum
 • Herinvoering op de wekelijkse markt van kramen die als niet-essentieel worden beschouwd  

Al deze heropeningen zullen worden omkaderd door een gezondheidsprotocol om het publiek in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen.

We wijzen er tevens op dat bepaalde eerder vastgestelde maatregelen van kracht blijven, zoals het behoud van telewerk en het ploegensysteem, de sluiting van de Jeugdhuizen en polyvalente zalen, de beperking van interventies door de gemeentediensten die belast zijn met wegen en openbare huisvesting tot enkel noodsituaties, enz.

01/12/2020 - Sint-Joost zorgt voor de best mogelijke begeleiding in situaties van psychische nood

De Gemeente Sint-Joost-ten-Node, die verontrust is over de gevolgen van de sanitaire crisis voor de geestelijke gezondheid van de bevolking, heeft beslist om acties tot stand te brengen om risicosituaties aan te pakken. 

Concreet hebben de gemeentelijke autoriteiten het Plan sociale nood en strijd tegen isolement versterkt om het psychologische aspect te integreren, door de inrichting van ontspanningsruimten voor gezinnen die door hun lockdown-omstandigheden of de beperkingen van het sociale leven mentaal overbelast zouden raken. 

Burgemeester Emir KIR verduidelijkt: "Mentale gezondheid is het grote verwaarloosde aspect van de gezondheidscrisis en tal van studies tonen aan dat een aanzienlijk deel van onze burgers momenteel lijdt onder de situatie. Hierop hebben wij gereageerd door middelen op  gemeentelijk niveau in te zetten. Deze ontspanningsruimten werken als een uitlaatklep. Ze stellen iedereen in staat om te ademen, afstand te nemen en negatieve toestanden te beperken door het effect van verandering van omgeving en begeleiding indien nodig. Het ter beschikking stellen van deze dienst aan de bevolking is van fundamenteel belang aangezien de woningen in Sint-Joost vaak krap zijn. "

In de praktijk betekent dit dat de ontspanningsruimten toegankelijk zijn op aanvraag, voor een tijdsduur die wordt bepaald op basis van de noden, en dat de keuze voor de aanwezigheid van een maatschappelijk werker wordt overgelaten aan de aanvrager. Aanvragen kunnen worden gericht aan de Dienst Preventie op T 02 210 44 62 (65), die specifieke begeleiding zal bieden. 

Ter herinnering: dit initiatief vormt een aanvulling op de acties van de Gemeente en het OCMW op het vlak van mentale gezondheid. Een eerste tussenkomst werd reeds gerealiseerd door het OCMW de kosten op zich te laten nemen voor de psychologische opvolging van personen die tijdens de pandemie in psychische nood verkeren. 

Tot slot biedt de gemeente Sint-Joost-ten-Node naast deze initiatieven de volgende diensten aan haar burgers die door de gezondheidscrisis worden getroffen: 

Sociale noodmaatregelen

De sociale hulp toegekend door het OCMW wordt in deze uitzonderlijke periode automatisch verlengd. Begunstigden die vragen hebben, of iedereen die sociale hulp wil aanvragen, kan contact opnemen met het OCMW op T 02 220 29 69 (24 11) of via mail  .

Het Medisch Centrum Jean Fontaine is enkel open voor algemene geneeskunde en raadplegingen zijn enkel mogelijk na afspraak op T 02 220 29 42 (53).

Maatregelen om het isolement te doorbreken

Om het isolement van de ouderen te doorbreken : de maatschappelijk werker van het OCMW aangesteld als contactpersoon "coronavirus alleenstaande senioren" is bereikbaar op T 02 220 24 60 of 0484 07 69 82. 

Maison de la Famille biedt eveneens waardevolle hulp aan personen in moeilijkheden om boodschappen en medicijnen te halen, leveringen van maaltijden aan huis, enz. Voor alle vragen en advies : 0485 89 71 36.

Indien het gezinsleven moeilijk verloopt tijdens de lockdown, als er onduidelijkheden zijn over de huidige gezondheidsmaatregelen, kunnen kwetsbare personen contact opnemen met de dienst Preventie op T 02 210 44 62 (65) die sociale crisisbegeleiding zal bieden.

01/12/2020 - 1 ploeg van 11 miljoen. Allemaal samen. Laten we de regels volgen

Vandaag bevindt ons land zich op COVID-19 alarmniveau 4. Om het coronavirus te verslaan,
moeten we samen de regels volgen. Informeer je, want mogelijk zijn er in jouw stad of regio
extra maatregelen van kracht. Samen kunnen we het. Volg de regels en red levens.

27/11/2020 - Overlegcomité, maatregelen van toepassing vanaf 1st december

Het Overlegcomité van deze vrijdag 27 november heeft de volgende beslissingen genomen:

 • De inperkingsmaatregelen worden gehandhaafd tot 01.02, met een evaluatie van de situatie op 15.01.2021
 • Heropening van de "niet- essentiële" winkels op 01.12 onder strikte voorwaarden:
 • strikte naleving van de sanitaire basisregels (ontsmettende gel, afstand, dragen van een masker)
 • boodschappen moeten alleen worden gedaan, 10 m2 per klant
 • behalve voor personen die niet zelfstandig kunnen winkelen
 • tijd per winkel wordt beperkt tot 30 minuten
 • de handelszaak zal verantwoordelijk zijn voor het beheer van de wachtrijen buiten
 • contactberoepen (kappers, schoonheidsinstituten, enz.) en cafés, bars en restaurants blijven gesloten. 
 • De regels voor het Kerstfeest 24-25.12:
 • Avondklok van middernacht tot 5u
 • Een alleenstaande mag 2 personen uitnodigen met Kerstmis
 • Voor de anderen verandert de bubbel niet
 • Nationaal vuurwerkverbod voor Nieuwjaar
 • Versterkte reiscontroles:
 • Verplicht invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF)
 • Naleving van de verplichte quarantaines
 • De politie zal toezien op de strikte naleving van deze maatregelen

Gezien de zeer verontrustende gezondheidssituatie in Sint-Joost blijven de gemeentelijke infrastructuren (bibs, musea, zwembad, sportzalen, ...) gesloten tot 13 december. Een evaluatie van de situatie is voorzien op 7 december.

25/11/2020 - Het gemeentelijk screeningscentrum opent opnieuw zijn deuren

De gemeente Sint-Joost, die haar bijdrage wil leveren aan de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, zal op 7 december haar gemeentelijk screeningscentrum inrichten voor een duur van drie maanden.

Het gemeentelijk screeningscentrum is elke dag toegankelijk, van 08:00 tot 17:00 van maandag tot vrijdag, na afspraak en op vertoon van een CPC-code of een medisch voorschrift en een identiteitsbewijs. Het is zoals eerder gelegen in het gebouw Royal, zaal Tanger (ingang via de Sint-Franciscusstraat 65).

Dit initiatief van volksgezondheid is het resultaat van de samenwerking tussen de Gemeente Sint-Joost-ten-Node, het laboratorium Eurofins, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de federale overheid.

23/11/2020 - Herhaling van de tests voor asymptomatische personen die als "hoog risico" worden beschouwd

Alle personen die asymptomatisch zijn maar beschouwd worden als "met een hoog risico" op besmetting door het coronavirus, waaronder personen die terugkeren uit het buitenland, zullen opnieuw worden getest met de PCR-methode vanaf maandag 23 november op dag 7 die volgt op het hoog-risicocontact.

17/11/2020 - De sluiting van de gemeentelijke ruimten wordt verlengd tot 13 december

De Gemeentelijke crisiscel heeft na afloop van haar wekelijkse vergadering beslist om de sluiting van de gemeentelijke ruimten te verlengen tot 13 december. De situatie zal na deze periode opnieuw worden geëvalueerd, in functie van de epidemiologische situatie.

Ter herinnering, de volgende plaatsen zijn niet toegankelijk voor het publiek:

 • Sluiting van de Baden van Sint-Joost
 • Sluiting van de Gemeentelijke bibliotheken met mogelijkheid tot take-away
 • Sluiting van de sportzalen
 • Sluiting van de jeugdhuizen
 • Sluiting van het Charliermuseum
 • Sluiting van de polyvalente zalen

10/11/2020 - Gemeentelijke maatregelen 10.11.2020

De gemeentelijke Crisiscel en de gemeentelijke autoriteiten van Sint-Joost nemen nieuwe maatregelen.
Deze worden geleidelijk aangepast in functie van de epidemiologische situatie, met als doel om het voorzorgsprincipe maximaal te respecteren.

 • Telewerk wordt behouden tot 13 december en voor de technische diensten wordt nu eveneens een roulatiesysteem van de ploegen toegepast.
 • De gemeentescholen zullen de lessen hervatten op 16 november en kinderopvang zal enkel toegankelijk zijn voor kinderen van wie de ouders een essentiële functie vervullen.
 • De crèches heropenen op 16 november en de situatie wordt dagelijks van geval tot geval geëvalueerd.
 • Enkel kramen die essentiële producten aanbieden, zullen stand mogen houden op de wekelijkse markt, die opnieuw plaatsvindt vanaf 19 november.

02/11/2020 - Tijdelijke sluiting van gemeentelijke kinderdagverblijven

Het College heeft beslist om de gemeentelijke kdv te sluiten vanaf morgen tot en met 15 november.
Deze beslissing werd genomen gezien de graad van proliferatie van het virus Covid-19 onder het gemeentelijk personeel en de onmogelijkheid voor de gemeente om een kwaliteitsdienst aan het geheel van onze begunstigden te verzekeren.
Een opvang zal georganiseerd worden voor de kinderen van de essentiële beroepen (zoals tijdens de eerste periode van lockdown).

30/10/2020 - Overlegcomité, maatregelen van toepassing vanaf 02 november

Het Overlegcomité heeft vandaag een akkoord bereikt over een reeks maatregelen vanwege de rampzalige epidemiologische situatie in ons land. Deze maatregelen treden in werking vanaf deze maandag 2 november, tot 13 december, met een evaluatie op 1 december voor de niet-essentiële winkels.

 • Niet-essentiële winkels moeten sluiten. Het is mogelijk om te laten leveren aan huis en om aankopen op te halen.
 • Thuis op bezoek is slechts één nauw contact toegestaan. Uitzondering voor alleenstaanden: één extra persoon is toegestaan.
 • Begrafenissen worden beperkt tot 15 personen.
 • Samenscholingen in de openbare ruimte worden beperkt tot 4 personen.
 • De "federale" avondklok wordt gehandhaafd tussen middernacht en 5 uur 's ochtends, in Brussel is dit tussen 22 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends.
 • De scholen blijven gesloten tot en met 15 november, hervatting van de lessen voorzien op 16 november. Het secundair onderwijs zal worden hervat in een hybride vorm van fysiek lessen en op afstand. Voor het hoger onderwijs zullen de lessen tot half december via afstandsonderwijs worden gegeven.
 • De contactberoepen (kapper, wellness, massages, enz.) moeten hun activiteit stopzetten.
 • Telewerken blijft waar mogelijk verplicht. Bedrijven, waaronder vrije beroepen en zelfstandigen, maar ook bouwbedrijven, kunnen blijven werken met naleving van de afstandsregel en het dragen van een masker.
 • Vakantiedorpen en dierentuinen moeten sluiten.
 • De grenzen blijven open, maar reizen wordt sterk afgeraden.
 • De gebedsplaatsen blijven open, met groepen van maximum 4 personen, met mondmasker.

Tevens merken we op dat de supermarkten enkel essentiële producten zullen mogen verkopen.

Winkels die vanaf morgen open mogen blijven:

 • voedingswinkels, met inbegrip van de nachtwinkels
  Om eerlijke mededingingsregels te garanderen, beperken supermarkten en markten (< 200 personen) hun aanbod tot producten die in essentiële winkels verkrijgbaar zijn.
 • winkels voor dierenvoeding
 • apotheken
 • krantenwinkels en boekhandels
 • tankstations en leveranciers van brandstoffen en motorbrandstoffen
 • telecommunicatiewinkels, met uitzondering van winkels die enkel toebehoren verkopen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij slechts één klant tegelijk op afspraak mag worden ontvangen
 • winkels met medische hulpmiddelen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij slechts één klant tegelijk op afspraak mag worden ontvangen
 • doe-het-zelf- zaken met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschappen en bouwmaterialen verkopen
 • tuincentra en boomkwekerijen die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkopen
 • groothandels bestemd voor professionals, maar enkel ten behoeve van deze laatste
 • garages en fietsenwinkels voeren enkel nog herstellingen uit

De diensten voor afhaling en levering aan huis blijven echter mogelijk.

