Opleidingscentra

De Opleidingscentra passen hun opleidingen aan de arbeidsparkt aan voor een betere professionele herinschakeling van de werkzoekenden.

Bruxelles Formation 

Een opleiding volgen is een stap vooruit zetten !

Bruxelles Formation, dat zich onlangs heeft gevestigd in het «  Beroepenpunt  », Sterrenkundelaan 14, is de gewestelijke openbare instelling belast met de beroepsopleiding van de werkzoekenden en van de Franstalige Brusselse werknemers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Ongeveer 200 gratis opleidingen in de domeinen bouw, industrie, logistiek, kantoor- en dienstenberoepen, confectie, informatica, handel en verkoop, logistiek & transport, veiligheid, gezondheid,...
Men kan er het beroep leren van kamermeisje/-jongen, dakwerker, verwarmingstechnicus, verkoper, ontwerper, chauffeur, magazijnier, ziekenverzorger, kinderhulp, informaticus,...

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de opleiding van jongeren tot 25 jaar en het leren van talen.

Bruxelles Formation in enkele cijfers :
Partners : 52 operatoren voor socio-professionele inschakeling, 14 instellingen van sociale promotie,
3 opleidingsorganismen voor gehandicapte personen.
Eén gemeenschappelijke ambitie : tot stand brengen van 20.000 opleidingsplaatsen per jaar in 2020 voor de werkzoekenden.

Resultaten in 2015 : 94% van onze stagiairs hebben het gevoel dat ze goed opgeleid zijn, 74,5% van de afgestudeerden in onze kwalificerende opleidingen in 2013 waren reeds aan het werk of volgden een nieuwe opleiding of studies binnen het daaropvolgend jaar. In 2014 waren er bijna 19.400 opleidingsplaatsen waarvan 15.500 voor werkzoekenden.

www.bruxellesformation.be – T 0800 555 66

EPFC – Onderwijs voor sociale promotie en permanente vorming

Het EPFC, dat sedert augustus 2017 gevestigd is in de buurt van het Beroepenpunt, Sterrenkundelaan 19, heeft er eveneens voor gekozen om al zijn Centra samen te brengen in één enkel gebouw in het hart van Brussel.
De school, die opleidingen aanbiedt met flexibele uurroosters (overdag, 's avonds of tijdens het weekend, in gespreid of versneld leerprogramma) van het secundair en het hoger onderwijs, telt meer dan 300  personeelsleden en trekt jaarlijks meer dan 10 000 studenten aan. De leerlingen kunnen dus genieten van een gepersonaliseerd studietraject dat rekening houdt met hun verworven kennis en ervaring, hun professionele en/of persoonlijke verplichtingen.
Als belangrijke opleidingsinstelling in Brussel richt de school zich op vormingen in het domein  van talen, handel, informatica, verzekeringen, communicatie, boekhouding, gezondheidszorg en secundair onderwijs.

Lokale werkwinkel van Sint-Joost (Dienst Tewerkstelling / Opleiding)

In het kader van het duurzame wijkcontract As Leuven, hebben de gemeente en de Lokale werkwinkel van Sint-Joost specifieke opleidingen tot stand gebracht die tegemoetkomen aan het banentekort in bepaalde  sectoren : van preventie en tuinonderhoud (Buurt- en veiligheidsambtenaar) en drinkwater (fonteinier) tot  kinderopvang (kinderbewaker) en dienstencheques (Huishoudhulp).

De hotelsector bijvoorbeeld lijdt regelmatig onder een tekort aan personeel, dat dient te beantwoorden aan  specifieke verwachtingen, en er worden weinig opleidingen aangeboden aan personen voor socio-professionele inschakeling. De gemeente, die over een ruim hotelaanbod beschikt van ongeveer 3000 kamers verdeeld over een tiental hotels op haar km2, wil haar steentje bijdragen op de arbeidsmarkt door nieuwe specifieke opleidingen aan te bieden die beantwoorden aan de personeelsvraag van de  hotelinfrastructuren. Andere sectoren vereisen een pedagogische begeleiding met vooruitzicht op een job en om tegemoet te komen aan de nood aan arbeidskrachten richt de Lokale Werkwinkel aangepaste opleidingen in.

Lopende of toekomstige opleidingen

  • Fonteinier–Technisch controleur van waternetwerk
  • Huishoudhulp in dienstencheques
  • Bewaker kinderopvang

Inschrijving voor de infosessie is verplicht.

