Huisvesting

Zoals tal van Brusselse gemeenten waar de bevolking toeneemt, moet Sint-Joost het hoofd bieden aan een schaarste van woningen ten opzichte van de vraag. Aangezien de bevolkingdichtheid één van de hoogste is van het land en de grondreserve vrijwel onbestaande, blijft het aanbod aan nieuwe woningen een belangrijk struikelblok.

Momenteel zijn er meer dan 27.290 inwoners verdeeld over ongeveer 12.085* wooneenheden. Tal van huureenheden maken deel uit van hetgeen gesubsidieerde woningen kunnen worden genoemd of die openbare steun ontvangen.

Inwoners die over een bescheiden inkomen beschikken en moeilijkheden ervaren om huisvesting te vinden in de privé-sector, kunnen zich wenden tot de openbare sector om een woning te huren waarvan de huurprijs in verhouding is tot hun inkomen. Zes actoren die het voor tal van inwoners van de gemeente mogelijk maken om de post « huisvesting » van hun budget te verlichten. Dit zijn de GW, die eigenaar zijn van 799 woningen, het Sociale Vastgoedagentschap van Sint-Joost (AISSJ) dat op het grondgebied ongeveer 98 woningen beheert, andere actieve AIS op het grondgebied met 43 woningen, het Woningfonds dat 25 woningen bezit, de Autonome gemeentelijke regie (AGR) met de Mommen ateliers beheert 30 woningen en tot slot het Huurpatrimonium van de gemeente met 338 wooneenheden. Deze zes actoren vertegenwoordigen 11% (1300 woningen) van het totale vastgoedpark van Sint-Joost. Dat is werkelijk een record, in vergelijking met vele andere gemeenten.

De prioriteit vandaag is om de kwaliteit te verbeteren van de woningen eerder dan dit patrimonium nog uit te breiden.

Sint-Joost is tevens de gemeente waar de huurprijzen nog betaalbaar zijn en tot de laagste behoren van Brussel.