29/10/2020 - Heb je recht op maatschapelijke hulp?

Hulp voor de bewoners van Sint-Joost die getroffen worden door de crisis COVID-19
Het OCMW van Sint-Joost kan financiële, materiële, sociale, medische, psychologische, ... hulp
verlenen aan personen die hun dagelijkse uitgaven niet meer kunnen betalen omwille van de
crisis rond het coronavirus.

VOOR WIE?

Deze steun is niet enkel toegankelijk voor de leefloners maar is bedoeld voor iedereen die de gevolgen ervaart van de
Covid-19-crisis.
Bijvoorbeeld: bepaalde werknemers die een deel van hun inkomen verloren zijn of die bijkomende uitgaven
hebben, werknemers uit de deeleconomie, deeltijds tewerkgestelde werknemers, jobstudenten, zelfstandigen,
personen met een handicap, werknemers uit de culturele en de evenementensector, …
Deze hulp zal verleend worden aan personen in nood na een individuele analyse.

VOOR WELKE TUSSENKOMSTEN?

VOEDSELHULP

Voedselcheques ter waarde van 50 tot 100 euro, attest voor de sociale kruidenierswinkel, …

HULP BIJ HUISVESTING

Huurgelden en kosten (tijdens de COVID- 19-crisis) met uitzondering van de huurwaarborg, meubilair, ...

HULP INZAKE ENERGIE

Facturen voor water, gas en elektriciteit, huishoudelijke apparaten, …

HULP INZAKE GEZONDHEID

Tussenkomst in medische en psychologische kosten: consultaties, medicijnen, ziekenhuisrekeningen, …

PSYCHOSOCIALE HULP

Tussenkomst in de kosten van professionals erkend voor de behandeling van partnergeweld, problemen inzake angst,
psychiatrische problemen, ...

HULP INZAKE DIGITALE TOEGANKELIJKHEID

Aankoop van informaticamateriaal in het kader van de schoolbegeleiding (middelbaar onderwijs en hogere
studies), in het kader van een vorming, voor studenten: betaling van installatiekosten en internetabonnement, ...

INCIDENTELE HULP

Voor onbetaalde facturen door een daling van de inkomsten, schuldbemiddeling, …

HULP VOOR KLEINE KINDEREN EN CULTURELE ACTIVITEITEN

Tussenkomst in de kosten voor buitenschoolse stages en activiteiten, de inschrijving in sportclubs, de inschrijving voor taalcursussen, de begeleiding, activiteiten met onze interculturele bemiddelaars,
artikel 27, boekcheques, …

TOT WIE MOET IK MIJ RICHTEN?

OCMW van Sint Joost

Verbistrstraat 88
1210 Brussel
Voorzitter
Mr. Luc Frémal
Secretaris-generaal wnd.
Mme Felicia Tverdohleb
Algemene sociale dienst
Mr. Jean Aubin Kouakou Vanbist
Directeur Maatschappelijk welzijn wnd.
Rusthuis Anne Sylvie Mouzon (OCMW)
Mr. Lesley Moreels
Directeur
Medisch centrum Jean Fontaine
Pascale De Wandeler

27/10/2020 - De gemeentelijke Franstalige basisscholen zullen vanaf woensdag de lessen op afstand organiseren

In naleving van het protocol opgesteld door de Federatie Wallonië-Brussel naar "aangepaste code oranje", start het Guy Cudell Lyceum vanaf morgen, en dit tot 20 november 2020, met online lessen op afstand.
Sedert het begin van de pandemie heeft de Gemeente 750 gereviseerde computers gekocht en verdeeld :
350 gerecycleerde PC's, uitgerust met een webcam, hoofdtelefoon, een wifi- stick & een e-ID lezer werden voor de zomer door de Jeugddienst rechtstreeks bij de gezinnen geïnstalleerd. De overige 400 PC's worden ter beschikking gesteld van de scholen. Zij vormen een strategische reserve voor de gemeentelijke scholen om in de noden op langere termijn te voorzien.

De docenten volgen een opleiding in Microsoft office 365 Teams bij de informatica-verantwoordelijke van de school.
Het aangepaste uurrooster, dat reeds in mei werd getest, wordt uitgebreid om alle belangrijkste lessen online te kunnen verzekeren.

OPGELET ! De overgang naar afstandsonderwijs in het Franstalig gemeentelijk basisonderwijs zal vanaf morgen eveneens van toepassing zijn om het hoofd te bieden aan het toenemende aantal besmettingen onder leerkrachten, schoonmaakploegen en de quarantaine van verschillende klassen. Voor werkende ouders wordt een systeem van dagopvang ingericht.

27/10/2020 - Covid-premie van Het Brussels Gewest: eventsector

27/10/2020 - Covid-premie van het Brussels Gewest: hotels en aparthotels

26/10/2020 - COVID-19-premie van Brusselse economie voor de culturele en creatieve sector in Brussel

24/10/2020 - Nieuwe maatregelen van de Brusselse provinciale crisiscel van toepassing vanaf 26.10

Ingevolge de voortdurende toename van het aantal positieve gevallen van personen met Covid-19 in het Brussels Gewest, heeft de Brusselse provinciale crisiscel de situatie geanalyseerd en nieuwe maatregelen genomen die vanaf heden maandag 26.10.2020 van toepassing zijn:

 • Avondklok op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tussen 22u en 6u 's ochtends.
 • Dragen van een masker verplicht op het hele grondgebied van het Brussels Gewest.
 • Alle winkels zullen om 20u moeten sluiten. Slechts één persoon mag de winkel betreden om boodschappen te doen. Leveringen mogen plaatsvinden tot 22u.
 • Verbod op samenscholingen van meer dan 4 personen in de openbare ruimte.
 • Sluiting van culturele centra, theaters, bioscopen, musea, tentoonstellingszalen.
 • Sluiting van alle sportinfrastructuren, met inbegrip van ijsbanen, fitnesscentra en zwembaden.
 • Alle sportwedstrijden, ook voor kinderen tot 12 jaar, worden geannuleerd, maar de trainingen voor kinderen tot 18 jaar mogen doorgaan.
 • Schooluitstappen zijn verboden, evenals optochten/parades voor Halloween.
 • Stages voor kinderen ouder dan 12 jaar worden geannuleerd.
 • Voor burgerlijke huwelijken enkel in aanwezigheid van de echtgenoten en getuigen en begrafenisplechtigheden worden maximaal 15 personen toegestaan met inachtneming van de afstand.
 • Verplicht telewerk voor zover als mogelijk met uitzondering van essentiële functies, controles zullen worden versterkt.
 • Sluiting van alle recreatieve voorzieningen. Dit betreft wedkantoren, casino's,...
 • De politie wordt belast met het toezicht op de strikte naleving van deze inperking.

23/10/2020 - Nieuwe maatregelen van het Overlegcomité toegepast tot 23.11.2020

Het Overlegcomité heeft nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, die onmiddellijk van kracht zijn en dit tot 23 november 2020:
Contacten vermijden, de ziekenhuizen in staat stellen om hun werk te doen, kinderen naar school laten gaan,  bedrijven laten verder werken en het geestelijk welzijn van iedereen zoveel mogelijk behouden.

Ziekenhuizen

 • Niet-dringende operaties worden de komende vier weken uitgesteld. Deze maatregel zal echter over twee weken opnieuw worden geëvalueerd.
 • Er worden bijkomende plaatsen voorzien op intensieve zorgen voor COVID-19 patiënten en het militaire ziekenhuis wordt gemobiliseerd.

Onderwijs

 • De regel blijft 100% aanwezigheid voor lagere en middelbare scholen. Voor buitenschoolse activiteiten is voorzichtigheid geboden. Indien deze activiteiten binnen plaatsvinden, zijn ze enkel toegankelijk voor kinderen onder de 12 jaar.
 • Het aantal studenten in het hoger onderwijs wordt beperkt tot 20%, behalve voor de eerstejaars die in 50% van de lessen fysiek mogen aanwezig zijn.

Sport

 • De professionele wedstrijden mogen doorgaan, maar zonder publiek
 • Amateursportwedstrijden worden uitgesteld. Wedstrijden voor jongeren -18 jaar worden nog steeds toegestaan, maar met slechts één begeleider die een masker draagt per kind. Het is verboden om drank en voedsel te consumeren in de buurt van het terrein.

Indoor evenementen en activiteiten (culturele, religieuze, educatieve en associatieve)

 • Max. 40 personen worden toegestaan indien er voldoende garanties zijn dat de organisatie het mogelijk maakt om de coronaregels te respecteren, en max. 200 personen mits naleving van de regel van 1,5 meter afstand en het dragen van een masker. De verkoop van eten en drinken is verboden.

Jeugdbewegingen

 • De protocollen voor de jeugd blijven van toepassing. Binnenactiviteiten zijn verboden voor kinderen ouder dan 12 jaar. Ze worden getolereerd voor kinderen jonger dan 12 jaar, met maximale naleving van de afstandsregels. Buitenactiviteiten moeten daarom zoveel mogelijk worden bevorderd.

Pretparken en dierentuinen

 • De pretparken zijn tijdelijk gesloten.
 • Dierentuinen mogen open blijven. Binnenruimten zijn echter gesloten voor het publiek; het is verboden om eten en drinken te verkopen of te consumeren.

www.info-coronavirus.be

19/10/2020 - De Gemeentelijke crisiscel kondigt nieuwe  anti-covid maatregelen aan

De gemeentelijke crisiscel kwam vanochtend in Sint-Joost samen na een spectaculaire heropleving van de COVID-19 pandemie. 
 
Aan het einde van de vergadering werden vier maatregelen goedgekeurd:

 • Maximale versterking van het telewerken in alle gemeentelijke diensten waar mogelijk.
 • Beperking van interventies van de gemeentelijke diensten belast met wegen en openbare woningen tot enkel noodgevallen.
 • Beperking van de aanwezigheid op huwelijksfeesten tot 10 personen.
 • Verspreiding onder de bevolking van een folder over sociale begeleiding van kwetsbare personen.

Bovendien wordt de schorsing van niet-essentiële activiteiten en de sluiting van de Baden van Sint-Joost, de gemeentelijke bibliotheken, de jeugdhuizen, het Charliermuseum en de polyvalente zalen verlengd tot 19 november. Al deze maatregelen zullen regelmatig worden geëvalueerd door de gemeentelijke crisiscel.

17/10/2020 - Strengere regels vanaf maandag 19 oktober

Om te vermijden dat ziekenhuizen in de problemen komen, scholen moeten sluiten, de economie stilvalt en al te veel mensen zouden vereenzamen door een algehele lockdown heeft het Overlegcomité een reeks maatregelen beslist:

 • Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon
 • Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 • Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.
 • Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
 • Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u.
 • Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 5.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
 • Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.
 • Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.

De federale regering en de deelstaten regering zullen alles op alles zetten om iedereen die economisch getroffen wordt, maximaal te steunen. Zo zal de federale regering het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die moeten sluiten, verdubbelen. Bestaande steunmaatregelen zullen worden verlengd. Er komt ook een vrijstelling van RSZ. 

De maatregelen gaan in op 19 oktober en gelden voor één maand, waarna een evaluatie volgt.

12/10/2020 - Steunmaatregelen van Het Brussels Gewest voor cafés en bars

Het Brussels Gewest zal bars, cafés, drankgelegenheden, theesalons en koffiebars ondersteunen die na het Besluit van 8 oktober 2020 voor een maand moeten sluiten. De aanvraag voor een eenmalige premie van 3.000 euro per vestiging (max. 5 per bedrijf) kan eerstdaags worden ingediend via een formulier dat hier kan worden gedownload http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premies-covid

Jobstudenten die hun baan zijn kwijtgeraakt en zich in financiële moeilijkheden bevinden, kunnen contact opnemen met het OCMW van Sint-Joost op T02 220 29 69 (24 11).

