Centra voor geestelijke gezondheid en begeleiding

Centra voor geestelijke gezondheid

Centra voor geestelijke gezondheid zijn bestemd voor kinderen, adolescenten en volwassenen die  psychologische, relationele of psychiatrische moeilijkheden doormaken. Ze bieden een diagnose aan, een evaluatie en opvang op medisch, psychologisch en sociaal vlak.

Le Méridien

Maandag tot vrijdag : 9u-17u / dinsdag : 9u-20u
> Dienst voor geestelijke gezondheid : advies en medische, psychologische, individuele of familiale opvolging, sociale begeleiding, huisbezoeken, preventie…

Le Bois de Sapin

> Verblijfscentrum voor personen met een mentale handicap

Helix - Kliniek Sint-Jan

Maandag tot vrijdag : 9u-17u
> Psychiatrisch dagziekenhuis

Opvangcentra

Centrum Farra Méridien

> Opvang- en verblijfscentrum voor gehandicapte volwassenen met grote afhankelijkheid.

Niet-therapeutische gemeenschapshuizen

La Maison des Sourds (Huis voor Doven)


L’Autre lieu

> De vzw, erkend als een organisatie van permanente vorming, voert een bezinningswerk rond geestelijke gezondheid door ontmoetingen, debatten, colloquia te organiseren. Ze beheert en leidt 3 niet-therapeutische gemeenschapshuizen. De doelstelling is om een fatsoenlijke woning en garanties te bieden voor duurzame integratie aan sociaal of psychisch kwetsbare bevolkingen.

Messidor asbl

> Franstalige federatie van initiatieven voor beschut wonen

Contacten

Le Méridien vzw

Middaglijnstraat 68
1210 Bruxelles

Le Bois de sapin vzw

Leuvensesteenweg 27
1210 Bruxelles

Helix - Kliniek Sint-Jan

Middaglijnstraat 10
1210 Brussel

Centre Farra Méridien

Middaglijnstraat 22
1210 Brussel

La Maison des sourds vzw

Saksen-Coburgstraat 38
1210 Bruxelles

 

Laatst gewijzigd: 19.04.2017