Onbewoonbare woningen

De gemeente wenst haar strijd tegen onbewoonbare woningen en verwaarloosde gebouwen verder te zetten en zelfs te versterken.

Sint-Joost telt een honderdtal dossiers bevinden zich in het oog van de storm. De eigenaars van deze gebouwen of appartementen kunnen deze niet blijven verhuren zolang ze niet de nodige werken hebben uitgevoerd om ze conform te maken met de bewoonbaarheidsnormen, zoals voorzien in het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening.

Contacten

Hygiënedienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel

Stedenbouw dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Anne Winterberg
F: 02 220 28 42
G: 02 220 26 93

Bevolking dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Leïla Derraz
Paspoorten
Rijbewijzen
Elektronische identiteitskaarten belgen en vreemdelingen
Strafregister
Verhuizingen
Getuigschriften en attesten (verblijf, samenstelling van het gezin...)

Laatst gewijzigd: 13.09.2017