07/10/2020 - De provinciale crisiscel neemt nieuwe maatregelen om de stijging van het aantal besmettingen in het Brussels gewest af te remmen

Bovenop de voortzetting van de inspanningen inzake sensibilisering en preventie op Brussels niveau met nieuwe communicatiecampagnes, is de Crisiscel de volgende maatregelen overeengekomen die ingaan op 8 oktober:

 • bars en cafés, maar ook thee- en koffiehuizen moeten de deuren sluiten (gelegenheden waar alcoholische of niet-alcoholische dranken worden geserveerd);
 • Sportclubs zowel voor profsporters als voor amateurs moeten de kantine sluiten;
 • Amateursportclubs mogen niet lager publiek binnenlaten in overdekte ruimten;
 • In de openbare ruimte van het Gewest is het verboden alcohol te verbruiken.

Ten slotte zullen de gemeenten onderzoeken welke protocollen en maatregelen genomen dienen te worden voor douches en vestiaires van hun sportzalen.

Ook worden vanaf donderdag 8 oktober de volgende maatregelen met een maand verlengd:

 • Boekhandels die beschikken over een speelruimte (gokruimte) en alle andere winkels die drank of voeding verkopen ( ook al is dit een nevenactiviteit) moeten om 22 uur sluiten (zoals al het geval is voor nachtwinkels);
 • Op de markten wordt het verboden om voeding te nuttigen;
 • De controles op de nieuwe maatregelen zullen worden opgevoerd en strikt toegepast.

06/10/2020 - Verstrenging maatregelen, vanaf 09 oktober

De huidige ontwikkeling van de pandemie is bijzonder zorgwekkend;het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zit in stijgende lijn. Om een algemene lockdown te vermijden, heeft het Overlegcomité, na kennis te hebben genomen van een advies van CELEVAL, een reeks verstrengingen beslist.

 • Nauwe contacten: beperking tot maximum 3 nauwe contacten per maand. Een nauw contact is een contact dichter dan anderhalve meter zonder mondmasker.
 • Privé-bijeenkomsten thuis: maximum 4 personen, met respecteren veilige afstand of mondmasker indien niet mogelijk
 • Cafés, kantines en andere drankmogelijkheden: maximum 4 personen per tafel, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
 • Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
 • Sluitingsuur cafés: 23.00 uur
 • Extra inspanningen op het vlak van sensibilisering en handhaving opdat deze maatregelen overal worden toegepast.
 • Telewerk sterk aanbevolen, meerdere dagen per week

Deze maatregelen vormen de ‘nationale sokkel’. In de provincies waar de situatie ernstiger is (op basis van de toekomstige barometer) moet de gouverneur verdere maatregelen voorstellen, in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en de COVID-19 commissaris. Deze maatregelen kunnen gelden voor de hele provincie of een deel ervan.

Het strikt opvolgen van deze maatregelen is absoluut noodzakelijk om onze gezondheidszorg te beschermen, scholen maximaal open te houden en onze ouderen en kwetsbaren te beschermen. Volgt men deze maatregelen niet dan zullen nog strengere maatregelen noodzakelijk zijn. Ons sociaal leven zal verder worden ingeperkt en onze economie ernstige schade toegebracht. Het opvolgen van de maatregelen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Deze maatregelen gelden voor het hele grondgebied vanaf vrijdag 9 oktober tot en met 9 november, waarna ze zullen worden geëvalueerd.

29/09/2020 - Sluiting van het lokale screeningscentrum van sint-joost vanaf 01 oktober 2020

Voor alle aanvragen voor covid-19 test afname:
Centrum PACHECO Sint-Jan Pachecolaan 44 - 1000 Brussel
Open van Maandag tot Vrijdag van 10u tot 17u op afspraak:

 • personen met INSZ-nummer: www.testcovid.be
 • personen zonder INSZ-nummer: T 02 891 60 00 (9u-17u)

MEDICH VOORSCHRIFT verplicht

Indien u vragen heeft of hulp nodig heeft bij het online registreren, kan u contact opnemen met
CSP NORD - T 02 241 43 93 -
OCMW van Sint-Joost - T 02 220 29 69

28/09/2020 - De Gemeente Sint-Joost neemt nieuwe maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te beperken

Ingevolge de gewestelijke crisisvergadering van zaterdag 26 september heeft de Gemeente Sint-Joost beslist om de maatregelen te versterken om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De gemeentelijke Crisiscel is deze ochtend bijeengekomen en de volgende beslissingen zullen vanaf morgen van toepassing zijn voor een periode van een maand.

 • Sluiting van de Baden van Sint-Joost
 • Sluiting van de Gemeentelijke bibliotheken (uitlenen van boeken op reservatie en take away)
 • Sluiting van de Jeugdhuizen
 • Sluiting van het Charliermuseum
 • Annulatie van de indoor sportactiviteiten met uitzondering van kampioenswedstrijden
 • Sluiting van de Polyvalente zalen
 • Annulatie van alle niet-essentiële activiteiten

Deze maatregelen zullen regelmatig worden geëvalueerd en worden aangepast in functie van de evolutie van de situatie.

26/09/2020 - Maatregelen aangepast door het Brussels Gewest & de Burgemeesters van de 19 gemeenten

Maatregelen aangepast door het Brussels Gewest & de Burgemeesters van de 19 gemeenten ingevolge de sterk gestegen besmettingscijfers in Brussel, en meer bepaald in onze gemeente :

 • Dragen van een masker verplicht in de drukst bezochte zones vanaf 1 oktober.
 • Bars en les cafés zullen om 23u sluiten met samenscholingsverbod na 23u in de openbare ruimte voor meer van 10 personen vanaf 28 september en dit gedurende een periode van 3 weken.

Deze maatregelen zullen worden geëvalueerd op 06.10 in functie van de gezondheidssituatie.

23/09/2020 - Maatregelen van 23 september

Maatregelen aangekondigd door de Nationale Veiligheidsraad vandaag 23 september in het kader van de strijd tegen het coronavirus :

 • De bubbel van 5 pers. buiten de gezinsleden wordt aanbevolen maar is niet meer verplicht.
 • De quarantaine wordt in sommige gevallen verkort van 14 dagen naar 7.

*Indien de test positief is : de quarantaine gaat verder.
*Indien de test negatief is : zodra uw klinische situatie het toelaat, mag u uit quarantaine gaan.

Vanaf vrijdag 25 september

 • Het wordt sterk afgeraden om naar rode zones te reizen maar het is niet meer verboden.

Vanaf 1 oktober

 • Het dragen van een masker buiten blijft verplicht op drukke plaatsen.
 • De evenementensector (feesten, recepties,...behalve de discotheken) valt onder dezelfde voorwaarden als de horeca.

18/09/2020 - De gemeente ontvangt u enkel op afspraak vanaf 21 september 2020

De gemeente ontvangt u enkel op afspraak vanaf 21 september 2020 van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 13:00 (geen permanentie op dinsdagnamiddag).

09/09/2020 - Het gemeentepersoneel zal op afstand mogen werken in geval van quarantaine van een kind vanwege COVID-19De gemeente Sint-Joost, die haar werknemers tijdens de pandemie zo goed mogelijk wil ondersteunen, heeft beslist om haar personeel toestemming te geven om op afstand te werken in geval van quarantaine van een kind, of bij sluiting van het opvangcentrum of de school van het kind wegens COVID-19.

Deze uitzonderlijke en tijdelijke maatregel versterkt de verbintenissen die de Gemeente Sint-Joost-ten-Node is aangegaan ten gunste van haar personeel, met name op het vlak van telewerken. Ter herinnering, telewerken wordt momenteel één dag per week toegestaan.

07/09/2020 - Het Screeningscentrum van Sint-Joost blijft open tot 30 september

De Gemeente Sint-Joost-ten-Node zal, in overleg met haar partners, de opening van het Gemeentelijk Screeningscentrum verlengen tot 30 september.

Ter herinnering: het Centrum zou op 13 september sluiten en voert dagelijks 150 tests uit om het hoofd te bieden aan de toevloed van testaanvragen voor personen die terugkeren uit rode zones of die beschouwd worden als personen met een hoog risico.26/08/2020 - Het lokale screeningscentrum van Sint-Joost opent zijn deuren op 28 augustus

De gemeente Sint-Joost-ten-Node gaat verder in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 door een gemeentelijk opsporingscentrum te openen. De opening van dit centrum is het resultaat van een samenwerking tussen de Gemeente, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, De Federatie van de Brusselse HuisArtsen Verenigingen en het Rode Kruis van België.

HET LOKALE SCREENINGSCENTRUM VAN SINT-JOOST is geopend van 28.08 tot 13.09.2020 7d/7 op afspraak

Het centrum zal alle dagen geopend zijn, van 9.00 tot 17.00 van maandag tot donderdag, van 12.00 tot 20.00 op vrijdag en van 9.00 tot 13.00 tijdens het weekend, na afspraak en op vertoon van een CPC-code of een doktersvoorschrift en een identiteitskaart.


Het bevindt zich in het gebouw Royal, Zaal Tanger (ingang langs de Sint-Franciscusstraat 65) en voorbehouden voor inwoners die terugkeren uit rode zones of die worden beschouwd als personen met een hoog risico. Het zal toegankelijk zijn van 28 augustus tot 13 september en de opening ervan kan worden verlengd indien nodig.

20/08/2020 - Nieuwe Maatregels vanaf 1st september 2020

Deze ochtend heeft de Nationale Veiligheidsraad nieuwe maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus, die vanaf 01/09/2020 van kracht zullen zijn:

 • Winkelen met 2 personen is vanaf 24/08 weer zonder tijdslimiet toegestaan.
 • Culturele, sportieve of religieuze evenementen met 200 deelnemers binnen en 400 buiten zullen worden toegestaan, mits alle veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Het dragen van een masker is verplicht.
 • De sociale bubbel van 5 pers. wordt verlengd maar iedereen is tevens vrij om 10 personen te zien met veiligheidsafstand en maskers.
 • Recepties na begrafenissen zullen worden toegestaan met max. 50 pers.
 • Terug naar school voor alle leerlingen onder code "geel" en masker verplicht voor kinderen ouder dan 12 jaar en voor leerkrachten.

www.info-coronavirus.be/nl/news/nvr-20-08/

18/08/2020 - De Gemeente lanceert de communicatiecampagne "Door veilig gedrag houden we het veilig!" om jongeren te mobiliseren om de verspreiding van COVID-19 te beperken

De gemeente Sint-Joost, die zich bewust is van de heropleving van de COVID-19 pandemie, vooral onder jongeren, heeft vandaag de lancering goedgekeurd van een communicatiecampagne en een actieplan dat speciaal gericht is op dit publiek.

De campagne met als titel "Door veilig gedrag houden we het veilig !" loopt van 21 augustus tot 20 september 2020 met als voornaamste doel om te herinneren aan het belang van de afstandsregels om de gezondheid van iedereen te behouden.

De gemeentelijke autoriteiten moeten onszelf de middelen geven om alle doelgroepen te bereiken en hun aan te passen naar jongeren toe. De laatste cijfers laten zien dat zij deze keer zwaar getroffen worden. Het is dan ook van essentieel belang om hen een duidelijke boodschap te geven over de afstandsregels die een daad van solidariteit zijn om niemand in gevaar te brengen. Doeltreffende communicatiedragers, mobilisatie van influencers, aanwezigheid op de sociale netwerken, podiumkunsten op straat, medische conferenties over het onderwerp, getuigenissen van personen die de ziekte hebben opgelopen, creatie van een participatieve en verwijderbare fresco ter ere van het eerstelijnspersoneel, realisatie van een toneelstuk,... Wij willen dat onze jongeren de beste ambassadeurs zijn in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Dit begint met bewustmaking en de overtuiging dat zij actoren van verandering kunnen zijn en kunnen bijdragen aan het omkeren van de tendens.

