Milieuvergunning

Een milieuvergunning is een toelating om een activiteit te exploiteren die één of meerdere ingedeelde inrichtingen omvat, d.w.z. inrichtingen die riskeren een effect te hebben op het milieu of op de buurt. (bijvoorbeeld : benzinestation, drukkerij, droogkuis enz.).

De milieuvergunning bevat voorwaarden die de activiteit omkaderen en het mogelijk maken de hinder voor het milieu of de veiligheid van het publiek te beperken. Deze voorwaarden zijn ofwel specifiek  voor de ingedeelde inrichting, ofwel meer algemeen, afhankelijk van de activiteit.
De vergunninghouder(s) is (zijn) verantwoordelijk voor de naleving van deze voorwaarden.

Deze vergunningen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën : klasse II en III van gemeentelijke bevoegdheid, klassen IA en B van gewestelijke bevoegdheid.

Vraag inlichtingen bij de dienst stedenbouw-leefmilieu van de Gemeente of raadpleeg de website van Brussel-Leefmilieu om u te helpen bij het invullen van uw aanvraag tot milieuvergunning :

www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/administratieve-gids

Rekening houdende met de specificiteit van elk project is het ten zeerste aangeraden om u te wenden tot de dienst Stedenbouw & Leefmilieu, die u alle inlichtingen zal verstrekken over de reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op het betreffende goed.

Formulieren van vergunningsaanvragen

Formulieren betreffende de aanvraag van een milieuvergunning
Samen een milieuvergunning aanvragen?

gerelateerde inhoud

Advies openbare onderzoeken/a>
Overlegcommissie

Contact

Milieudienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Anne Winterberg

Laatst gewijzigd: 15.09.2021