Straatwerkers

De ploeg van straatwerkers bestaat uit 8 personen, die werken met adolescenten en jongvolwassenen. Ze gaan de jongeren tegemoet, luisteren naar hen en trachten de toename van spanningen in de openbare ruimte te vermijden.

De straatwerkers ondersteunen de jongeren in hun specifieke moeilijkheden, ze begeleiden hen, ze geven hen raad en stellen tevens sportieve en culturele activiteiten voor. Ze vormen de tussenpersoon met andere ploegen indien nodig, zoals de cel Hulp bij het slagen op school of de gemeenschapswachten, de diensten Jeugd of Sport.

Projecten

«Integratie door sport»

In het kader van dit project vinden activiteiten plaats in zalen rond verschillende sportdisciplines, teneinde de jongeren te begeleiden, hun maatschappelijke en sociale waarden door te geven die nuttig zouden kunnen zijn tijdens hun volwassen leven, wanneer ze zelfstandig zijn.

  • Sportieve activiteiten in de sportzaal Nelson Mandela (balsporten, boksen, tafeltennis...)
  • Deelname aan de 20 km van Brussel : deze deelname geeft aanleiding tot trainingen in de straten en de parken van het gewest gedurende maanden. Ze laat de waardering toe van leefhygiëne, volharding en ploegsolidariteit.
  • Multisport schooldagen in het G. Petre Stadion
  • Toernooien van minivoetbal, wedstrijden tussen wijken, en/of in partnerschap met de Samu, met vzw’s
  • Toernooi tafeltennis gevolgd door een gezellige maaltijd in een groene ruimte

« Educatie rond burgerschap »

  • restauratie van een publieke bank
  • geïndividualiseerde of collectieve gesprekken rond onderwerpen met betrekking tot de jongeren, hun levenservaringen, hun moeilijkheden of bijzondere problemen die zich voordoen.

« Socio-culturele bewustmaking »

  • animaties eigen aan de ploeg en aan de jongeren die ze omkadert, zoals « Sacrifie ton dürum » / « Beatstreet ». Dit zijn culturele hip-hop activiteiten, waarbij tal van jongeren betrokken zijn die op deze manier kunnen genieten van een expressieruimte waarbij bepaalde regels en waarden worden nageleefd (beleefdheid, respect, geen geweld) en hun responsabilisering wordt gestimuleerd aangezien ze de drijvende kracht zijn van hun organisatie.
  • Occasionele culturele uitstappen (theater, expo, film,...).

Straatwerkers

Sint-Franciscusstraat 49
1210 Brussel

Laatst gewijzigd: 22.01.2019