Transparantie

In mei 2019 wilde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer transparantie in zijn administraties creëren. Daarom publiceren de administraties elk jaar een inventaris van de overheidsopdrachten en een inventaris van de toegekende subsidies.

In overeenstemming met de bepalingen van het “Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019”, vindt u op deze pagina de inventarissen zoals bedoeld in artikel 6§1.

Met het oog op een goed bestuur kunnen de mandaten van de verkozenen, functies en afgeleide functies alsook activiteiten die privé worden uitgeoefend door de leden van het College van Burgemeester en Schepenen en de leden van de Gemeenteraad worden geraadpleegd in deze rubriek.
De gemeente, die ten dienste staat van de burgers, zet zich momenteel in om de gemeentelijke documenten met betrekking tot huisvesting, human resources of overheidsopdrachten toegankelijker te maken.

Jaarverslag 2023

Transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de openbare mandatarissen van Sint-Joost-ten-Node

Medewerkers van kabineten

Déclaration des mandats 2023

Emir Kir pdf - 200.19 KB
Mohammed Jabour pdf - 219.6 KB
Kadir Ozkonacki pdf - 4.93 MB
Dorah Ilunga pdf - 219.41 KB
Loubna Jabakh pdf - 246.3 KB
Luc Fremal pdf - 217.54 KB
Nezahat Namli pdf - 223.94 KB
Philippe Boïketé pdf - 150.49 KB

Werkaanbiedingen

26/03/2023

Motie

Mandaten

Motie

Organigram

Organigram pdf - 385.32 KB

Mandaten

Laatst gewijzigd: 12.03.2024