Deze campagne is bedoeld om naast de doelgroep tevens alle inwoners te bereiken van de Gemeente door massaal te communiceren over het belang van de afstandsregels. De Gemeente Sint-Joost wil dit doel realiseren door onder meer de plaatsing van zeven gevelspandoeken, honderd clean tags met semi-permanente ecologische verf en honderdtwintig panelen op de gemeentelijke masten die herinneren aan de afstandsregels en de verplichting tot het dragen van een masker, de verspreiding van boodschappen in de openbare ruimte, meertalige communicatie, enz.

12/08/2020 - Mondmasker verplicht in Brussel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het dragen van een mondmasker dat de neus en de mond bedekt voortaan verplicht voor iedereen van twaalf jaar of ouder vanaf woensdag 12 augustus.

De maatregel geldt op alle openbare plaatsen en voor het publiek toegankelijke private plaatsen in heel het gewest.

28/07/2020 - Nieuwe Maatregels vanaf 29 juli 2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft onlangs nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, die vanaf 29 juli in werking zullen treden en minstens 4 weken van kracht zullen blijven :

 • De sociale bubbel wordt beperkt tot max. 5 personen buitenshuis en uitgezonderd kinderen jonger dan 12 jaar.
 • Alle evenementen moeten worden gescreend en bij het minste risico worden ze geannuleerd. De evenementen worden beperkt tot 100 personen binnen en 200 personen buiten (met verplicht dragen van een masker).
 • Toegang tot winkels meer beperkt: er dient alleen naar de winkel te worden gegaan en voor een duur van max. 30 minuten.
 • Huwelijksrecepties, privé-feesten en andere evenementen van dit type worden opnieuw beperkt tot max. 10 personen.
 • De gratis treinreizen die voor de zomer zijn aangekondigd, worden pas in september voorzien.
 • De gemeentediensten blijven toegankelijk zonder afspraak !
 • Telewerk dat ten zeerste wordt aanbevolen zal opnieuw worden toegepast op het niveau van het gemeentebestuur.

24/07/2020 - Heropflakkering van het Coronavirus - Nieuwe maatregels

Het virus blijft zich verspreiden, vooral onder jongeren, als gevolg van evenementen of familiefeesten en het niet naleven van de regels.

 • Vanaf 25.07.2020, masker verplicht op markten, in winkelstraten en handelszaken
 •  Sluiting van de nachtwinkels om 22u.
 • Horeca-klanten zullen hun gegevens moeten achterlaten, die gedurende 15 dagen zullen worden bewaard en vernietigd worden na deze periode. De controles zullen worden versterkt.
 • De Burgemeesters hebben een beslissingsmarge in functie van de lokale heropleving.
 • Respecteer de regels: sociale afstand, handen wassen, masker dragen, sociale bubbel van 15pers. per week en niet per dag !
 • Terugkeer uit vakantie: er zal verplicht een formulier moeten worden ingevuld. Wees voorzichtig op vakantie, net zoals thuis.

Ingevolge de sanitaire maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad gisteren, heeft de Burgemeester een verordening uitgevaardigd die in werking treedt op zaterdag 25 juli tot verplichting van het dragen van een masker in de winkelstraten en op drukbezochte plaatsen in Sint-Joost.
De verordening heeft betrekking op de volgende plaatsen :
Leuvensesteenweg // Haachtsesteenweg //Verbiststraat // Willemsstraat // Brabantstraat // Vooruitgangstraat // Bossuetplein // Sint-Joostplein //Houwaertplein // Rogierplein // Madouplein // Middaglijnstraat.
Ter herinnering, het dragen van een masker is verplicht in handelszaken sedert 14 mei 2020.

Er werd beslist dat de Politiezone Brussel-Noord het aantal controles op haar grondgebied zal intensiveren om de verspreiding van het coronavirus te helpen beperken. De focus ligt op momenten en plaatsen waar er meer mensen zijn, zoals winkels, restaurants, terrassen en markten.
Het toenemende aantal besmettingen dat de afgelopen dagen werd waargenomen, was de aanleiding voor het nemen van deze maatregel ter bescherming van de burgers.
Controle op het dragen van een masker en het naleven van de sociale afstand met eerst een waarschuwing en vervolgens een repressieve actie (PV met onmiddellijke inning van 250 tot 750 euro).

Gelieve de maatregelen en de 6 gouden hygiëneregels in acht te nemen met betrekking tot het coronavirus.

15/07/2020 - Reizen binnen Europa: let op de kleurencode van je bestemming

Er werden nieuwe maatregelen vastgelegd voor alle toeristische of “niet-essentiële” reizen naar het buitenland voor landen die toegankelijk zijn voor Belgische reizigers. Zo weet je voor je vertrek welke maatregelen er gelden voor je vakantie. Het gaat hier om de Europese lidstaten en/of leden van de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk (31 landen). Buiten dit gebied is er een formeel reisverbod voor toerisme vanuit België.

De lijst met Europese lidstaten en/of landen die tot de Schengenzone behoren wordt nu ingedeeld in rode, oranje en groene zones. Deze zones worden regelmatig bijgewerkt en gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken.

10/07/2020 - Vanaf 11 juli is het dragen van een masker verplicht

Het Overlegcomité breidt de verplichting uit voor het dragen van een masker in België : vanaf zaterdag 11 juli, is het dragen van een masker eveneens verplicht :

 • in handelszaken & winkelcentra
 • in bioscopen, theater- of conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken

En deze verplichting blijft van toepassing op het openbaar vervoer of tijdens de uitoefening van contactberoepen.

Ter herinnering, deze maatregel werd reeds opgelegd in Sint-Joost sedert de heropening van de handelszaken en het Gemeentebestuur.

www.premier.be/nl/het-overlegcomit%C3%A9-breidt-de-mondmaskerverplichting-uit

30/06/2020 - De Gemeente Sint-Joost-ten-Node voert haar versoepelingsplan in en kondigt de volledige hervatting aan van haar diensten vanaf 1 juli

De Gemeente Sint-Joost-ten-Node kondigt de hervatting aan van al haar activiteiten vanaf 1 juli. Het onthaal van het publiek wordt hervat volgens de normale openingsuren, van 8.30 tot 13.00 uur, van maandag tot vrijdag, met een permanentie van de Dienst bevolking op dinsdag, van 16.00 tot 18.00 uur, zonder afspraak.

Om de veiligheid van iedereen te garanderen, werd een versoepelingsplan goedgekeurd door het gemeentebestuur en de vakbonden. Het plan voorziet met name het verplicht dragen van een masker in de gemeentelijke gebouwen, het ter beschikking stellen van ontsmettende handgel, markering op de vloer om de fysieke afstand te respecteren enz. 

 

30/06/2020 - De Baden van Sint-Joost" opent opnieuw haar deuren voor u vanaf deze woensdag 1 juli

Het gemeentelijk zwembad "De Baden van Sint-Joost" opent opnieuw haar deuren voor u vanaf deze woensdag 1 juli, op basis van de zomeropeningsuren : van maandag tot vrijdag van 7u30 tot 19u30.

Aangezien we momenteel helaas slechts een beperkt aantal zwemmers kunnen toelaten, namelijk 18 zwemmers tegelijk (3 per zwembaan), is de toegang tot het zwembad bij voorkeur telefonisch te reserveren, vanaf 1 juli op T 02 479 65 37. Zwemmen is toegestaan tot max. 45 minuten per persoon.

Douchen is zoals gebruikelijk verplicht. Shampoo/douchegel wordt u gratis ter beschikking gesteld. Wij danken u bij voorbaat voor het naleven van de geldende sanitaire richtlijnen in de infrastructuur : ontsmetting van de handen, temperatuuropname, dragen van een masker tot in de kleedcabine,....
Abonnementen die werden aangekocht vóór de lockdown zullen automatisch met 3 maanden worden verlengd.

30/06/2020 - Fase 4: Nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad - Voorzichtigheid blijft geboden

 • Verbreding van de sociale bubbel van de privésfeer tot 15 verschillende personen per week
 • Het dragen van een masker is verplicht in het openbaar vervoer, de gemeentelijke gebouwen en is sterk aanbevolen in winkels

Fase 4 - Maatregelen die van toepassing zijn vanaf 1 juli volgens het gezondheidsprotocol

 • Opening van het Gemeentebestuur zonder afspraak
 • Opening van  het containerpark zonder afspraak
 • Opening van theaters, bioscopen, concertzalen (max. 200 zitplaatsen / max. 400 zitplaatsen buiten)
 • Opening recepties en feestzalen (max. 50 personen)
 • Opening van het zwembad "De Baden van Sint-Joost" (max. 18 personen tegelijk in het zwembad - 45 minuten zwemmen toegest aan)
 • Opening van casino's, pretparken
 • Uitbreiding van de sportactiviteiten tot max. 50 pers
 • Contactsporten (boksen, judo, ...) toegestaan
 • Uitbreiding van het toegestaan publiek in gebedshuizen (max. 200 personen)
 • Het houden van evenementen met max. 400 pers. buitenshuis op basis van voorafgaande toestemming en met respect voor de sociale afstand. Grote bijeenkomsten en de opening van discotheken zijn NIET toegestaan tot 31 augustus. De festivals die gepland staan voor deze zomer zullen dus niet plaatsvinden. Dorpsfeesten en -beurzen zullen nog zeker tot 1 augustus niet georganiseerd kunnen worden. De Nationale Feestdag van 21 juli 2020 wordt dit jaar symbolisch gevierd en LIVE uitgezonden omdat er geen toegang voor het Publiek, geen Défilé, Galabal of Vuurwerk op het programma staat.

25/06/2020 - Opdracht om daklozen te huisvesten verlengd tot 30.09 bij CHAB & binnenkort zal een permanent Gemeentelijk opvangcentrum worden gecreëerd

In het kader van het sociaal Noodplan en de strijd tegen isolatie zullen de gemeente Sint-Joost-ten-Node en het OCMW de duur van de aanvraag van de Jeugdherberg CHAB verlengen tot 30 september, dit om de huisvesting van de 48 daklozen die er momenteel verblijven te verzekeren.

Om een ​​blijvende opvang te garanderen, heeft de gemeente Sint-Joost-ten-Node ook twee gebouwen geïdentificeerd die binnenkort het gemeentelijk opvanghuis zullen huisvesten dat bestemd is voor de huisvesting van daklozen.

Ter herinnering; de ter beschikkingstelling van de voorzieningen in de jeugdherberg CHAB, gelegen aan de Dwarsstraat 8, kwam er om tijdens de pandemie huisvesting te kunnen bieden aan daklozen. De beschikbare plaatsen waren al snel volledig bezet.

Laten we ook niet vergeten dat de gemeente Sint-Joost-ten-Node via haar Preventiedienst een psychosociale follow-up heeft opgezet met een team van 15 personen die reeds gedurende een aantal maanden dagelijkse ondersteuning bieden aan de bewoners.


16/06/2020 - Verdeling via de apotheken van federalemondmaskers

Vanaf maandag 15 juni start de verdeling, via de apotheken en per leeftijdsgroep, van de stoffen mondmaskers die de federale overheid ter beschikking stelt van de inwoners.
Wie?

1 persoon komt de maskers halen voor het hele gezin met de identiteitskaarten (of  ISI+-kaarten) van alle gezinsleden (kinderen inbegrepen).

Een Rijksregisternummer (INSZ) of BIS-nummer voor niet-Belgen is nodig voor de registratie.

Waar?

Bij uw huisapotheker, bij voorkeur.

Wanneer?

