Opleidingen

Wij leven steeds meer in een dienstenmaatschappij en deze diensten zijn hoe langer hoe meer gesofisticeerd, gespecialiseerd. Er zijn vacatures die niet ingevuld geraken bij gebrek aan de nodige kwalificaties.  Een beroep leren of zich heroriënteren om toe te treden tot de arbeidsmarkt doet men het best door oefening. Om je kansen te vergroten om een baan te vinden brengt een nieuw « Beroepenpunt » vandaag de  actoren die essentieel zijn voor opleiding en tewerkstelling samen op het Tennoodse grondgebied !
Diverse Brusselse instellingen, zoals Bruxelles Formation, het EPFC of de Lokale werkwinkel van Sint-Joost, stellen gerichte opleidingen gratis ter beschikking van de werkzoekenden om hen te helpen een baan in de wacht te slepen of hen toe te laten om zich op een geslaagde manier te heroriënteren. Er werd grondig nagedacht over de opleidingsmogelijkheden om een reële tewerkstelling te verzekeren. Hiervoor hebben gesprekken met werkgevers en een scherpe analyse van de arbeidsmarkt het mogelijk gemaakt om de  actieve sectoren te bepalen.

Indien u werkzoekende bent en ingeschreven bij Actiris, dan behoudt u uw uitkeringen en uw sociale rechten tijdens uw opleiding.

Alle aanbiedingen van beroepsopleidingen in Brussel kunnen worden geraadpleegd op : www.dorifor.be