Sociale Preventiecentra

Sociale Preventiecentra (SPC) zijn geografisch verspreid op het grondgebied om zo bereikbaar mogelijk te zijn voor de inwoners. Hun voornaamste taken bestaan erin om de talloze conflicten te voorkomen en/of te regelen door bemiddeling: eigenaars/ huurders, nabuurschap, familiale aangelegenheden, uitzettingsrisico's… waarbij de inwoners worden geholpen en begeleid in hun vele dagelijkse bezorgdheden schooluitval, interfamiliaal geweld, vandalisme, onveiligheidsgevoel...) maar ook sociale basisproblemen, huisvesting, inkomen, schulden, ziekenfonds, kwesties die beangstigend zijn voor diegenen die het moeilijk hebben en hen verhinderen om basisveiligheid te vinden. De onmoetingen tussen de inwoners en de sociale werkers vinden plaats tijdens de permanenties of op afspraak en zijn gratis toegankelijk voor iedereen.

De bedoeling van bemiddeling is er tevens op gericht om de communicatie te herstellen teneinde de personen te helpen bij het vinden van een minnelijke oplossing die bevredigend is voor iedereen. Aangezien de SPC ontwikkeld zijn als buurtdiensten, zijn ze vlot toegankelijk voor de gezinnen met jonge kinderen. Naargelang de situaties die zich voordoen beantwoorden en helpen de ploegen rechtstreeks, of bemiddelen ze ofwel in de richting van andere gemeentediensten ofwel in de richting van partners zoals Maison de la Famille, de OCMW’s, Centra voor geestelijke gezondheid, schuldbemiddelingsdienst enz... begeleid indien nodig.

Sociale Preventie Centrum Alliance (SPC-A)

Verbondsstraat 20
1210 Brussel
Mikail Koca

Sociale Preventie Centrum Houwaert (SPC-H)

Brialmontstraat 23
1210 Brussel

Sociale Preventie Centrum Nord (SPC-N)

Kruidtuinstraat 59
1210 Brussel

 

 

Laatst gewijzigd: 03.05.2021