Politiek leven

In het begin had de gemeente uitsluitend als taak de akten van de burgerlijke staat op te stellen (huwelijk en scheiding) en de bevolkingsregisters bij te houden (de lijst van de inwoners van Sint-Joost-ten-Node).