Transparantie

In mei 2019 wilde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer transparantie in zijn administraties creëren. Daarom publiceren de administraties elk jaar een inventaris van de overheidsopdrachten en een inventaris van de toegekende subsidies.

In overeenstemming met de bepalingen van het “Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019”, vindt u op deze pagina de inventarissen zoals bedoeld in artikel 6§1.

Met het oog op een goed bestuur kunnen de mandaten van de verkozenen, functies en afgeleide functies alsook activiteiten die privé worden uitgeoefend door de leden van het College van Burgemeester en Schepenen en de leden van de Gemeenteraad worden geraadpleegd in deze rubriek.
De gemeente, die ten dienste staat van de burgers, zet zich momenteel in om de gemeentelijke documenten met betrekking tot huisvesting, human resources of overheidsopdrachten toegankelijker te maken.

Mandaten 2022

Lijst van mandaten, functies en afgeleide functies Dorah Ilunga (2022)

Aangifte 2022 - D. Ilunga pdf - 199.66 KB

Lijst van mandaten, functies en afgeleide functies Luc Frémal (2022)

Lijst van mandaten, functies en afgeleide functies Emir Kir (2022)

Aangifte 2022 - E. Kir pdf - 783.44 KB

Lijst van mandaten, functies en afgeleide functies Loubna Jabakh (2022)

Aangifte 2022 - L. Jabakh pdf - 281.69 KB

Lijst van mandaten, functies en afgeleide functies Philippe Boïketé (2022)

Lijst van mandaten, functies en afgeleide functies Mohamed Jabour (2022)

Aangifte 2022 - M. Jabour pdf - 238.15 KB

Lijst van mandaten, functies en afgeleide functies Nezahat Namli (2022)

Aangifte 2022 - N. Namli pdf - 251.89 KB

Lijst van mandaten, functies en afgeleide functies Lydia Desloover (2022)

Jaarverslag 2021

Inventaris van de openbare opdrachten in 2021

College: aanwezigheden 2021

College: aanwezigheden pdf - 717.2 KB

Inventaris van de missies 2021

Inventaris van de missies pdf - 178.68 KB

Subsidies toegekend 2021

Subsidies toegekend pdf - 316.05 KB

Lijst van de beloningen, voordelen van elke soort en verteenwoordigingskosten 2021

Lijst van de beloningen, pdf - 165.31 KB

Gemeenteraden: aanwezigheden 2021

Jaarverslag 2020

Subsidies toegekend 2020

Subsidies toegekend pdf - 417.88 KB

Motie

Mandaten

Motie

Organigram

Organigram pdf - 385.32 KB

Mandaten

Laatst gewijzigd: 03.10.2022