Vanaf :

 • Maandag 15 juni: 75 jaar en ouder (geboren in 1945 of eerder)
 • Dinsdag 16 juni: 67 jaar en ouder (geboren in 1953 of eerder)
 • Woensdag 17 juni: 60 jaar en ouder (geboren in 1960 of eerder)
 • Donderdag 18 juni: 55 jaar en ouder (geboren in 1965 of eerder)
 • Vrijdag 19 juni: 50 jaar en ouder (geboren in 1970 of eerder)
 • Maandag 22 juni: 45 jaar en ouder (geboren in 1975 of eerder)
 • Dinsdag 23 juni: 40 jaar en ouder (geboren in 1980 of eerder)
 • Woensdag 24 juni: 35 jaar en ouder (geboren in 1985 of eerder)
 • Donderdag 25 juni: 30 jaar en ouder (geboren in 1990 of eerder)
 • Vrijdag 26 juni: iedereen

10/06/2020 - Terbeschikkingstelling voor AFHALING van maskers & filters voor de inwoners vanaf 11 juni

De Gemeente Sint-Joost stelt van 11 juni tot 03 juli 2020 voor de inwoners wasbare stoffen maskers ter beschikking vanaf 4 jaar & filters aangeboden door de Federale Overheid & het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Elk gezinshoofd wordt uitgenodigd om hieronder zijn AFHAALpunt te raadplegen op basis van zijn straatnaam om er van maandag tot vrijdag, van 08u30 tot 13u af te halen :
2 maskers & 2 filters per inwoner

 • WIJKEN NOORD / MIDDAGLIJN: Gebouw Royal, Koningsstraat 284
 • WIJKEN MADOU / HOUWAERT / LEUVEN: Gemeentebestuur, Sterrenkundelaan 12

09/06/2020 - De Gemeente Sint-Joost steunt Palestina in de strijd tegen het coronavirus

In het kader van haar internationale partnerschappen werd de Gemeente Sint-Joost-ten-Node door de Gemeente Aizaria (Palestina) gevraagd om de uitvoering van een sociaal- en gezondheidsproject ter bestrijding van de COVID-19 pandemie te ondersteunen.

Ter herinnering, een samenwerkingsprotocol tussen de Gemeente Sint-Joost-ten-Node en de Gemeente Aizaria werd ondertekend in 2017 en de subsidie toegekend door het internationaal samenwerkingsprogramma van de Vlaamse Regering heeft tot algemeen doel om de steden en de gemeenten te ondersteunen en te versterken in hun internationaal solidariteitsbeleid.

09/06/2020 - Compenserende COVID-19-premie

Er is een nieuwe premie van 2.000 euro verkrijgbaar voor micro-ondernemingen die niet in aanmerking kwamen voor andere steunmaatregelen. Bekijk de voorwaarden.

Deze premie is bedoeld voor een aantal categorieën Brusselse micro-ondernemingen

 • die ten hoogste vijf voltijdequivalenten in dienst hebben,
 • die geen andere premie hebben aangevraagd en
 • die overeenkomstig de vermelde voorwaarden hun werknemers op tijdelijke werkloosheid hebben geplaatst of het overbruggingsrecht hebben gekregen,
 • enz.

Het premieaanvraagformulier is tot en met 30 juni 2020 beschikbaar.
Er moeten een aantal documenten worden bijgevoegd.

Bekijk alle bestaande maatregelen die Brussel Economie en Werkgelegenheid u biedt via www.premiecovid.brussels

04/06/2020 - Versoepelingsmaatregelen : FASE 3

Versoepelingsmaatregelen - fase 3 met inachtneming van de elementaire gezondheidsregels:
regelmatig wassen van de handen, fysieke afstand, dragen van een masker op het openbaar vervoer en in de winkels.

Vanaf 08 juni 2020

 • Uitbreiding van de privé-contacten tot 10 personen per week
 • Terug naar school voor alle leerlingen van kleuter-en basisklassen
 • Heropening van restaurants en terrassen (bediening enkel aan tafel, max. 10 pers. per tafel, sluiting ten laatste om 01u 's nachts)
 • Heropening van de cafés (sluiting ten laatste om 01u 's nachts)
 • Heropening van de speelpleinen in de parken van Sjtn
 • Heropening van de privé-fitnessruimten en -zalen (kleedkamers/douches ontoegankelijk)
 • Hervatting van de culturele activiteiten zonder publiek (repetities,...)
 • Heropening van de eredienstplaatsen (zonder rituelen met contact) max. 100 pers.
 • Uitstap van één of meerdere dagen toegestaan in België

Vanaf 15 juni 2020

 • Heropening van de gemeentelijke sportzalen voor "contactloze" outdoor en indoor sporten (kleedkamers/douches ontoegankelijk)
 • Heropening van het Charliermuseum
 • Heropening van de Jeugdhuizen
 • Heropening van de grenzen vanuit en naar de lidstaten van de EU, Verenigd Koninkrijk inbegrepen alsook Zwitserland, Liechtenstein, ijsland, Noorwegen. Opgelet ! Elk land beslist echter zelf over de opening van zijn grenzen.

Vanaf 01 juli 2020

 • Activiteiten voor jongeren tijdens de zomer: speelpleinen, stages in openlucht (Kinderhuis "Méli-Mélo"), bouwen aan de zomer 2020
 • Beoefening van alle sporten toegestaan
 • Heropening van de Baden van Sint-Joost
 • Heropening van ontspanningsactiviteiten: conferenties, attractieparken en binnenspeeltuinen
 • Heropening van de bioscopen en voorstellingen met publiek (max. 200 pers)
 • Heropening van receptiezalen en speelhallen
 • Uitbreiding van de omkaderde sportactiviteiten tot max. 50 pers.
 • Uitbreiding van de eredienstplaatsen (zonder rituelen met contact) tot max. 200 pers.

Alle culturele, sportieve, toeristische en recreatieve evenementen blijven verboden tot 01 augustus.
Bovendien mogen er geen amateur- of professionele sportcompetities worden gehouden tot 31 juli.
Massa- evenementen zoals festivals of discotheken zijn verboden tot 31 augustus.

Fases 4 en 5 van de versoepeling zullen worden aangekondigd in juli en augustus.

02/06/2020 - De opsporingstesten naar COVID-19 gaan morgen van start voor het gemeentepersoneel van Sint-Joost

De Gemeente Sint-Joost-ten-Node is zich bewust van het cruciale belang van tests om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en de geleidelijke en veilige hervatting van haar diensten mogelijk te maken, en zal haar personeel de mogelijkheid bieden om zich vanaf morgenochtend gratis te laten testen. 

Concreet heeft het Gemeentecollege in de zitting van 26 mei 2020 beslist om het principe van de PCR- opsporingstesten goed te keuren, waarbij voorrang wordt gegeven aan het eerstelijns arbeiders- en administratief personeel van de Gemeente, het OCMW en hun partners. 

Deze personeelscategorieën worden in juni gescreend en de rest van het personeel zal voor het begin van het schooljaar in september worden getest. 

COHEZIO, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, zal de PCR-screeningstest aanbieden, die bestaat uit het zoeken naar de aanwezigheid van het RNA van het virus in de bovenste luchtwegen. De afname vindt plaats via een uitstrijkje uit de keel en/of de neus en het resultaat wordt ten vroegste binnen 24 uur of uiterlijk na 4 dagen verkregen. De individuele resultaten worden niet meegedeeld aan de werkgever.  
Arbeidsgeneeskunde zal rechtstreeks contact opnemen met de ambtenaar om het medisch beroepsgeheim te garanderen.

26/05/2020 - Sint-Joost voert een actieplan in ter ondersteuning van de culturele sector en maakt een budget vrij van bijna 500.000 €

Het College van Burgemeester en Schepenen is zich bewust van de impact van de maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 voor de gehele samenleving en in het bijzonder voor de culturele sector en heeft beslist om een financiële en strategische bijdrage te leveren voor de ondersteuning van kunst en cultuur.De gemeentelijke mandatarissen hebben vandaag immers beslist om een actieplan goed te keuren dat meer bepaald toelaat om één procent van elk gemeentelijk investeringsproject (renovatie of bouw) aan te wenden voor de ondersteuning van de culturele sector.

De gemeente kondigt tevens het behoud aan van de budgetten voor culturele projecten die vanwege de gezondheidscrisis niet konden worden gerealiseerd, en de aanwerving binnenkort van twee werknemers onder artikel 60 via het OCMW van Sint-Joost, speciaal voor deze projecten. 


26/05/2020 - De levering van informaticamateriaal om de digitale kloof te bestrijden is van start gegaan in Sint-Joost-ten-Node

Er werden 500 gerecycleerde computers besteld voor scholen, gezinnen, senioren, OCMW-begunstigden, ofwel prioritaire doelgroepen die een meer gelijkwaardige toegang nodig hebben tot telewerk, onderwijs, informatie, ontspanning waardoor de digitale kloof in deze periode van gezondheidscrisis niet wordt vergroot.

Een eerste levering van 50 computers werd uitgevoerd in de scholen en al het materiaal (100 computers) zal worden geleverd tegen volgende week om leerlingen en onderwijsteams uit te rusten.
Voor de andere geïdentificeerde doelgroepen zou al het materiaal tegen eind juni moeten geleverd zijn op basis van 50 computers per week die ter beschikking worden gesteld door de dienst Jeugd, die instaat voor de installatie en de opvolging bij gezinnen of begunstigde instellingen (scholen, bibliotheken, Lokale werkwinkel, OCR's enz.) en verenigingen (huiswerkschool, opvanghuis enz.) van de Gemeente.
Het OCMW van Sint-Joost richt zich in het bijzonder op de 18-25 jarigen door te zorgen voor de verdeling van 50 computers (of laptops). Bij de organisatie van de lessen in hogescholen en universiteiten wordt voortdurend gebruik gemaakt van informatica, zowel voor onderzoek en online cursussen als voor de presentatie van bepaalde werken.

De ter beschikking gestelde computers worden geleverd door een inschakelingsbedrijf dat een tweede leven geeft aan informaticamateriaal. De begunstigden van dit initiatief zijn leerlingen, studenten en personen die met name de gemeentediensten bezoeken (scholen, bibliotheken, jeugdhuizen, sociale buurtcentra, ...) en andere lokale verenigingen.

Het initiatief is dus tegelijk sociaal, solidair én ecologisch.

20/05/2020 - De heropening van de Gemeentelijke tuinen

De heropening van de Gemeentelijke tuinen vindt plaats op 21 mei‬ a.s. op basis van de zomeropeningsuren, hetzij toegang tot 21u‬ met naleving van de gezondheidsregels.

 • Familietuin, Warmoesstraat 179
 • Tuin van de Maalbeek, Molenstraat 139
 • Sint-Franciscuspark, Poststraat 53
 • A. Steurssquare
 • Delhayesquare

18/05/2020 - Versoepellingplan - maatergelen

Versoepellingplan 1Versoepellingplan 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/05/2020 - Het dragen van een masker zal verplicht zijn in de handelszaken in Sint-Joost

De Burgemeester van de Gemeente Sint-Joost-ten-Node, Emir KIR, heeft vandaag een politiebevel uitgevaardigd om het dragen van een masker verplicht te maken in de handelszaken toegankelijk voor het publiek op het gemeentelijk grondgebied om redenen van volksgezondheid tijdens de pandemie COVID-19.

Onder een masker dient te worden verstaan, elk materiaal of stuk stof dat de mond en de neus volledig bedekt en iedere winkel dient, op een manier die van buitenaf zichtbaar is, een bord te plaatsen dat waarschuwt voor de verplichting om een masker te dragen.

De verordening zal onmiddellijk in werking treden, maar er zal een periode van tolerantie in acht worden genomen, die gepaard gaat met sensibilisering door de ploegen van de Gemeentelijke diensten Preventie en Middenstand.

14/05/2020 - De heropening van de meeste gemeentelijke scholen zal niet doorgaan op maandag 18 mei in Sint-Joost

Ingevolge de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad over de gedeeltelijke hervatting van de lessen, stelt de Gemeente Sint-Joost-ten-Node, na overleg met alle actoren, vast dat de gezondheidsvoorwaarden die de heropening van de Franstalige gemeentelijke scholen mogelijk maken, niet worden vervuld.

Wat "La Nouvelle Ecole" betreft, zal de opening, naast de gezondheidsmaatregelen, afhankelijk zijn van het vellen van bomen die een gevaar vormen na de recente val van een populier op de speelplaats van de school.

Ter herinnering, de Gemeente Sint-Joost-ten-Node telt 5 Franstalige gemeentescholen, een gemeentelijke secundaire school, het Guy Cudell Lyceum en een Nederlandstalige gemeenteschool.

