Afvalsortering

Afvalsortering

vuilniszakken

Ophalingen van de vuilniszakken

 

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ochtend

   
Witte zakBlauwe zakGele zak
   
Witte zak
 

Namiddag

   
Oranje zakGroene zak
     
 • Inzameling van de witte zakken 2 maal per week (op woensdagochtend & op zaterdagochtend).
 • Inzameling van de gele zakken één maal per week (op woensdagochtend).
 • Inzameling van de blauwe zakken één maal per week (op woensdagochtend).
 • Inzameling van de groene zakken één maal per week (op woensdagnamiddag).
 • Inzameling van de oranje zakken één maal per week (op woensdagnamiddag).
 1. Voor de inzameling 's ochtends (witte, blauwe en gele zakken) : zet de vuilniszakken buiten de avond voordien na 18u of 's ochtends vóór 6u.
 2. Voor de inzameling 's namiddags (groene en oranje zakken) : zet uw zakken 's ochtends buiten vóór 12u.


Om uw straten schoon te houden, zet uw zakken zo laat mogelijk buiten.

Ter info

De ophaling van de vuilniszakken (witte, blauwe, gele, groene, oranje) is een bevoegdheid van Net Brussel over het gehele grondgebied van het Brussels Gewest. De gemeenten voeren dus geen ophalingen uit.
Wat betreft het vegen worden de gemeentelijke wegen echter schoongeveegd door de gemeente en de gewestelijke wegen door Net Brussel. Dit omvat tevens het ledigen van vuilnisbakken, reiniging ( veegmachine, reinigen van straatkolken...).

Boetes & belastingen

Alles wat afvalstoffen en vuilniszakken betreft is zeer gereglementeerd.
Het kan u 75€ kosten voor een vuilniszak die op de verkeerde dag werd buitengezet.
Een kleine plastic zak gedeponeerd naast een openbare vuilnisbak wordt beschouwd als vervuiling van de openbare ruimte en kan eveneens worden geverbaliseerd !

In samenwerking met de politie noteren 5 controlerende en 2 vaststellende ambtenaren dagelijks de onregelmatigheden die aanleiding geven tot een belasting.

Ziehier de bedragen van het Belastingreglement van Sint-Joost (in werking getreden in juli 2014) die  sluikstortingen en andere vervuilende handelingen sanctioneren :

 • 75 € - niet-reglementaire zak of buitengezet buiten de ophaaluren, vervuiling (urine, spuug, uitwerpselen...)
 • 450 €/m³ – bouw-, afbraak- of renovatieafval.
 • 250 €/m3 - zakken, recipiënten, voorwerpen, grofvuil of afvalstoffen, niet bestemd voor de ophaling van huisvuil
 • 375 € - graffiti, tags of opschriften

Selectieve sortering

Ons consumptiegedrag zorgt voor steeds meer afval.
Zonder sortering geen recyclage ! Recycleerbare afvalstoffen sorteren betekent natuurlijke bronnen besparen, hun verwerking tot nieuwe voorwerpen verzekeren ... Selectief sorteren laat tevens toe om de uitgaven voor de gemeenschap te verminderen.

Enkele regels

 • Het gebruik van de reglementaire zakken « Net Brussel » (witte, gele en blauwe) is verplicht !
 • De zak mag niet meer wegen dan 15 kg.
 • Scherpe afvalstoffen dienen te worden verpakt.
 • Respecteer de ophaaldagen.
 • Zet uw zakken buiten :
 • voor de ophalingen 's ochtends : de avond voordien na 18u of op dezelfde dag vóór 6u
 • voor de ophalingen in de namiddag : dezelfde dag vóór 12u
 • Deponeer uw zakken voor uw woning.
 • Geen zakken aan de voet van bomen.
 • Het glas moet in de glasbollen.

Witte zak

Witte zak Niet- recycleerbare afvalstoffen : keukenafval, huishoudelijk afval, vet papier, …

Blauwe zak

Blauwe zak

Recycleerbare verpakkingen : plastic flessen en flacons in plastic, blikjes,  aluminium bakjes, conserveblikken…

DeNieuweBlauweZak: In de huidige blauwe PMD-zak mogen enkel Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons. Daar komen nu alle andere plastic verpakkingen bij. Denk maar aan potjes, schaaltjes, bakjes, folies en zakken.

Gids nieuwe blauwe zak

Gele zak

Gele zak Schoon en droog papier en karton (kranten, magazines…)

Oranje zak

Oranje zak Organische afvalstoffen (maaltijdresten, schillen van fruit en groenten, koffiedik en theezakjes, keukenpapier, papieren zakdoeken en servetten, vervallen voedingswaren (zonder verpakking)).

Groene zak

Groene zak

Tuinafval

Vanaf maandag 8 juni 2020 worden alleen nog de reglementaire zakken opgehaald.

Sorteertwijfels?

Hoort je plastic verpakking thuis in de PMD-zak of ergens anders?
En wat met andere verpakkingen in glas of papier-karton?

https://www.betersorteren.be/nl

Wijkcomposten

« Goud in onze vuilnisbakken » : de eerste sensibiliseringen rond de recuperatie van keuken- en tuinafval gingen van start in 1993, met het eerste gewestelijk plan voor afvalpreventie! De gemeente heeft de compostsilo's voor de inwoners gepromoot en Leefmilieu Brussel (BIM) lanceerde de opleiding "meester-composteerder". In de Uniestraat werd een demonstratietuin ingericht, in samenwerking met de Stic.

Het gaat om schillen van fruit en groenten, verwelkte bloemen maar tevens gebruikte koffiefilters of theezakjes, die enkele dagen worden opeengehoopt en vervolgens geleegd in één van de collectieve compostbakken van de Maalbeektuin (Molenstraat), van het park Liedekerke (Sint-Jooststraat) of van de wijk Warmoes (Warmoesstraat).

Wil je meedoen ?

Inschrijving: Je krijgt dan alle informatie en je compostemmertje.
​Schrijf of bel : - 0470 10 95 21

Buurtcomposten in Sint-Joost

Belastingreglement Netheid

Contacten

Openbare Netheid dienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Jacques Aviles
Rattenverdelging, desinfectie (ratten, duiven)

Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel

Downloaden

Laatst gewijzigd: 05.12.2022