Crèches

Crèches - Kribbe Joost&Fien

Opvang voor kinderen

10% van de bevolking van Sint-Joost bestaat uit kinderen jonger dan 6 jaar waarvan er meer dan 1300 op crècheleeftijd zijn (0-3 jaar). Om aan de groeiende vraag van de gezinnen te voldoen, heeft de gemeente Sint-Joost van "prille jeugd" een prioriteit gemaakt. Momenteel zijn er 4 gemeentelijke crèches (waarvan één Nederlandstalige) actief en dit minimum 220 dagen/jaar van maandag tot vrijdag van 7u30 tot 18u. Twee Gemeentelijke kinderopvanghuizen (MCAE) functioneren op een vrijwel gelijkaardige manier. De opening van de crèche « P'tit Boule » in 2016 alsook die van de duurzame crèches die momenteel worden gebouwd, « Liedekerke » en « Linné-Planten » zullen de voorziening versterken met 127 bijkomende plaatsen. De inschrijving is gecentraliseerd voor alle gemeentelijke crèches vanaf de medische bevestiging van de zwangerschap (vanaf de 3de verlopen maand).

De verschillende collectieve opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar zijn onderworpen aan strenge reglementeringen op het vlak van hygiëne, kwaliteit van de prestaties, ruimten, uitrusting en personeel. In het Brussels Gewest heeft de Federatie Wallonië-Brussel het « Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) » en de Vlaamse Gemeenschap, met Kind en Gezin (K&G), gemachtigd voor de toelating, de goedkeuring, de subsidiëring, de begeleiding, de controle en de evaluatie van de opvang, in naleving van de geldende wetten.

De gemeente Sint-Joost is partner van alternatieve opvangprojecten, met name van het Winnie-Kot, dat een ontmoetingsruimte biedt voor ouders-kinderen en een tijdelijke opvangplaats voor ouders die op zoek zijn naar opvanghulp op bepaalde momenten (opleidingen, sollicitatiegesprekken...).

Het nieuwe Kinderhuis (ME), G. van Bouillonstraat 57, zal binnenkort kinderen opvangen van 4 tot 13 jaar om ludieke en culturele activiteiten te delen.

Formaliteiten

1. Tijdens de zwangerschap = inschrijving in een opvangomgeving

Indien u een plaats wenst in een opvangomgeving, dient u eerst en vooral uw kind in te schrijven in een opvangplaats nog voor het geboren is !
Na de 3de verlopen maand schrijft u zich in op een wachtlijst in elke opvangomgeving van uw keuze dankzij de medische verklaring van zwangerschap.

2. Vanaf de 6de maand zwangerschap = prenatale aangifte (facultatief)

Het is mogelijk om een prenatale aangifte te doen bij de dienst Burgerlijke Stand, in aanwezigheid van de twee ouders en op basis van een medisch attest.

3. Na de geboorte = geboorteaangifte

U dient uw kind ten laatste 15 dagen na de geboorte aan te geven bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar het kind geboren is (plaats van bevalling).
Een geboorteakte met de verklaring dat u de ouders bent van het kind, wordt u dan overhandigd in drie exemplaren.

Administratieve stappen geboorteaangifte

Gemeentelijke groepsopvang

Gemeentelijke groepsopvang Joost-e-Fien

Joost-e-Fien is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin (Vlaamse gemeenschap). De financiële bijdrage van de ouders is gebaseerd op het gezinsinkomen. U kan de prijs die u zal moeten betalen berekenen via volgende link: www.mijn.kindengezin.be

In groepsopvang kunnen baby's en peuters terecht, tot ze naar de kleuterschool gaan. Aangezien groepsopvang een andere organisatie vraagt dan opvang thuis, proberen we in overleg met de ouders de overgang van thuis naar het kinderdagverblijf zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Hoe aanmelden?

Ga naar www.kinderopvanginbrussel.be en klik op “registreren”.
Vul je persoonlijke gegevens in (bevestiging via e-mail).
Vul eventueel ook de gegevens van je partner in.
Vul de gegevens van je (toekomstige) kind in.
Vul in wanneer je opvang zoekt.
Kies maximum 5 opvanginitiatieven.

Wanneer krijg je antwoord?

Elk opvanginitiatief van je keuze stuurt je een antwoord.
Dat kan positief of negatief zijn. Je krijgt het antwoord ten vroegste 7 maanden voor de start van de opvang.
Voor inlichtingen of om een afspraak te maken, gelieve de verantwoordelijke van de crèche te contacteren (T 02 220 27 45).

Inschrijving!

7 maanden voor de start van de opvang krijgt u een definitief antwoord op uw aanvraag.
Als we uw kindje plaats kunnen bieden, stellen we U een rondleiding voor om kennis te maken met elkaar en met het pedagogisch project en de praktische organisatie van de groepsopvang.
We bepalen samen de waarborg (tussen de €50 en €250), afhankelijk van uw inkomsten. 
Na ontvangst van de waarborg is de opvangplaats definitief voor de datum die op uw waarborg is vermeld.

