Stedenbouwkundige inlichtingen

Een aanvraag tot stedenbouwkundige inlichtingen is verplicht in het kader van een  verhuis (verkoop), verhuring gedurende meer dan 9 jaar, erfpacht, oppervlaktemeting. De stedenbouwkundige inlichtingen dienen te worden opgenomen in de verkoop- of verhuurakte van een onroerend goed alsook in iedere bekendmaking.

De stedenbouwkundige inlichtingen bevatten verschillende elementen van informatie : de meest recente en meest nauwkeurige bestemming van het goed; het al dan niet bestaan van een voorkoopperimeter; de aanwezigheid van stedenbouwkundige inbreuken; ... Indien u een goed koopt dat in overtreding is, dan wordt u verantwoordelijk gesteld voor deze inbreuken en zal u worden gevraagd om deze op te lossen door een aanvraag tot regularisatievergunning in te dienen en om de nodige inrichtingen uit te voeren om een einde te stellen aan de situatie in overtreding. Bepaalde inbreuken kunnen echter niet worden geregulariseerd.

De kosten werden gewijzigd door dit besluit en bedragen 98,40 € (196,80 € voor een dringende aanvraag in geval van een gerechtelijke verkoop alleen), voor de 19 gemeenten van het Brussels Gewest.

De aanvragen tot stedenbouwkundige inlichtingen kunnen eveneens worden verstuurd per mail naar :

Raadpleging van archieven

Vooraleer een aanvraag tot vergunning (attest) in te dienen, is voorafgaand onderzoek nuttig om kennis te nemen van de laatst afgeleverde vergunning voor het betrokken goed.
Indien het gaat om een nieuw verworven goed heeft de notaris er melding van gemaakt in zijn bestemmingsaktes van het goed en de toegekende vergunningen.
In de andere gevallen dient de aanvrager de laatste toelatingen op te zoek

Gewestelijke organisaties

Er bestaan verschillende structuren, websites, verenigingen en andere actieve organisaties inzake stedenbouw in Brussel. Ze verlenen u informatie, helpen u bij uw te ondernemen stappen, beantwoorden uw vragen enz.

Impulse Brussels (ex-ABE)

Het Brussels agentschap voor de onderneming Impulse Brussels  informeert, leidt en begeleidt u in een hele reeks domeinen zoals de oprichting van een onderneming, financiering, innovatie, stedenbouw, leefmilieu,   internationaal partnerschap,…

Tour & Taxis - Havenlaan 86C, bus 211 - 1000 Brussel
T 02 422 00 20 - - impulse.brussels

Brussel Stedelijke ontwikkeling (BDu)

Brussel Stedelijke Ontwikkeling (ex-BROH) heeft tot doel om ruimtelijke ordening op een duurzame, evenwichtige en coherente wijze bewerkstelligen via stedenbouw, kwaliteitsvolle woningen, stadsrenovatie en de opwaardering van het onroerend patrimonium. Het BDu beheert onder andere de stedenbouwkundige vergunningen, de stedenbouwkundige overtredingen en de totstandkoming van gewestelijke en lokale stedenbouwkundige reglementen.

Vooruitgangstraat 80, bus 1 - 1035 Brussel
T 02 204 17 68/69 - - urbanisme.brussels

Stadswinkel

Dit informatiecentrum onthaalt, informeert en adviseert de Brusselaars in hun renovatie- en bouwprojecten. Het verstrekt tevens technische informatie met betrekking tot mobiliteit, stedenbouw, leefmilieu, enz.

Sint-Gorikshallen - Sint-Goriksplein - 1000 Brussel
T 02 219 40 60 - - www.curbain.be

Brussel Leefmilieu

De overheidsdienst voor leefmilieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestudeert, beheert en houdt toezicht op de lucht, het water, de bodems, het afval, het lawaai, de natuur, ... Het is ook deze dienst die milieuvergunningen aflevert en de naleving ervan controleert.

Gulledelle 100 - 1200 Brussel
T 02 775 75 75 - www.leefmilieubrussels.be

Homegrade

Homegrade is het advies- en begeleidingscentrum voor huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het biedt gratis en niet-commerciële diensten aan huurders en eigenaars die van plan zijn werken uit te voeren of de kwaliteit van hun woning wensen te verbeteren. Het ontstond uit de fusie van de Stadswinkel en het Energiehuis. Homegrade beantwoordt gratis uw technische (energie, akoestiek, renovatie, erfgoed), administratieve (premies, stedenbouw, enz.) en financiële vragen. Adviseurs begeleiden u bij de stappen die u onderneemt en helpen u bij het realiseren van uw renovatieprojecten en/of het verlagen van uw energiefactuur. Ze kunnen u ook advies geven dat is afgestemd op uw woning, tijdens de huisbezoeken.
Bel Homegrade op het nummer 1810 (van 10u tot 12u en van 14u tot 16u van dinsdag tot vrijdag) of kom naar het infoloket aan het Queteletplein 7 te 1210 Brussel (van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 17u, en zaterdag -behalve tijdens de schoolvakanties- van 14u tot 17u).
U kunt uw vragen ook per e-mail versturen naar .
Meer info op https://homegrade.brussels 

Homegrade publiceert regelmatig nieuwe themabrochures over de meest voorkomende Brusselse erfgoedelementen (gevels, glas-in-loodramen, sgraffiti, balkons, vloerbekledingen, daklijsten, historische vensters, deuren, liften...), en de huisvesting: renovatie (isolatie, akoestiek, veiligheid & uitrusting, ramen, ventilatie, verwarming, regenwatertank, hernieuwbare energie, circulaire economie...), mede-eigendom, gemeenheid, aankoop, verhuur...U vindt alle brochures op www.homegrade.brussels of in de permanentiedienst. Neem gerust contact op met onze adviseurs!
Al onze diensten zijn volledig gratis en niet-commercieel.

Contacts

Stedenbouw dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Anne Winterberg
F: 02 220 28 42
G: 02 220 26 93

Milieudienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Anne Winterberg

 

Laatst gewijzigd: 05.04.2024