Premieloket

Premieloket

INFO CORONA

Opening van het "Premiekoket" enkel op afspraak vanaf 21/09/2020.

Het Premieloket is een dienstverlening aan de bevolking die informeert over de bestaande openbare steun inzake woningrenovatie. Het betreft voornamelijk premies maar tevens leningen en fiscale aftrekkingen.
De rol van het Premieloket is tevens om de Tennoodse burger gratis en op een gepersonaliseerde manier te begeleiden tijdens de gehele duur van zijn renovatieproces, vanaf de aanvang van zijn project tot aan het verkrijgen van de steun. Het loket helpt hem met het indienen van zijn premieaanvragen, raamt de bedragen waarop hij recht heeft, volgt de dossiers op bij het Gewest en de Gemeente...

De premies zijn de voornaamste openbare steunmiddelen. Er bestaan gewestelijke en gemeentelijke premies. De voornaamste gewestelijke premies zijn de premies voor woningrenovatie, de premies voor verfraaiing van voorgevels en de energiepremies. Aan begunstigden van de gewestelijke premies biedt  Sint-Joost een gemeentelijke aanvulling, 10 of 25% van de gewestelijke premies, waarbij nog « stedelijke renovatiecheques » komen (forfaitaire bedragen) voor bepaalde werken : gevel, dak, dakisolatie, elektriciteit, dubbele beglazing en verwarmingsketel. De Gemeente helpt tevens handelaars die hun handelsgevel wensen te verfraaien.

Deze verschillende steunmiddelen maken het mogelijk om een hoog terugbetalingsniveau van de werken te bereiken. Bepaalde bedragen kunnen zelfs, onder bepaalde voorwaarden, worden gevraagd vóór de werken, waardoor niet alle kosten van de werken ineens moeten worden voorgeschoten.

premies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De balans toont aan dat dit initiatief met behulp van het Premiumloket beantwoordt aan reële noden. Terwijl er in 2014 aanvankelijk slechts 18 premies werden toegekend over een budget van 40.000€, tonen de cijfers van het Premieloket van 2015 tot 2020 maar liefst 1820 gemeentelijke en gewestelijke premies voor een totaalbedrag van 2.450.000 €, waarvan 795 gemeentelijke premies werden toegekend voor 900.000 €. Deze premies hebben het mogelijk gemaakt om 360 gebouwen, woningen of handelsgevels te renoveren, met een gemiddeld bedrag van 2.500 € per interventie.

Het succes van deze premies is niet verminderd. Het afgelopen jaar werden immers 500 gemeentelijke en gewestelijke premies uitgereikt, hetzij een stijging van 38% voor 78 gerenoveerde of verfraaide gebouwen/woningen/handelsgevels. Het grootste deel hiervan zijn gemeentelijke premies met 315 premies voor een bedrag van 180.000 €.

Permanentie: van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u of op afspraak

Contact

Premieloket

Tweekerkenstraat 131
1210 Brussel
Marie-Claire Van Cutsem

Laatst gewijzigd: 07.07.2021