Tot slot moet worden benadrukt dat de inspanning van de Gemeente voor de gezondheid tevens de vrije scholen betreft die zich op het grondgebied van de gemeente bevinden, aangezien de Gemeente hen van het nodige beschermingsmateriaal zal voorzien.

13/05/2020 - Sociaal noodplan (SJTN): Voedselhulp (Marokko)

Sedert ruim een maand deelt de Gemeente Sint-Joost elke dinsdag voedselpakketten uit aan gezinnen die door de quarantaine nog meer in nood zijn geraakt. Bijna 500 mensen hebben zich aangemeld voor deze "niet-bederfelijke" steun.

Met dezelfde daadkracht en in het kader van het Internationale Samenwerkingsprogramma, bieden de gemeente Sint-Joost en Brulocalis financiële ondersteuning voor de distributie van voedselpakketten in Marokko in de gemeenten Bni Mathar, Aïn Beni Mathar en de provincie Jerada, om zo goed mogelijk aan de noden van de bevolking te voldoen.

12/05/2020 - Hervatting van betaald parkeren op 18 mei 2020 in Brussel

Om de inperkingsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad na te leven, werd de controle op betaald parkeren op de weg in alle Brusselse gemeenten op 18 maart laatstleden opgeschort.

Op Gewestelijk niveau werd beslist om de controles vanaf 18 mei te hervatten om een massale terugkeer naar het gebruik van de individuele wagen over korte afstanden te vermijden en op die manier andere vervoerswijzen te bevorderen. Dit maakt het tevens mogelijk om een rotatie te garanderen in de commerciële zones en om parkeerplaatsen voor te behouden voor buurtbewoners.

08/05/2020 - Progressieve versoepelingsplan: Heropening van de handelszaken vanaf 11 mei 2020

In afwachting van de heropening van de handelszaken voorzien op 11 mei in het kader van fase 1b van het progressieve versoepelingsplan, stelt de Gemeente Sint-Joost-ten-Node een reeks middelen en diensten ter beschikking van de betrokken handelaars om hen in staat te stellen hun activiteiten te hervatten met inachtneming van de gezondheidsregels.

 • Concreet zal de Gemeente een affichecampagne lanceren die gericht is op de handelaars en het grote publiek en herinnert aan de na te leven regels.
 • Ze zal de handelaars, waar mogelijk en op voorwaarde dat de oversteek voor voetgangers gegarandeerd blijft, tevens aanbieden om Nadarhekken en grondmarkeringen op de openbare ruimte te plaatsen om de stroom van klanten te beheren.
 • Tot slot zal de vervaardiging van plexiglas (hygiënische) scheidingswanden door de Gemeentediensten worden voortgezet om de handelaars die daarom vragen gratis uit te rusten. Ter herinnering: deze dienst werd reeds verleend aan een honderdtal essentiële handelszaken, apotheken, medische centra, enz. die tijdens de quarantaine en sinds het begin van de pandemie open waren gebleven.

Aanvragen kunnen van maandag tot en met vrijdag tussen 09u00 en 13u00 uur worden ingediend bij het gemeentelijk callcenter T 0800 35 446.

Met deze nieuwe fase zullen 301 van de 412 handelszaken weer openen, of meer dan driekwart. Wij willen actie blijven ondernemen voor de gezondheid van iedereen. De maatregelen die wij sedert het begin van de crisis hebben genomen, zijn hierop gericht en Sint-Joost-ten-Node is de gemeente met de minste gevallen in het Brussels Gewest.
In onderling akkoord met de Gemeente Schaarbeek werd beslist dat de uitstalling van kramen met koopwaar in de openbare ruimte verboden is tot 07 juni 2020 in de Brabantstraat op nummer 25 en van nr. 96 tot 112 alsook in de doorgang Rogier van nr. 23A tot 23R.

Ter herinnering, de handelaars hebben tevens de mogelijkheid om een eenmalige forfaitaire solidariteitspremie van 2000 euro te verkrijgen om hen te helpen de crisis te overwinnen. Formulier beschikbaar hier.

08/05/2020 Politiebesluit vand de Burgemeester

06/05/2020 - Uitzonderlijke solidariteitshulp voor gezinnen die wonen in de gemeentelijke woningen, de sociale GW en woningen van het Sociaal Vastgoedagentschap van St-Joost

De Gemeente Sint-Joost-ten-Node biedt een uitzonderlijke solidariteitshulp voor gezinnen die wonen in de gemeentelijke woningen, de sociale GW en woningen van het Sociaal Vastgoedagentschap van St-Joost.

In het kader van haar sociaal noodplan en in verband met de maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, stelt de Gemeente Sint-Joost-ten-Node vast dat huurders in deze crisisperiode meer moeilijkheden ervaren.

Na de ondersteuning van de huurders van gemeentelijke handelsoppervlakten, biedt de Gemeente Sint-Joost-ten-Node nu een huurkorting aan de gezinnen van 100 tot 370 euros voor huurders van openbare woningen.

Parallel met dit initiatief ten gunste van de huurders van openbare woningen, zal een begeleidingscel worden opgericht om de huurders van privé- woningen te helpen bij het verkrijgen van de premie die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanbiedt aan de huurders van privé-woningen die economisch worden getroffen door de inperkingsmaatregelen.

04/05/2020 - De eerste ronde voor de verdeling van stoffen maskers aan de bevolking werd afgelopen donderdag beëindigd

Sommigen van u waren echter afwezig tijdens ons bezoek. Er werd een bericht achtergelaten in uw brievenbus zodat u contact kan opnemen met ons callcenter en wanneer het u best uitkomt een moment vastleggen voor :

 • hetzij een tweede huisbezoek
 • hetzij na afspraak afhaling op het gemeentebestuur (Sterrenkundelaan 12).

Gelieve ons te bellen tussen 09u en 13u op T 0800 35 446.
Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat u en uw dierbaren worden bediend.

04/05/2020 - Fase 1 van de versoepeling in België is vandaag ingegaan

Het Gemeentebestuur werkt nog steeds met gesloten kantoren tot nader order.
Wij blijven echter steeds bereikbaar telefonisch of per mail.

 • Het dragen van een masker is verplicht vanaf 12 jaar op het openbaar vervoer
 • Geleidelijke hervatting voor bedrijven van aangepaste gezondheidsmaatregelen
 • Heropening van stoffen- en garenwinkels
 • Buitenactiviteiten toegestaan met 2 personen (naast degenen die onder hetzelfde dak wonen)

25/04/2020 - Eerste maatregelen genomen voor de versoepeling van de quarantaine

De Nationale Veiligheidsraad heeft gisteravond de eerste maatregelen genomen voor de versoepeling van de quarantaine. De exit zal progressief en evolutief zijn. De maatregelen zullen worden aangepast in functie van de verspreiding van het virus, ze kunnen indien nodig steeds worden teruggedraaid.

Fase 1 vanaf maandag 4 mei:

 • Het is aanbevolen om in het openbaar een mondmasker te dragen !
 • Het dragen van een stoffen masker of een sjaal, een doek ... op de neus en de mond zal verplicht zijn in het openbaar vervoer vanaf de leeftijd van 12 jaar; elke burger moet ten minste één standaardbescherming en 2 filters per persoon krijgen.
 • Werkgevers zullen indien nodig beschermingsmiddelen moeten bieden aan de werknemers
 • Stoffen- en garenwinkels mogen opnieuw hun deuren openen
 • Thuisblijven is de norm behalve om naar het werk, de winkel of een medische afspraak te gaan
 • Lichaamsbeweging buiten wordt toegestaan met max. 2 personen naast degenen die onder hetzelfde dak wonen. De huidige regel wordt dus uitgebreid tot 2 personen, op voorwaarde dat de veiligheidsafstanden worden gerespecteerd.
 • Infrastructuren blijven gesloten.
 • Tests en tracing worden uitgebreid om de opvolging van zieken te verbeteren
 • De opening van alle winkels onder bepaalde voorwaarden wordt voorzien vanaf 11 mei

Fase 2 vanaf maandag 18 mei:

 • Opening van kapperszaken, musea maar niet van cafés, restaurants en dancings.
 • Meer personen zullen worden toegelaten om huwelijken en begrafenissen bij te wonen
 • Het onderwijs zou zeer gedeeltelijk kunnen worden hervat in kleine groepen van 10 kinderen, maar vanaf 15 mei zouden proefprojecten kunnen worden toegestaan. De lessen zijn geschorst in de kleuterschool. Een maximum van 3 jaar in het basis- en secundair onderwijs, met een nog nader te bepalen aantal dagen. Masker of andere bescherming verplicht vanaf 12 jaar, handen wassen bij het binnenkomen van de school en in de klas, 4m2 per leerling in de klas, zeep en wegwerphanddoeken verplicht in de toiletten, ...

Fase 3 ten vroegste op maandag 8 juni:

 • Potentiële geleidelijke heropening van restaurants, en vervolgens, in een verdere toekomst, de heropening van cafés en bars. Tevens zal de eventuele mogelijkheid tot reizen in de zomer, stages, toeristische attracties worden bekeken.


Het contact tussen personen zoveel mogelijk beperken, steeds een veilige afstand bewaren, de maatregelen van hygiëne en fysieke barrière naleven (wegwerpzakdoeken, hoesten in de elleboog, contact opnemen met de dokter in geval van symptomen, ...) blijven essentiële elementaire regels.

T 0800 14 689 - www.info-coronavirus.be
T 0800 35 446 - www.sjtn.brussels

21/04/2020 - Start van de verdeling van stoffen beschermingsmaskers aan de inwoners door de gemeentelijke ambtenaren

Het doel is om de gehele bevolking uit te rusten de komende 15 dagen.
Wij zullen bij u aanbellen, of in geval van afwezigheid zal u een bericht ontvangen met de instructies voor een tweede bezoek aan uw voordeur of een afhaling.
Wij nodigen u uit om uw wasbaar masker te dragen bij het winkelen, bij uw essentiële verplaatsingen met het openbaar vervoer,... De onderhoudsinstructies worden bij het masker geleverd.

20/04/2020 - Heropening van het gemeentelijk containerpark

Het Gemeentelijk containerpark, Schietschijfstraat 18, is opnieuw toegankelijk sinds maandag 20 april 2020 tijdens de gebruikelijke openingsuren maar enkel op afspraak via T 02 245 18 35

Openingsuren

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: van 11u tot 13u & van 14u tot 18u
Zaterdag: van 9u tot 14u.
Gesloten op woensdag en zondag.
T 02 245 18 35 -

Personen die langskomen zonder vooraf een afspraak te hebben gemaakt, krijgen geen toegang.

ER WORDT AAN DE INWONERS GEVRAAGD OM:

 • uw volledige gegevens te vermelden, het nr. van de netpas en de nummerplaat bij het maken van de afspraak
 • alleen te komen of vergezeld door slechts één persoon van hetzelfde gezin
 • de dag en het uur van afspraak te respecteren en ons te verwittigen in geval van eventuele annulering of vertraging
 • spontaan uw identiteitskaart en netpas aan de parkwachter te tonen
 • zelf de koffer van uw wagen te openen en de afvalstoffen in de juiste container te deponeren. De tijd ter plaatse op de site, uitladen inbegrepen, is beperkt tot maximum 20 min per persoon
 • de veilige afstand te bewaren (minimum 1,5m)
 • de richtlijnen van de parkwachter en het geldende reglement na te leven met betrekking tot het type en de hoeveelheden aanvaarde afvalstoffen.
 • voor elke nieuwe inschrijving, gelieve op de dag van de afspraak het bewijs van woonst of eigendom in Sint-Joost mee te brengen (identiteitskaart, kadastraal attest,...)

15/04/2020 - Uitbreiding van de inperking

De Nationale Veiligheidsraad heeft zopas de verlenging beslist van de inperking van de bevolking tot en met 3 mei 2020.

