Winnie Kot

Winnie Kot - Winnie-Kot

Opvanghalte

Om te beantwoorden aan de nood die de ouders hebben geuit wat betreft de opvang van hun kind op bepaalde momenten, organiseert Winnie-Kot, dat zich bekommert om de ontwikkeling van zowel de ouder als het kind, een tijdelijke opvanghalte (xx plaatsen) voor kinderen van 14 maanden tot 3 jaar. Deze dienst heeft tot doel om de relatie ouder-kind ruimte te geven of te versterken. Dat begint namelijk door de ouder momenten zonder kind ter beschikking te stellen voor het regelen van burgerlijke, medische, administratieve of andere aangelegenheden. Het kind wordt er 2 of 4 volledige dagen per week opgevangen voor een maximumperiode van 22 maanden.

Ontmoetingsruimte ouders-kinderen

Om het isolement van gezinnen te verminderen en iets te doen aan het gebrek aan ludieke activiteiten binnen het gezinsverband, heeft de ploeg van Winnie-Kot in 1998 een ontmoetingsruimte opgericht voor ouders en kinderen jonger dan 6 jaar. Het is een plek ter ondersteuning van het ouderschap, intercultureel en intergenerationeel en uniek in Sint-Joost. Er wordt gespeeld, gepraat, raad uitgewisseld, geprobeerd om elkaar te begrijpen en samen een hapje gegeten… een psychosociale permanentie gericht op het gezin. Ludieke activiteiten van de kinderen stimuleren en aanmoedigen in het Winnie-Kot maar ook thuis, zijn de sleutelwoorden van deze vereniging.

Omdat het vak van ouder moeilijk is en er geen kant-en-klare handleiding bestaat, vangt Winnie-Kot eveneens toekomstige ouders op.

Winnie-Kot vzw

Uniestraat 10
1210 Brussel
Directrice
Nathalie Walraet

Laatst gewijzigd: 13.02.2018