Nieuwe inschrijvingsprocedure voor werkzoekenden

Een nieuwe Overeenkomst tussen Actiris en de Lokale werkwinkel van Sint-Joost is in werking getreden sedert november 2015. Na een overgangsjaar heeft de dienst «  Tewerkstelling - Opleiding  » die  personen begeleidt bij hun beroepsoriëntatie, opleiding of tewerkstelling dus haar inschrijvingsprocedure aangepast.

Sedert januari 2017 worden de permanenties voor inschrijvingen gehouden van maandag- tot donderdagochten, vanaf 9u.
De voorwaarden om te worden opgevolgd door deze dienst zijn de volgende : de werkzoekende dient ingeschreven te zijn bij Actiris, gedomicilieerd te zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, mag niet begeleid worden door een andere dienst van socio-professionele inschakeling en niet werken (zelfs niet deeltijds).

Aan het einde van het inschrijvingsgesprek, indien de administratieve- en opvolgingsvoorwaarden het toelaten, wordt een afspraak vastgelegd met een tewerkstellingsadviseur die de werkzoekende zal begeleiden voor een duur van max. 1 jaar. Er zal tevens worden aangeboden om de technieken aan te leren en uit te proberen voor het zoeken naar werk tijdens individuele gesprekken en/of collectieve sessies.

Coften - «  Centre d'orientation et de formation aux technologies numériques  » 

vzw Coften is een Oriëntatie- en opleidingscentrum met digitale technologieën, het biedt 5 kwalificerende opleidingen aan met bedrijfsstage : assistent secretariaatswerk, bediende, hulpboekhouder, support technicus, PC/netwerken.

vzw ISPAT – Socio-professionele inschakeling actie werk

ISPAT is een operator van kwalificerende SPI opleidingen (socio-professionele inschakeling) erkend door Bruxelles Formation en gefinancierd door de CoCof, Actiris enhet ESF. ISPAT is operator alfabetisering van het netwerk Lire-et-Ecrire. Er wordt tevens een begeleiding voor herinschakeling op de arbeidsmarkt aangeboden.

Openbare Computerruimte (OCR) Sapiens 

Momenteel is het bijna onmogelijk om werk te zoeken zonder computer of internet. Deze instrumenten zijn onmisbaar geworden om een CV op te maken, vacatures te raadplegen, contact te nemen, sollicitaties te sturen per e-mail, enz. 

Er bestaan ruimten waar u gratis toegang heeft tot deze informatica middelen die materiaal ter beschikking stellen en vaak zelfs opleidingen aanbieden.

De Openbare Computerruimte (OCR) Sapiens biedt de Tennodenaars sedert 2008 toegang tot 25 computers tegen een zeer toegankelijk tarief (1 €/per maand of 10 €/per jaar). Er worden tevens initiaties tot informatica en informatie- en communicatietechnologie georganiseerd door de animatoren van de vzw Fobagra, beheerders van de ruimte.
Openbare Computerruimte (OCR) Sapiens - Merinosstraat 1B - T 02 218 44 47
Open voor het publiek : dinsdag tot vrijdag : 9u-19u - zaterdag : 9u-13u

Nuttige links

Bereid je zoektocht naar werk zo goed mogelijk voor. Raadpleeg de nuttige links om bijkomende informatie te vinden over de opleiding aangepast aan het gekozen beroep of de heroriëntering.

OPLEIDINGEN

www.dorifor.be
www.formerpourlemploi.be
www.bruxellesformation.be
www.vdab.be
www.epfc.eu
www.prosocbru.be

WERK ZOEKEN

www.actiris.be
www.vdab.be
www.selor.be
www.jobpol.be
www.leforem.be
www.adg.be
www.jobat.be
www.monster.be
www.stepstone.be
www.alterjob.be
www.jobsregions.sudinfo.be
www.bemyjob.com
www.candidate.cvwarehouse.com
www.moovijob.com

Contacten

Bruxelles Formation

Sterrenkundelan 14
1210 Brussel

EPFC

Sterrenkundelaan 19
1210 Brussel

Lokale missie van Sint-Joost

Uniestraat 31
1210 Brussel
Bilal El Ouassyf

Centre d'orientation et de formation aux technologies nouvelles (COFTEN) asbl

Overvloedstraat 40
1210 Bruxelles

Insertion socioprofessionnelle action travail (ISPAT) asbl

Brialmontstraat 21
1210 Bruxelles

ODR 1210 (Openbare Digitale Ruimte)

Mérinosstraat 1b
1210 Brussel

 

Laatst gewijzigd: 24.06.2022