 • Alle eerder genomen maatregelen blijven van toepassing
 • met uitzondering van de doe-het-zelfzaken en tuincentra die hun deuren mogen openen onder dezelfde voorwaarden als de voedingswinkels.
 • Het containerpark mag opnieuw opengaan (hierover zal nog een mededeling volgen op gemeentelijk niveau)
 • De bevolking wordt gevraagd om thuis te blijven.
 • Het zal toegestaan zijn om buiten te gaan in geval van nood of om naar het werk te gaan of om boodschappen te doen.
 • Bezoeken van één aangeduide persoon (slechts één enkele) worden toegelaten in rusthuizen en instellingen voor gehandicapten, op voorwaarde dat deze persoon dezelfde blijft en geen symptomen vertoont.
 • Alle samenscholingen zijn verboden.
 • Fysieke activiteit buiten is enkel toegestaan tijdens de duur van de activiteit maar NIET BLIJVEN HANGEN
 • Ervoor zorgen om 1,5 m afstand te houden van andere personen.;
 • De politie wordt belast met het toezicht op de strikte naleving van deze inperking

Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.

07/04/2020 - Annulering/uitstel van de activiteiten en evenementen georganiseerd of gesteund door de Gemeente tot 30 juni 2020

In het kader van preventieve maatregelen genomen in de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19), heeft het College van de gemeente Sint-Joost beslist om alle activiteiten en evenementen die werden voorzien tot eind juni op het grondgebied van Sint-Joost te annuleren of uit te stellen. Helaas kunnen het Festival van de kunsten op straat "Oh Festival", Village J, de 3 braderijen-rommelmarkten, de tentoonstellingen, voorzien in de maanden mei en juni dit jaar niet doorgaan.

07/04/2020 - Sociaal noodplan: verdeling van Voedselpakketten en Voedseldonaties

De Gemeente heeft zopas haar tijdelijke dienst voor noodvoedselhulp geopend: de verdeling van pakketten vindt elke dinsdag plaats van 14u tot 16u
na een verplichte telefonische afspraak op G 0498 18 75 47 teneinde alle gezondheidsvoorzorgen te respecteren.
Deze dienst is bestemd voor mensen die over een attest van het OCMW of een attest voor gemeentelijke voedselhulp beschikken.

In dit verband lanceren wij tevens een oproep voor voedseldonaties (niet-bederfbare levensmiddelen).
Iedereen die zich bij dit solidaire initiatief wil aansluiten, kan contact opnemen met G 0485 58 57 16.
of G 0490 49 35 02 -

06/04/2020 Sociaal noodplan / Hulp bij huisvesting

Terbeschikkingstelling van de Jeugdherberg "Le CHAB", Dwarsstraat 8, voor hulp bij de huisvesting in quarantaine van daklozen. De 50 plaatsen zijn allemaal bezet. Een gedeelte van het personeel van de herberg zorgt voor het onthaal en de schoonmaak van de lokalen, terwijl het OCMW van Sint-Joost 's middags de warme maaltijden verzorgt en de vrijwilligers van de vereniging "Héritage des Femmes" de avondmaaltijd. De preventiedienst staat in voor de psychosociale opvolging die nodig is voor de omkadering van het het initiatief. Zo werkt een vijftiental werknemers in polyvalente ploegen om 7d/7 begeleiding te verzekeren.

27/03/2020 - Uitbreiding van de inperking 

De Nationale Veiligheidsraad heeft zopas de verlenging beslist van de inperking van de bevolking tot en met 19 april 2020.
Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei.

 • Alle eerder genomen maatregelen blijven van toepassing
 • De bevolking wordt gevraagd om thuis te blijven
 • Het zal toegestaan zijn om buiten te gaan in geval van nood of om naar het werk te gaan of om boodschappen te doen
 • Alle samenscholingen zijn verboden
 • Fysieke activiteit buiten is enkel toegestaan tijdens de duur van de activiteit maar NIET BLIJVEN HANGEN; Ervoor zorgen om 1,5 m afstand te houden van andere personen.
 • De politie zal worden belast met de strikte handhaving van deze inperking.
 • In geval van niet-naleving van de regels worden administratieve sancties voorzien met onmiddellijke inning

Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.

Document met de modaliteiten voor het betreden en verlaten van het Belgisch grondgebied tijdens de crisis

FAQ Ecosoc die door het NCCN werd gepubliceerd en die gericht is op economische en sociale vragen

26/03/2020 - Op zoek naar een huisarts?

Opening van een uniek telefoonnummer "1710" voor de Brusselaars die geen huisarts hebben en medisch advies wensen over hun gezondheidstoestand in het kader van de huidige pandemie van het coronavirus.

Deze nieuwe telefoonlijn is eerst en vooral bedoeld voor mensen met symptomen van hoest, verkoudheid of koorts die een infectie met het coronavirus vermoeden. U neemt best eerst contact op met uw huisarts en indien u die niet heeft, bel dan T 1710. Bevoegde artsen zullen u adviseren en zo goed mogelijk doorverwijzen.

Een initiatief van het Brussels Crisiscentrum in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, de Federatie van Huisartsenverenigingen van Brussel, de DBDMH en het Belgische Rode Kruis.
Ter herinnering, de medische diensten blijven gemobiliseerd en paraat om elk vermoedelijk geval te behandelen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de FOD Volksgezondheid www.info-coronavirus.be.

25/03/2020 - Financiële steun voor de handelaars & zelfstandigen

De coronavirusepidemie zal een grote impact hebben op de bedrijven in België. Sommige van hen kunnen geconfronteerd worden met aanzienlijke economische problemen die hun stabiliteit in het gedrang brengen.

Er bestaan verschillende mechanismen om tijdelijke financiële problemen door de economische neergang aan te pakken en/of de geleden verliezen te beperken. Sommige van die mechanismen zijn bij besluit van de overheid aangepast of vereenvoudigd om de flexibiliteit ervan te vergroten en ze sneller in werking te laten treden, met name voor zelfstandigen en kmo’s.

Federale steun

Voor alle vragen over bestaande economische steunmiddelen voor zelfstandigen (vermindering van voorafbetalingen, betalingsplan voor BTW, uitstel of vrijstelling van sociale werkgeverslasten, verkrijgen van een vervangingsinkomen, ...), voorwaarden voor tijdelijke werkloosheid door overmacht, ... kan u de website van de FOD Economie raadplegen.

De Kamer heeft aanvullende steunmaatregelen goedgekeurd ten gunste van zelfstandige werknemers die hun activiteiten moeten staken vanwege het coronavirus. Controleer of u in aanmerking komt voor een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht) waarvan de uitkering kan oplopen tot 1614,10 met een gezin ten laste.

Gewestelijke steun

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering maakt tevens budget vrij voor:

Gemeentelijke steun

De Gemeente Sint-Joost stelt in haar plan ter ondersteuning van de lokale handel:

 •  De handelaars en zelfstandigen worden geïnformeerd over iedere maatregel van de Regering door de dienst Gemeenschapswachten.
 •     Plexiglas scheidingswanden (hygiënepanelen) worden gratis aangeboden aan handelaars van de eerste lijn.

Andere steunmiddelen liggen ter studie (eenmalige forfaitaire steun, tijdelijke vrijstelling van belastingen,...) en dienen nog te worden beslist door de gemeentelijke overheid.

24/03/2020 - Terbeschikkingstelling van de douches in de Baden van Sint-Joost

Terbeschikkingstelling van de douches in de Baden van Sint-Joost (Sint-Franciscusstraat 23-27)voor kwetsbare daklozen dinsdag/ donderdag voor mannen en woensdag/vrijdag voor vrouwen(09u tot 10u. La Maraude - G 0496 58 33 79.

23/03/2020 - Winkels

Voedingszaken, nachtwinkels en winkels met dierenvoeding mogen uitzonderlijk 7 dagen op 7 open blijven tot 22u om de openingsuren uit te breiden en iedereen toe te laten om boodschappen te doen in de beste omstandigheden ingevolge de geldende regels. Geldig tot 5 april 2020.

23/03/2020 - Opening van het gemeentelijk Call Center 

Om contact op te nemen met de Gemeente Sint-Joost-ten-Node tijdens de quarantaine, gelieve volgend Gratis nummer te bellen: T 0800 35 446 van maandag tot vrijdag om 09u tot 13u.

Voor alle maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad & de gemeentelijke overheid -> www.sjtn.brussels

20/03/2020 - Plan sociale nood en strijd tegen isolement

In het kader van deze ongeziene gezondheidscrisis heeft de gemeentelijke overheid in samenwerking met het OCMW van Sint-Joost & Maison de la Famille een gemeentelijk platform opgericht, dat deel uitmaakt van de eerste maatregelen die worden genomen inzake sociale nood en de strijd tegen isolement voor een totaal bedrag van 600.000 euro, vrijgemaakt op de buitengewone begrotingen van 2020 en 2021:

Sociale nood

Doorbreken van het isolement

 • Om het isolement van oudere personen te doorbreken: de sociaal assistent van het OCMW voor "coronavirus alleenstaande senioren" is bereikbaar op T 02 220 24 60 of G 0484 07 69 82.
 • Maison de la Famille biedt eveneens waardevolle hulp aan alle personen in een moeilijke situatie voor boodschappen van voeding en medicijnen en leveringen van maaltijden aan huis. Voor alle vragen en advies G 0485 89 71 36.
 • Indien het dagelijks leven in gezinnen moeilijk is tijdens de afzondering, als er onbegrip is ten opzichte van de huidige gezondheidsuitdagingen, kunnen kwetsbare personen (alleenstaande moeders, zieken, nieuwkomers,...) de dienst Preventie bellen op T 02 210 44 62 (65), die sociale crisisbegeleiding zal verzekeren. Het gratis nummer voor slachtoffers van huiselijk geweld is T 0800 30 030 - www.1712.be

17/03/2020 - Nieuwe maatregelen over de inperking / Strijd tegen het Coronavirus (Covid19)

De Nationale Veiligheidsraad heeft zopas beslist over de inperking van de bevolking om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

 • Er wordt aan de bevolking gevraagd om thuis te blijven. Het zal toegestaan zijn om buiten te gaan in geval van nood of om naar het werk, een voedingswinkel, de apotheek, de post, de bank of het tankstation te gaan.
 • Alle samenscholingen zijn verboden.
 • Lichaamsbeweging buitenshuis is toegestaan: wandelen, joggen, fietsen, maar enkel met een vriend of familielid. Het is belangrijk om 1,5 m afstand te houden van de anderen.
 • Winkels zullen gesloten zijn behalve voedingswinkels, apotheken, winkels met dierenvoeding en boekhandels.
 • De toegang tot supermarkten zal gereglementeerd worden : één persoon per tien vierkante meter en maximum 30 minuten.
 • Restaurants, bars, discotheken, cafés, feestzalen, religieuze plaatsen, culturele- en sportinstellingen moeten hun deuren gesloten houden tot nader order. Enkel leveringen van voeding aan huis of om mee te nemen zijn toegestaan voor de horeca.
 • Nachtwinkels zullen moeten sluiten om 22u.
 • Bedrijven zijn verplicht om telewerk in te voeren; bedrijven die open blijven omdat er geen telewerk kan worden ingevoerd, zijn verplicht om de regels inzake sociale afstand te respecteren.
 • De politie zal worden belast met de strikte handhaving van deze inperking.

Deze maatregelen zullen van toepassing zijn vanaf morgen woensdag 18 maart tot en met 5 april 2020.

17/03/2020 #STAYATHOME - Laat ons solidair zijn

Tijdens de komende weken blijven de kinderen thuis en wordt telewerken sterk aangemoedigd. Dit vooruitzicht van afzondering is voor velen misschien beangstigend, maar het is ook een gelegenheid om nieuwe aspecten van het leven te ontwikkelen en andere gewoonten te leren : profiteer ervan om uw gezelschapsspellen te herontdekken, om te lezen, te koken, op te ruimen, te praten, te naaien, podcasts te beluisteren of muziek te spelen.

Voorlopig moet u geduld oefenen en uw verplaatsingen, uitstapjes naar het park en ontmoetingen met familie/vrienden beperken, en dit vooral voor uw eigen gezondheid en die van anderen.

Er worden veel initiatieven tot stand gebracht om de handelaars, restauranthouders en culturele actoren te ondersteunen: aarzel niet om te vragen of de ondernemers in uw buurt aan huis leveren, hun goederen doorverkopen om niet te verspillen, live concerten geven op sociale netwerken...

