Strijd tegen mensenhandel en verslaving

Interventies, zowel van de straatwerkers, gemeenschapswachten, sociale werkers als bemiddelaars en PPA, worden regelmatig uitgevoerd om te strijden tegen onburgerlijke gedragingen die verband houden met drug- en alcoholgebruik op straat.

Het fenomeen van prostitutie, hetzij achter het raam, hetzij met tippelen op straat, en de prostitutie van minderjarigen, vereisen verschillende soorten acties, waaronder de sensibilisering van buurtbewoners, de ontmoeting van professionele partners, buurtbemiddeling naar aanleiding van gebleken burenconflicten die verband houden met prostitutie in abnormale omstandigheden, hetzij tengevolge van herhaaldelijke overlast tegen raamprostituees door buurtbewoners. De gemeentelijke overheid heeft een strenger reglement goedgekeurd, enerzijds om mensenhandel tegen te gaan en anderzijds om de rust in de betreffende wijk wat te herstellen. Het Preventiepersoneel neemt deel aan de verspreiding van informatie en de sensibilisering rond dit thema.

Algemeen onthaal voor de coördinatie van de dienst Preventie - T 02 210 44 62

Laatst gewijzigd: 25.01.2017