Geen plaats

Indien we u bericht geven dat we uw kindje geen plaats kunnen geven, dan kan U nog voor een aantal andere Nederlandstalige crèches kiezen, via het lokaal loket.
De verantwoordelijke van de crèche geeft u meer informatie en helpt u verder na afspraak indien u niet over een eigen computer beschikt.

Dagelijkse werking

Joost-e-Fien beschikt over 31 plaatsen, verdeeld over 2 groepen (0-18 maanden, 15-30 maanden). We zijn open van 7u15 tot 18u15.

Voor de start van de opvang legt de verantwoordelijke met u de inloopperiode vast. U maakt kennis met de begeleider/sters-ploeg, stelt uw kindje aan hen voor en vertrouwt uw baby of peuter voor verschillende contractueel vastgelegde korte periodes aan hen toe. Pas na de inlooptijd kan de eigenlijke voltijdse of deeltijdse opvang starten.

Tijdens het brengen en halen van uw baby of peuter is er contact met de kindbegeleider/ster. Er zijn ook ouderontmoetingen in groep.
We komen 2 keer per jaar samen voor een ontbijtbuffet op zaterdagmorgen. We organiseren informatie over de peuterpubertijd, informatie over zindelijkheid, informatie over de inschrijving en overgang naar de kleuterschool...

Samenwerking

Joost-e-Fien is geen eiland. We werken samen met het lokaal beleid kinderopvang Brussel, het Huis van het Nederlands, het Brussels onthaalbureau Nieuwkomers, de inloopteams van Kind en Gezin, de opvoedingswinkel Brussel, de Brede School, de gemeentelijke basisschool Sint-Joost-aan-Zee,...

Gemeentelijke kribbe Joost-&-Fien

Braemtstraat 47
1210 Brussel
Xenia Lampe
G: 0485 14 70 71

Gemeentelijke groepsopvang Het Madeliefje

Gemeentelijke kribbe Het Madeliefje

Liedekerkestraat 65-68
1210 Brussel
Rahima Sekkouri

Franstalige gemeentelijke groepsopvang

Lopende werken

  • Gemeentelijke crèche Linné-Planten (32 plaatsen), opening voorzien in de loop van 2017 - tussen de Linnéstraat 95 en de Plantenstraat 94-96.

Privé crèches

Privé crèches zijn opvangplaatsen die toegelaten en erkend zijn door K&G of ONE. Het tarief wordt vrij bepaald. Sommigen bieden tweetalige opvang.

Crèche Babilou (NL)

Liefdadigheidsstraat 13
1210 Brussel
Directrice
Marijke Walschap / Lieve Beel

Babilou Madou, in de Liefdadigheidsstraat, is een nieuw kinderdagverblijf dat opent vanaf 01 april 2018.  Er is opvang voorzien voor 36 kinderen, verdeeld over 2 leefgroepen: een afdeling voor kinderen van 3 tot 18 maanden oud en een afdeling voor kinderen van 18 maanden en ouder. De leefruimtes zijn ruim en er is een tuin beschikbaar. Het kinderdagverblijf is gelegen aan het metrostation en is dus gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Ouders betalen hier een dagprijs berekend op het gezinsinkomen (IKT tarief van Kind&Gezin). De openingsuren: 7.30u tot 18.30u.

Kinderopvang De Speelboom

Koningsstraat 306
1210 Brussel
Verantwoordelijke
Ruth Janssens

Kribbe La Bambinière

Tweetorenstraat 95
1210 Bruxelles
Verantwoordelijke
Mulendela Ponga
G: 0478 43 12 45

Kribbe La Maison des Anges

Wauwermansstraat 11
1210 Bruxelles
Verantwoordelijke
Duru

« Les Quatre Saisons » is een project van het Oriëntatie- en Opleidingscentrum voor Nieuwe Technologieën (Coften vzw). De crèche, in dienst gesteld op basis van sociale economie, vangt prioritair de kinderen op van ouders die een opleiding gestart zijn bij Coften, en meer bepaald van een ouder die de ouderlijke functie alleen op zich neemt, of steunt, vooral bij het begin van een arbeidsovereenkomst, bij (her)tewerkstelling, personen die kinderen ten laste hebben en zich onlangs integreerden op de arbeidsmarkt.

Kribbe Les Quatre Saisons

Bossuetplein 12
1210 Bruxelles
Verantwoordelijke

Onthaalouders

De aangesloten kinderopvangwerkers verzekeren de opvang van kinderen van 0 tot 3 jaar bij hun thuis of op een aangepaste plaats. Deze diensten worden erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Iedere opvangwerker kan tot 4 kinderen opvangen als voltijdse equivalent.

Dienst van gesubsidieerde opvang « Le Ballon Rouge »

Boulevard de L'Abattoir, 27-28
1000 Brussel

Laatst gewijzigd: 15.03.2023