17/03/2020 - Nieuwe maatregelen over de inperking / Strijd tegen de coronavirus (Covid 19)

De Nationale Veiligheidsraad heeft zopas beslist over de inperking van de bevolking om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

 • Er wordt aan de bevolking gevraagd om thuis te blijven. Het zal toegestaan zijn om buiten te gaan in geval van nood of om naar het werk, een voedingswinkel, de apotheek, de post, de bank of het tankstation te gaan.
 • Alle samenscholingen zijn verboden.
 • Lichaamsbeweging buitenshuis is toegestaan: wandelen, joggen, fietsen, maar enkel met een vriend of familielid. Het is belangrijk om 1,5 m afstand te houden van de anderen.
 • Winkels zullen gesloten zijn behalve voedingswinkels, apotheken, winkels met dierenvoeding en boekhandels.
 • De toegang tot supermarkten zal gereglementeerd worden : één persoon per tien vierkante meter en maximum 30 minuten.
 • Restaurants, bars, discotheken, cafés, feestzalen, religieuze plaatsen, culturele- en sportinstellingen moeten hun deuren gesloten houden tot nader order. Enkel leveringen van voeding aan huis of om mee te nemen zijn toegestaan voor de horeca.
 • Nachtwinkels zullen moeten sluiten om 22u.
 • Bedrijven zijn verplicht om telewerk in te voeren; bedrijven die open blijven omdat er geen telewerk kan worden ingevoerd, zijn verplicht om de regels inzake sociale afstand te respecteren
 • De politie zal worden belast met de strikte handhaving van deze inperking.

Deze maatregelen zullen van toepassing zijn vanaf morgen woensdag 18 maart tot en met 5 april 2020.
T 0800 14689 (numéro vert) - www.info-coronavirus.be

16/03/2020 - Aanvullende gemeentelijke maatregelen tot en met 03 april 2020

Prille Jeugd

Sluiting van de crèches, uitgezonderd voor ouders in de medische sector en de openbare veiligheid of voor ouders die werken en over geen enkele andere mogelijkheid voor opvang van hun kind beschikken dan de grootouders.

Burgerlijke stand

Huwelijksakte : enkel in aanwezigheid van de 1ste graad (vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, zoon, dochter, schoonzoon, schoondochter), receptie niet toegestaan

Groene ruimten

Sluiting van de gemeentelijke squares / parken

Openbare netheid

Sluiting van het Containerpark

Stedenbouw

Stedenbouwkundige overleggingen uitgesteld

Mobiliteit

Bewonerskaart aan te vragen per mail naar en te ontvangen per post (geldigheid vanaf ontvangstbewijs van de e-mail)

Demografie

Telefonische permanenties

Wij houden u onmiddellijk op de hoogte van alle ontwikkelingen van onze diensten.
Dank u om deze maatregelen zeer ernstig te nemen voor uw gezondheid en die van anderen, afzondering blijft maatregel nr. 1 om de verspreiding van het virus te vertragen.

T 0800 14689 (numéro vert) - www.info-coronavirus.be

Meer videos: www.info-coronavirus.be/nl/videos/

15/03/2020

In deze voortdurend veranderende context informeren wij u over de maatregelen die wij nemen om ons aan te passen aan de situatie en om de gezondheid van zowel de bevolking als onze medewerkers te beschermen.
Om de verspreiding van het virus te beperken, nemen wij de huidige toestand zeer ernstig en volgen wij de richtlijnen van de Federale Regering.

Concreet betekent dit dat :

 • Er wordt aan de bevolking gevraagd om het Gemeentebestuur enkel telefonisch 02 220 27 11 of 02 220 25 49 of per mail te contacteren
 • De "Vakantiepleinen" werden geannuleerd
 • Sluiting voor het publiek van de gemeenschappelijke infrastructuren zoals de bibliotheken, het Charliermuseum, de omnisportzalen (Mandela, Cudell, G. Petre stadion,...), het zwembad "De Baden van Sint-Joost", het kinderhuis "Méli-Mélo", de jeugdclubs "Le Caveau" & "Le Clou", Gemeentelijke squares / parken.

13/03/2020 - Belangrijk / INFO Pandemie Coronavirus (Covid19)

De Nationale Crisisraad kondigde gisteren aan dat ze zich in "gevorderde federale fase 2" bevindt.
Nieuwe maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken werden zopas genomen en
zullen van toepassing zijn vanaf middernacht op vrijdag 13 maart 2020 tot en met 3 april 2020 :

Voor uw gezondheid

 • Afzondering is oplossing nummer 1 op de besmetting te beperken
 • Risicogroepen (ouderen, zwakkeren, mensen die lijden aan andere infecties...) dienen zichzelf te beschermenen en hun verplaatsingen te beperken
 • Hanteren van hygiënische basishandelingen door iedereen is fundamenteel

Voor de scholen

 • De lessen worden opgeschort in de scholen, het personeel blijft gemobiliseerd. Er wordt minstens opvang voorzien voor kinderen van wie de ouders in de medische sector of op overheidsdepartementen (openbare veiligheid) werken. Voor kinderen voor wie het niet mogelijk is om andere opvang te vinden dan door grootouders, kunnen ouders een oplossing vinden in de scholen.
 • De crèches blijven open met inachtname van de  voorzorgsmaatregelen: ouders blijven bij de ingang en blijven niet hangen,...

Voor het sociale leven

 • Alle zogenaamde "recreatieve" activiteiten worden geannuleerd (sportieve, culturele, folkloristische, religieuze), zowel openbaar als privé en ongeacht de omvang ervan.
 • Sluiting voor het publiek van de gemeenschappelijke infrastructuren zoals de bibliotheken, het Charliermuseum, de omnisportzalen (Mandela, Cudell, G. Petre stadion,...), het zwembad "De Baden van Sint-Joost", het kinderhuis "Méli-Mélo", de jeugdclubs "Le Caveau" & "Le Clou"
 • Restaurants, bars, discotheken, café's zijn gesloten
 • Leveringen van voedsel aan huis of om af te halen worden toegestaan
 • Handelszaken blijven de hele week geopend behalve in het weekend
 • Voedingswinkels, bakkers, slagers, wekelijkse markt, night shops, apotheken,... blijven geopend (weekend inbegrepen)
 • De hotels blijven geopend (behalve hun restaurant)

Voor het Gemeentebestuur

 • De permanenties worden geannuleerd tot nader order
 • De loketten en de administratieve diensten van het Gemeentebestuur blijven geopend voor het publiek met inachtname van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen
 • De inschrijvingen voor de Speelpleinen in de Paasvakantie vanaf 16 maart zijn nog steeds open, maar er kan niet worden gegarandeerd dat deze doorgaan.
 • Huwelijks- en begrafenisplechtigheden zullen doorgaan maar er worden geen recepties toegestaan

Voor de zwakkere personen

 • De loketten zullen oudere personen uitzonderlijk ontvangen van 14u tot 16u op telefonische afspraak T 02 220 25 26
 • Alleenstaande ouderen kunnen contact opnemen met de sociaal assistente van het OCMW van Sint-Joost die als referentiepersoon werd aangeduid : Mireille TSHIONZA T 02 220 24 60 – G 0484 07 69 82
 • Alle bezoeken aan het Rustoord « Anne Sylvie Mouzon » worden verboden. Een communicatie-voorziening met tablets is operationeel, voor meer info contacteer het onthaal op T 02 220 29 71

Voor uw verplaatsingen

 • Het openbaar vervoer blijft rijden maar het gebruik ervan is voorbehouden voor noodzakelijke verplaatsingen de organisatie van telewerk wordt aangemoedigd waar mogelijk

Het Crisiscomité en de ploegen stellen alles in het werk om de essentiële dienstverlening aan de bevolking te verzekeren. In functie van de ontwikkelingen zal het College zijn noodvoorzieningen opnieuw evalueren.

T 0800 14689 (groen nummer) - www.info-coronavirus.be

11/03/2020 - Info Cornavirus (Covid 19)

Vandaag wordt fase 2 versterkt ingevolge de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad en het Gewestelijk besluit genomen door de Minister-President, Rudi Vervoort.

Deze voorzien tot 31 maart 2020 :

 • het verbod op alle evenementen of bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen in een gesloten ruimte op een publiek toegankelijke plaats
 • een verbod op het bezoek aan personen in rusthuizen, rusthuizen en verzorgingstehuizen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • een verbod op schoolreizen naar het buitenland door scholen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Burgemeester & de Schepenen van de Gemeente Sint-Joost zullen toezien op de uitvoering van deze maatregelen.

Ingevolge een buitengewoon College dat deze ochtend plaatsvond, hebben de Burgemeester, Emir Kir, en het Schepencollege beslist :

 • om het Carnaval van 04/04/20 uit te stellen
 • om de organisatie van de Braderij-Rommelmarkt "Brabant/Rogier doorgang" van 11/04/20 in de gemeente te annuleren.

In functie van de ontwikkelingen zal het College zijn noodmaatregelen opnieuw evalueren.
T 0800 14689 (Groen nummer) - www.info-coronavirus.be

02/03/2020 - CORONAVIRUS (Covid 19) / Eenvoudige preventieve handelingen

Sedert enkele weken heeft de epidemie van het coronavirus (genaamd COVID-19) zich verspreid. De media praten er dagelijks over, wat het klimaat van angst versterkt. Gisteren werd fase 2 (van de 3) van het risicobeheersplan van de FOD Volksgezondheid uitgeroepen om het toezicht op terugkerenden uit risicozones zoals China, Zuid-Korea, Iran of Italië te versterken. Zoals bij elke virale ziekte blijft het essentieel om zich dagelijks te beschermen tegen bacteriën en virussen door middel van eenvoudige handelingen en de bevolking wordt aanbevolen om dezelfde voorzorgsmaatregelen te nemen om de besmetting te beperken.

Er is geen reden tot paniek, ons land heeft zeer goede procedures voor het opsporen en behandelen van coronavirussen. Ter ondersteuning van de algemene initiatieven, neemt het bestuur enkele aanvullende hygiënemaatregelen zoals het regelmatiger reinigen van deurklinken, opritten, sanitaire voorzieningen, kranen en het legen van vuilnisbakken.

Het bestuur raadt u tevens aan om :

 • Indien nodig de voorkeur te geven aan wegwerpzakdoeken ;
 • Uw vaat of keukengerei niet te delen en om dit na gebruik af te wassen met water en zeep ;
 • Uw handen regelmatig te wassen, vooral voor en na het eten en na gebruik van het openbaar vervoer.

Indien u echter één van de volgende symptomen ontwikkelt :

 • Hoofdpijn
 • Koorts en hoest
 • Geïrriteerde keel
 • Kortademigheid
 • Neem dan rechtstreeks telefonisch contact op met uw huisarts (ga niet naar de wachtkamer) om te weten wat u moet doen.

03/02/2020 - Coronavirus

In de regio Wuhan in China is er een uitbraak van een nieuw coronavirus. In België is er nog geen geval van het nieuwe coronavirus vastgesteld, maar de Belgische gezondheidsautoriteiten zijn waakzaam.

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

 • Was uw handen regelmatig
 • Bedek uw mond en neus bij het hoesten en niezen
 • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen)

Het nieuwe coronavirus kan via een reiziger in België opduiken. De huisartsen en ziekenhuizen weten hoe ze snel een patiënt kunnen herkennen die mogelijk besmet is met het coronavirus en wat ze in dat geval moeten doen.

Een referentielaboratorium in de KULeuven kan het virus snel identificeren. We beschikken met het Sint-Pieters ziekenhuis in Brussel en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen over twee referentieziekenhuizen waar we patiënten kunnen opvangen en verzorgen in veilige omstandigheden.

De artsen infectieziektebestrijding informeren dan ook alle mensen met wie de patiënt contact had sinds hij/zij symptomen vertoonde. Zo voorkomen we dat het virus zich verder kan verspreiden in ons land.

Bent u ziek en zelf recent in China geweest of is er iemand in uw nabije omgeving die ziek is en in China geweest is, bel dan naar uw huisarts en vermeld uw reisgeschiedenis en uw symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed.

www.info-coronavirus.be

www.belgium.be

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Laatst gewijzigd: 15.02.2023