Afvalsortering

Afvalsortering

vuilniszakken

Nieuwe kalender voor het buitenzetten van je zakken

Hierna vind je de nieuwe kalender voor het buitenzetten van je zakken die ingaat op 15 mei 2023.
Zo gebruik je hem:

 • Er zijn 3 zones in jouw gemeente, met elk hun eigen schema voor het buitenzetten van de zakken.
 • Raadpleeg de stratenlijst hierna om te weten in welke zone je woont.
 • Maak de kalender voor jouw zone los en houd hem binnen handbereik.

Opgelet! Deze kalender geeft aan wanneer je jouw zakken buitenzet, niet wanneer ze opgehaald worden.

ZONE 1 - Je zakken buitenzetten

Zone 1 geldt voor alle inwoners van de gemeente, behalve voor hen die wonen in één van de straten vermeld
op de volgende pagina’s. Om jouw adres terug te vinden, check eerst alle zones van 2 tot en met 3.
Als je jouw adres niet in deze uitzonderingszones vindt, maak je automatisch deel uit van zone 1.

Zone 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONE 2 - Je zakken buitenzetten

 • André Bertulotstraat
 • Bolwerklaan: oneven nrs. van 13 t.e.m. 21
 • Brabantstraat
 • Paul Deschanellaan: oneven nrs. van 267 t.e.m 273
 • Galileelaan: oneven nrs. 1 t.e.m. 5
 • Ginestestraat: nr. 3
 • Haachtsesteenweg: even en oneven nrs. van 1 t.e.m. 84
 • Koning Albert II laan: even en oneven nrs. van 1 t.e.m. 46
 • Koningsstraat: even en oneven nrs. van 151 t.e.m. 324
 • Kruisvaartenstraat: even en oneven nrs. van 1 t.e.m. 23
 • Leuvensesteenweg
 • Madouplein
 • Marktstraat: even en oneven nrs. van 30 t.e.m. 95
 • Georges Matheusstraat: even en oneven nrs. van 2 t.e.m. 43
 • Middaglijnstraat: even en oneven nrs. van 4 t.e.m. 100
 • Noordplein
 • Marie Poplinstraat: nr. 1
 • Queteletplein
 • Karel Rogierplein
 • Scailquintstraat: even en oneven nrs. van 32 t.e.m. 65
 • Sint-Joostplein
 • Sint-Lazarusstraat
 • Sterrenkundelaan: even en oneven nrs. van 1 t.e.m. 30
 • Armand Steurssquare
 • Verbiststraat: even en oneven nrs. van 1 t.e.m. 82
 • Vier-September-Dagenlaan
 • Vooruitgangstraat: even en oneven nrs. van 1 t.e.m. 66
 • Weldadigheidsstraat: oneven nrs. van 3 t.e.m. 7

Zone 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONE 3 - Je zakken buitenzetten

 • Aanbeeldstraat: even en oneven nrs.van 1 t.e.m. 70
 • Artisjokstraat: even en oneven nrs.van 1 t.e.m. 32
 • Bonneelsstraat: even en oneven nrs.van 1 t.e.m. 27
 • Kleine Dalstraat
 • de Bruynstraat: even en oneven nrs.van 6 t.e.m. 30
 • Eburonenstraat
 • Hamerstraat
 • Kardinaalsstraat
 • Kunstlaan: oneven nrs.van 1 t.e.m. 19
 • Liefdadigheidsstraat
 • Maria-Theresiastraat
 • Pacificatiestraat: even en oneven nrs.van 1 t.e.m. 41
 • Sint-Joostplein
 • Spastraat
 • Speerhaakstraat
 • Tweekerkenstraat
 • Verviersstraat
 • Waterkrachtstraat
 • Willemsstraat

Zone 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Sluit elke zak goed af.
 • Maximaal 15 kg per zak.
 • Scherpe voorwerpen verpak je eerst.
 • Zet je zakken langs je gevel.
 • Respecteer dag en uur voor het buitenzetten.

www.arp-gan.be/nl/ophaalkalender

Ter info

De ophaling van de vuilniszakken (witte, blauwe, gele, groene, oranje) is een bevoegdheid van Net Brussel over het gehele grondgebied van het Brussels Gewest. De gemeenten voeren dus geen ophalingen uit.
Wat betreft het vegen worden de gemeentelijke wegen echter schoongeveegd door de gemeente en de gewestelijke wegen door Net Brussel. Dit omvat tevens het ledigen van vuilnisbakken, reiniging ( veegmachine, reinigen van straatkolken...).

