Gemeenteraad

Maar de gemeente is voor alles mannen en vrouwen die verkozen zijn en handelen in het belang van de burgers. Wie zijn dan de mensen die onze plaatselijke overheid uitmaken?

Om de zes jaar, de tweede zondag van oktober, gaan de burgers-kiezers (te weten Belgen van minstens 18 jaar en vreemdelingen die sedert minstens 5 jaar op het Belgische grondgebied verblijven, onder bepaalde bijkomende voorwaarden en op basis van een voorafgaande inschrijving voor de niet-Europese inwoners) naar de kiesbureaus georganiseerd door de gemeente voor de gemeenteraadsverkiezingen (voor Belgen bestaat een kiesplicht).

De burgers-kiezers verkiezen de gemeenteraadsleden waarvan het aantal varieert in functie van het aantal inwoners van de gemeente. Sint-Joost heeft 29 gemeenteraadsleden.

Deze gemeenteraadsleden moeten eed afleggen in handen van de burgemeester en onder hen de schepenen aanduiden. Sint-Joost telt 7 schepenen

De gemeenteraadsleden komen samen tijdens de gemeenteraad, meer bepaald om beslissingen te nemen over alles wat van gemeentelijk belang is, te weten : alle onderwerpen die de gemeente aanbelangen. In dit kader vaardigen ze gemeentereglementen uit en ordonnanties van de gemeentelijke politie.

De gemeenteraad is een soort “parlement” (wetgevend orgaan) van de gemeente.

Voldoen aan de noden van de burgers: oprichten van diensten (scholen, kinderkribben, sportcentra,... ), organisatie van evenementen, enz. De gemeente beschikt hiervoor over een grote bewegingsvrijheid en men stelt trouwens een groeiende tussenkomst vast van de gemeenten op dit vlak, dat tot nu ten laste genomen werd van mensen of verenigingen (bijlessen in scholen, taakklassen, diensten voor begeleiding van senioren, ... ).

De gemeenteraad komt in principe een keer per maand samen, op uitnodiging van het college dat ook de agenda vastlegt. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de raadsleden. Het is het College van Burgemeester en Schepenen dat nadien belast is met de uitvoering van deze beslissingen. In principe kan geen enkele beslissing genomen worden door de raad als de meerderheid van zijn leden niet aanwezig is. De zittingen van de gemeenteraad zijn publiek maar een zitting met gesloten deuren (geen publiek toegelaten) kan bijeengeroepen worden in functie van de agenda, bijvoorbeeld als het over personen gaat.

Uw verkozen

Emir Kir

Burgemeester, Gemeenteraadslid

Emir Kir

Bevoegdheden

 • Veiligheid (Politie - Hygiëne, Preventie)
 • Jeugd en Patrimonium Jeugd
 • Burgerlijke stand
 • Ruimtelijke ordening (Stadsvernieuwing, Groene ruimten)
 • Mobiliteit
 • Personeel
 • Algemeen secretariaat (Grote evenementen, Juridische aangelegenheden, Kieszaken, Overheidsopdrachte
 • Financiën - Begroting - Belastingen
 • Burgerparticipatie
Contact

Philippe Boïketé

Schepen, Gemeenteraadslid

PS

Bevoegdheden

 • Franstalig onderwijs
 • Franstalig schoolpatrimonium
 • Huisvesting
 • Gemeentelijke eigendommen
 • Informatica
 • Telefonie
 • Administratieve vereenvoudiging
 • Parkeren en parkings
Contact

Nezahat Namli

Schepen, Gemeenteraadslid

PS

Bevoegdheden

 • Gezin en Prille jeugd
 • Franstalige crèches
 • Franstalig patrimonium van de prille jeugd
 • Gelijke Kansen
 • Dierenwelzijn
Contact

