Buitenschoolse activiteiten

Buitenschoolse activiteiten - Bredeschool

Brede school

Brede School Sint-Joost is een actief netwerk van partners uit verschillende sectoren die samenwerken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school met als doel maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren.
Door samen te werken met partners uit de buurt leggen we als Brede School Sint-Joost de verbinding tussen de gemeentelijke basisschool Sint-Joost-aan-Zee en de omgeving.
Brede School Sint-Joost wil de brede ontwikkeling van het kind en de jongere, zowel binnen als buiten de school, stimuleren aan de hand van een brede waaier aan competenties die flexibel inzetbaar zijn in uiteenlopende contexten.
We willen kinderen laten genieten van sport, spel, kunst en cultuur en ze nieuwe ervaringen aanbieden in onze Brede School. We zorgen voor een stimulerende leefomgeving die alle kinderen kansen biedt.
De samenwerkende partners van Brede School Sint-Joost bieden een gevarieerd aanbod voor kinderen en ouders, gericht op educatie, opvang, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding teneinde iedereen de mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontplooien, met respect voor elkaar.
 

IBO de Buiteling

IBO De Buiteling organiseert Nederlandstalige kinderopvang en speelweken, met de erkenning van Kind en Gezin, in het hartje van Brussel, Sint-Joost-ten-Node en Vorst.

De kinderen kunnen kiezen tussen een atelier rond knutselen, media, expressie of sport & spel.
De Buiteling werkt ook regelmatig samen met andere partnerorganisaties (Buurtsport, Circus Zonder Handen, …) om  de kinderen een brede waaier van activiteiten te kunnen aanbieden.

Bij IBO De Buiteling Sint-Joost-ten-Node staat elke dag een sterk team paraat om de kleuters en 6-plussers op te vangen. De Buiteling is er voor alle Nederlandstalige kinderen. Er wordt voorrang gegeven aan kinderen van de partnerscholen: Sint-Joost-aan-Zee, Sint-Lukas, De Buurt.

Vaste activiteiten : bib Joske, zwemmen 1x/maand, IBO League (voetbal toernooi,...)...

Openingsuren

Maandag tot vrijdag: 7u30-8u40 en 15u30 - 18u20
Woensdag: 12u15 - 18u20
Vakanties & schoolvrije dagen: 7u30 - 18u20

Inschrijvingen en administratie

G 0499 51 88 89 -

Toekomst Atelier de l'Avenir

Geïnspireerd door het succes van de IMC Weekendschool in Nederland, heeft Sofie Foets, met de steun van Charlotte Ducuing, Romain Adam en Eef Verbeke, het « Toekomst Atelier de l’Avenir » opgericht, en haar eerste antenne gevestigd in Sint-Joost, in de Nederlandstalige gemeenteschool Sint-Joost-aan-Zee.
Na een overtuigend proefproject, dat werd gelanceerd in januari 2013, is het Atelier bij het begin van het schooljaar klaar om elke zaterdag een honderdtal leerlingen tussen 10 en 14 jaar te verwelkomen (2 Nederlandstalige groepen en 2 Franstalige groepen), die afkomstig zijn uit Brusselse sociaal-economisch achtergestelde wijken, en hun nieuwe educatieve ervaringen/ ontmoetingen aan te bieden.

De ziekenhuiswereld ontdekken door een bezoek aan een operatiezaal, een toga van een advocaat aantrekken en tegenover de rechter gaan zitten, een logo maken voor een vzw, foto's maken met professioneel materiaal, een journalistiek artikel schrijven, de organigram van een kmo begrijpen, op bezoek bij de politiehondenbrigade, een dag in een brandweerkazer enz...

Elke zaterdag van het schooljaar – gedurende drie schooljaren – krijgen de 150 TADA-leerlingen (3 Nederlandstalige en 3 Franstalige klassen van tussen de 20 en 28 kinderen per klas)  leuke praktijklesen van bevlogen professionals –vrijwilligers– uit allerlei domeinen van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld van ondernemers, ingenieurs, koks of journalisten.
Via deze ervaringslessen en ontmoetingen met rolmodellen moedigt TADA deze maatschappelijk kwetsbare kinderen aan om de wereld/zichzelf te ontdekken en gemotiveerd te zijn.
Met haar aanpak wapent TADA haar deelnemers tegen demotivatie en moedigt hen aan zich te ontplooien tot ondernemende individuen die vol zelfvertrouwen, veerkracht en met een hoop kennis en horizontale vaardigheden in het leven staan.

Basisschool ‘Sint-Joost-aan-Zee’, Grensstraat 67, huisvest deze TADA-antenne.
Wilt u een handje toesteken in Sint-Joost? Contacteer locatiemanager :

Bib Joske

Ten Noey

Contacten

Brede school

Grensstraat 67
1210 Brussel

IBO de Buiteling

Grensstraat 18/67
1210 Brussel

Toekomst Atelier de l'Avenir (antenne Sint-Joost)

Grensstraat 67
1210 Brussel

Bib Joske, nederlandstalige gemeentelijke bibliotheek

Grensstraat 2
1210 Brussel

GC Ten Noey

Gemeentestraat 25
1210 Brussel

Downloaden

Laatst gewijzigd: 19.09.2022