Strijd tegen onwellevendheden

Aangezien ze voortdurend in contact zijn met de bevolking, worden de preventieve, opvoedings- en terreinaspecten meegedeeld door de verschillende ploegen van de dienst Preventie. Deze herinneren het publiek dagelijks aan de burgerlijke gedragsregels en treden mondeling op bij onwellevendheden.

De polyvalente preventieambtenaren zijn een straatploeg die de gemeente doorkruist in alle wijken, voorbijgangers en inwoners inlicht, tussenkomt bij alle situaties, de conflicten in de openbare ruimte tot bedaren brengt, toeziet op een aangename sfeer, en de openbare netheidsagenten bijstaan in het kader van Sint-Joost Net 7/7. Het zijn echte straatbemiddelaars.

Polyvalente preventieambtenaren (PPA)

Brialmontstraat 23
1210 Brussel
Choukri M'khrchef

De sociale werkers gaan tevens de meest kwetsbare burgers tegemoet, die zich in de openbare ruimte bevinden en buiten de mazen van het klassieke net van begeleiding vallen, en die een gedrag vertonen dat beschouwd wordt als of werkelijk falend is op het vlak van wellevendheid. Ze gaan uitsluiting tegen door concrete hulp, voorzien begeleiding in de richting van hulpverlenende structuren voor de meest kwetsbaren, brengen conflicten tot bedaren.

Laatst gewijzigd: 18.08.2020