Intrekken / verhuizen

Een parkeerplaats reserveren voor een verhuizing, papieren in orde brengen, zich organiseren, post laten doorsturen… Een verhuizing vraagt heel wat werk.

Een parkeerplaats reserveren voor intrekken / verhuizen of voor een levering

Om een parkeerplaats te reserveren tijdens een verhuis, voor een levering, dient u 3 dagen op voorhand contact op te nemen met het Gemeentesecretariaat.

De plaats zal u worden voorbehouden van 7u tot 19u.

De aanvraag kan worden ingediend op het Gemeentesecretariaat via onderstaande knop, of per fax worden verzonden naar 02 218 83 36, met vermelding van de informatie :

 • Volledige gegevens
 • Plaats van reservatie (straat en nummer)
 • De dag(en) van reservatie

Opgelet, er zal geen enkele reservatie worden uitgevoerd zonder voorafgaande betaling.

Indien u uw plaats per mail of per fax reserveert, denk eraan om 10 dagen op voorhand te betalen.
 

Een parkeerplaats reserveren

zich wenden tot het Gemeentesecretariaat

Papieren in orde brengen

Bevolking dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Leïla Derraz
Paspoorten
Rijbewijzen
Elektronische identiteitskaarten belgen en vreemdelingen
Strafregister
Verhuizingen
Getuigschriften en attesten (verblijf, samenstelling van het gezin...)

Vreemdelingenbureau

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Hassania Bouali

Registratiekantoor van Brussel

Regentlaan 54
1210 Bruxelles

U verlaat weldra uw woning?

Dan vraagt u zich wellicht af wat u moet doen om de energieafrekening te regelen op uw huidig adres?
Bekijk onderstaand filmpje of volg ons stappenplan aangepast aan uw situatie.

Uw verhuizing in het kort


U kent de nieuwe bewoner

 • De dag dat u de sleutels overhandigt, vult u samen met de nieuwe bewoner of eigenaar het energieovernamedocument in.
 • De genoteerde meterstanden deelt u mee aan uw huidige energieleverancier.
 • U zal een eindafrekening ontvangen.

U kent de nieuwe bewoner niet

Laat uw meters afsluiten. Dit is gratis.

U verhuist binnenkort naar uw nieuwe woning!

Zijn de energiemeters open in uw nieuwe woning? Contacteer dan zo snel mogelijk een energieleverancier om dit administratief in orde te brengen. Zonder energiecontrat riskeert u afgesloten te worden.

Bekijk onderstaand filmpje of volg ons stappenplan aangepast aan uw situatie.

Mijn verhuizing in het kort

De meters zijn al open in mijn nieuwe woning

 • De dag dat u de sleutels krijgt, vult u samen met de vorige bewoner of eigenaar het energieovernamedocument in.
 • Bezorg deze gegevens zo snel mogelijk aan uw energieleverancier en sluit een nieuw contract af. Zonder geldig contract riskeert u afgesloten te worden.

Er is geen energie aanwezig: de meters zijn gesloten

 • Contacteer uw energieleverancier om een nieuw contract af te sluiten.
 • Meld hem meteen dat de meters momenteel gesloten zijn en u die wenst te laten openen
 • Bel nadien naar Sibelga op 02 549 41 00 om uw meters te laten openenen.

Bron : https://www.sibelga.be/nl/verhuizen/

Sibelga

Visverkopersstraat 13
1210 Bruxelles
F: 02 549 46 61
Gazreuk
Elektriciteitsstoringen/Defect openbare verlichting

Uw verhuizing financieren

zich wenden tot Woningsfonds

Financiële hulp bij verhuizing : een nieuwe woning betrekken kost veel geld. Een gezin met een matig inkomen zal het wellicht moeilijk hebben om in één keer de drie maanden huurwaarborg te betalen, de eerste maand huur en de waarborg voor een verhuiswagen. In zulke gevallen kan de verhuizing een echte financiële hoofdbreker worden.
Er bestaan speciale fondsen om de personen in een dergelijke situatie te helpen. Deze fondsen worden beheerd door coöperatieve verenigingen overkoepeld door het Gewest, en bestaan in de vorm van leningen zonder interest of huisvestingstoelagen.

De verhuistoelage is een speciale financiële steun om een verhuizing te financieren.
De huurtoelage dient, bij het verhuizen van een onbewoonbare naar een bewoonbare woning, om het verschil in huurprijs te compenseren tussen de oude en de nieuwe woning. Deze bedraagt over het algemeen maximum 100 euro, en stijgt met 20 % per kind ten laste of per gehandicapt kind of volwassene.
Leningen zonder interest kunnen worden toegekend aan personen die het nodig hebben, met het oog op de samenstelling van de huurwaarborg van een woning.

Woningsfonds

Zomerstraat 73
1050 Bruxelles

Laatst gewijzigd: 26.02.2024