Mohammed Jabour

Schepen, Gemeenteraadslid

Mohammed Jabour

Bevoegdheden

 • Duurzame ontwikkeling
 • Milieu en energietransitie
 • Demografie (Bevolking, Bureau Europa en Vreemdelingen)
 • Openbare werken (Wegen, trottoirs, gemeentelijke gebouwen)
 • Openbare netheid
Contact

Kadir Özkonakci

Schepen, Gemeenteraadslid

Kadir Özkonakci

Bevoegdheden

 • Sport
 • Handelaars en Middenstand
 • Sportpatrimonium
Contact
Loubna Jabakh

Loubna Jabakh

Schepen, Gemeenteraadslid

Bevoegdheden

 • Stedenbouw
 • Franstalige cultuur (Charliermuseum, Academies, Franstalige bibliotheek)
 • Franstalig cultuurpatrimonium
Contact
Dorah ILunga

Dorah Ilunga

Schepen, Gemeenteraadslid

Dorah Ilunga

Bevoegdheden

 • Werkgelegenheid (Opleiding, Sociale promotie)
 • Maison de l'Emploi, P.W.A., Lokale Werkwinkel)
 • Sociale zaken (Toezicht op het OCMW)
 • Toerisme
 • Internationale relaties en samenwerking (Europa)
Contact
Lydia Desloover

Lydia Desloover

Schepen, Gemeenteraadslid

SPA

Bevoegdheden

 • NL aangelegenheden: patrimonium, erfgoed, cultuur, onderwijs, bibliotheekwezen, kinderdagverblijven
 • Erediensten en Vrijzinnigheid
 • Sociale Samenhang
 • Nederlandstalig patromonium
Contact
Abdesselam Smahi

Abdesselam Smahi

Gemeenteraadslid, Politie-raadslid

PS
Contact
Ahmed Medhoune

Ahmed Medhoune

Gemeenteraadslid, Voorzitter van de raad

PS
Contact
Frédéric Roekens

Frédéric Roekens

Gemeenteraadslid, Politie-raadslid

Frédéric Roekens
Contact
Halil Disli

Halil Disli

Gemeenteraadslid, Politie-raadslid, OCMW-raadslid

PS
Contact
Luc Frémal

Luc Fremal

Gemeenteraadslid, Voorzitter van het OCMW

PS
Contact
Serob Muradyan

Serob Muradyan

Gemeenteraadslid

CDH
Contact
Safa Akyol

Safa Akyol

Gemeenteraadslid

Safa Akyol
Contact
Hatice Ozlucanbaz

Hatice Ozlucanbaz

Raadslid, Plaatsvervangend Voorzitter Gemeenteraad, OCMW-raadslid

PS
Contact
Muhamet Begaj

Muhamet Begaj

Gemeenteraadslid

PS
Contact
Malika Mhadi

Malika Mhadi

Gemeenteraadslid

Malika Mhadi
Contact
Ismail Luahabi

Ismail Luahabi

Gemeenteraadslid

PS
Contact
Yves Bassambi

Yves Bassambi

Gemeenteraadslid

PS
Contact

Pauline Warnotte

Gemeenteraadslid

ECOLO
Contact
Pascal Lemaire

Pascal Lemaire

Gemeenteraadslid

ECOLO
Contact
Elodie Cornez

Elodie Cornez

Gemeenteraadslid

ECOLO
Contact

Hassan Marso

Gemeenteraadslid

Saint-Josse Sint-Joost
Contact
Halit Akkas

Halit Akkas

Gemeenteraadslid

Halit Akkas
Contact
Charlotte Velge

Charlotte Velge

Gemeenteraadslid, OCMW-raadslid

ECOLO
Contact
Veronica Suntaxi

Dora Veronica Suntaxi Gualotuña

Gemeenteraadslid

ECOLO
Contact
Thomas Doesselaere

Thomas Doesselaere

Gemeenteraadslid

Thomas Doesselaere
Contact

Rudolph Alexandre

Gemeenteraadslid

ECOLO
Contact

Laatst gewijzigd: 21.09.2023