Onderhoud & sneeuwruiming van de trottoirs

Schone trottoirs

Als inwoner van Sint-Joost heeft u de wettelijke verplichting om te zorgen voor een staat van netheid van uw trottoir, ongeacht of u huurder of eigenaar bent, particulier of handelaar.
Eerbiedig het dagelijks werk van de straatvegers.
Gebruik de openbare vuilnisbakken voor klein afval tijdens uw verplaatsingen op straat (350 op 1km2!).
Ruim de uitwerpselen van uw hond op of gebruik de hondentoiletten.

Sneeuwruiming van de trottoirs

Inwoners (eigenaars of huurders) en handelaars zijn eveneens verantwoordelijk voor de sneeuwruiming van de trottoirs. Indien iemand ten val komt en zich verwondt op het trottoir voor uw deur, dan kan u verantwoordelijk worden geacht omwille van uw nalatigheid
De trottoirs mogen niet glad zijn over twee derden van de breedte (min. 1m50). De sneeuw dient op een hoop te worden verzameld aan de rand van het trottoir en mag niet op de weg worden gegooid.
De rioolputten en de straatgoten dienen vrij te blijven.
De overheden, de gemeente of het Gewest naargelang de weg, zijn verantwoordelijk voor de sneeuwruiming van de wegen maar niet van de trottoirs!

Sigarettenpeuken

Sigarettenpeuken, een stedelijke plaag waarvan de afbrekingsduur 2 jaar (!) bedraagt, vervuilen de straten en de voeten van bomen. Eén enkele peuk van een paar centimeter vervuilt 500L water. De gemeente, in het kader van
haar Netheidsplan, zet haar actie verder die zij lanceerde sedert het begin van de legislatuur en onlangs heeft zij de openbare ruimte en een reeks handelszaken uitgerust met nieuwe asbakken gemonteerd op blokken (20) als aanvulling op de 8 voorzieningen (vloer- en muurasbakken, vuilnis-en asbakken samen) geïnstalleerd in 2016.
Een sigarettenpeuk die op de grond wordt gegooid wordt beschouwd als een inbreuk en kan worden bestraft met een boete van 75€.

Riolen

Het is verboden om oliën of vetten rechtstreeks in de riolen te gieten. Auto-olie vervuilt het water en frituurvet verstopt de riolen.

Belastingen

Alles wat afvalstoffen en vuilniszakken betreft is zeer gereglementeerd.
Het kan u 75€ kosten voor een vuilniszak die op de verkeerde dag werd buitengezet.
Een kleine plastic zak gedeponeerd naast een openbare vuilnisbak wordt beschouwd als vervuiling van de openbare ruimte en kan eveneens worden geverbaliseerd!

In samenwerking met de politie noteren 7 vaststellende ambtenaren dagelijks de onregelmatigheden en geven deze door aan de sanctionerende ambtenaren die, zodra ze u geïdentificeerd hebben, de factuur opsturen.

Ziehier de bedragen van het Belastingreglement van Sint-Joost (in werking getreden in juli 2014) die  sluikstortingen en andere vervuilende handelingen sanctioneren :

  • 75 € - niet-reglementaire zak of buitengezet buiten de ophaaluren, vervuiling (urine, spuug, uitwerpselen...)
  • 450 €/m³ – bouw-, afbraak- of renovatieafval.
  • 250 €/m3 - zakken, recipiënten, voorwerpen, grofvuil of afvalstoffen, niet bestemd voor de ophaling van huisvuil
  • 375 € - graffiti, tags of opschriften

Belastingreglement Netheid

Contacten

Openbare Netheid dienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Administratief directeur
Jacques Aviles
Rattenverdelging, desinfectie (ratten, duiven)

Hygiënedienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel

Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
G: 02 220 26 45

Laatst gewijzigd: 05.12.2022