Boetes & belastingen

Alles wat afvalstoffen en vuilniszakken betreft is zeer gereglementeerd.
Het kan u 75€ kosten voor een vuilniszak die op de verkeerde dag werd buitengezet.
Een kleine plastic zak gedeponeerd naast een openbare vuilnisbak wordt beschouwd als vervuiling van de openbare ruimte en kan eveneens worden geverbaliseerd !

In samenwerking met de politie noteren 5 controlerende en 2 vaststellende ambtenaren dagelijks de onregelmatigheden die aanleiding geven tot een belasting.

Ziehier de bedragen van het Belastingreglement van Sint-Joost (in werking getreden in juli 2014) die  sluikstortingen en andere vervuilende handelingen sanctioneren :

 • 75 € - niet-reglementaire zak of buitengezet buiten de ophaaluren, vervuiling (urine, spuug, uitwerpselen...)
 • 450 €/m³ – bouw-, afbraak- of renovatieafval.
 • 250 €/m3 - zakken, recipiënten, voorwerpen, grofvuil of afvalstoffen, niet bestemd voor de ophaling van huisvuil
 • 375 € - graffiti, tags of opschriften

Selectieve sortering

Ons consumptiegedrag zorgt voor steeds meer afval.
Zonder sortering geen recyclage ! Recycleerbare afvalstoffen sorteren betekent natuurlijke bronnen besparen, hun verwerking tot nieuwe voorwerpen verzekeren ... Selectief sorteren laat tevens toe om de uitgaven voor de gemeenschap te verminderen.

Enkele regels

 • Het gebruik van de reglementaire zakken « Net Brussel » (witte, blauwe, gele, groene, oranje) is verplicht !
 • De zak mag niet meer wegen dan 15 kg.
 • Scherpe afvalstoffen dienen te worden verpakt.
 • Respecteer de ophaaldagen.
 • Deponeer uw zakken voor uw woning.
 • Geen zakken aan de voet van bomen.
 • Het glas moet in de glasbollen.

Witte zak

Witte zak Niet- recycleerbare afvalstoffen : keukenafval, huishoudelijk afval, vet papier, …

Blauwe zak

Blauwe zak

Recycleerbare verpakkingen : plastic flessen en flacons in plastic, blikjes,  aluminium bakjes, conserveblikken…

DeNieuweBlauweZak: In de huidige blauwe PMD-zak mogen enkel Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons. Daar komen nu alle andere plastic verpakkingen bij. Denk maar aan potjes, schaaltjes, bakjes, folies en zakken.

Gids nieuwe blauwe zak

Gele zak

Gele zak Schoon en droog papier en karton (kranten, magazines…)

Oranje zak

Oranje zak Organische afvalstoffen (maaltijdresten, schillen van fruit en groenten, koffiedik en theezakjes, keukenpapier, papieren zakdoeken en servetten, vervallen voedingswaren (zonder verpakking)).

Groene zak

Groene zak

Tuinafval

Vanaf maandag 8 juni 2020 worden alleen nog de reglementaire zakken opgehaald.

Sorteertwijfels?

Hoort je plastic verpakking thuis in de PMD-zak of ergens anders?
En wat met andere verpakkingen in glas of papier-karton?

https://www.betersorteren.be/nl

Wijkcomposten

« Goud in onze vuilnisbakken » : de eerste sensibiliseringen rond de recuperatie van keuken- en tuinafval gingen van start in 1993, met het eerste gewestelijk plan voor afvalpreventie! De gemeente heeft de compostsilo's voor de inwoners gepromoot en Leefmilieu Brussel (BIM) lanceerde de opleiding "meester-composteerder". In de Uniestraat werd een demonstratietuin ingericht, in samenwerking met de Stic.

Het gaat om schillen van fruit en groenten, verwelkte bloemen maar tevens gebruikte koffiefilters of theezakjes, die enkele dagen worden opeengehoopt en vervolgens geleegd in één van de collectieve compostbakken van de Maalbeektuin (Molenstraat), van het park Liedekerke (Sint-Jooststraat) of van de wijk Warmoes (Warmoesstraat).

Wil je meedoen ?

Inschrijving: Je krijgt dan alle informatie en je compostemmertje.
​Schrijf of bel : - 0470 10 95 21

Buurtcomposten in Sint-Joost

Belastingreglement Netheid

Contacten

Openbare Netheid dienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Administratief directeur
Jacques Aviles
Rattenverdelging, desinfectie (ratten, duiven)

Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
G: 02 220 26 45

Downloaden

Laatst gewijzigd: 07.06.2023