De Lokale Werkwinkel van Sint-Joost viert zijn 30-jarig bestaan !

Mission locale de Saint-Josse

De Lokale Werkwinkel van Sint-Joost viert zijn 30-jarig bestaan ten dienste van de Tennodenaars.

De Lokale Werkwinkel van Sint-Joost, vzw, ontvangt, vormt en begeleidt mensen op hun traject naar werk.

Hij werd opgericht in juli 1991, met als doel :
De organisatie en bevordering van acties voor sociaal-professionele integratie, de uitvoering van overleg- en coördinatieacties met het oog op de onderlinge afstemming van het lokale opleidingsaanbod en de aanmoediging van partnerschappen, het tot stand brengen en ondersteunen van lokale ontwikkelingsinitiatieven ter bevordering van de werkgelegenheid in verband met de sociale en solidaire economie.

De diensten zijn uiteenlopend :

  • Job coaching en actief zoeken naar werk
  • Korte opleidingen
  • Creëren van banen (zelfstandig of in bedrijven)
  • Economische en sociale ontwikkeling van de wijken
  • Individuele en collectieve persoonlijke opvolging
  • Verwerving van instrumenten voor professionele integratie en voorbereiding op de arbeidsmarkt
  • Buurtdiensten en innoverende realisaties op het terrein

De diensten zijn gericht op :

  • Werkzoekenden
  • Openbare en privé-partners
  • Werkgevers

Voor de gelegenheid, een reeks videobeelden met getuigenissen en anekdotes ...

Info

Lokale missie van Sint-Joost

Uniestraat 31
1210 Brussel
Bilal El Ouassyf

 

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).