Partnerschappen, overeenkomsten, openbaar overleg, platformen

De dienst Preventie ontwikkelt tal van partnerschappen en is tevens betrokken in diverse overeenkomsten en platformen. De gemeente Sint-Joost beschikt over een overeenkomst met de vzw Transit, een gewestelijke vereniging die structureel verbonden is met de veiligheids- en preventiecontracten voor het gewestelijk beheer rond kwesties zoals verslaving, en neemt deel aan de CLDB, een platform over hetzelfde thema.

 

Een centraal partnerschap inzake preventie en veiligheid is het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden. Een van de thema's die worden behandeld met deze partner is de strijd tegen schooluitval, waarvoor er een overeenkomst bestaat wat de PASS betreft (website online te raadplegen voor alle informatie rond scholen in het Brussels Gewest) . Er bestaat tevens een overeenkomst tussen de gemeente en Winnie Kot voor het preventiewerk van interfamiliale conflicten en geweld voor gezinnen met jonge kinderen. Een overeenkomst met de GW (Goedkope Woningen) laat de straatwerkers toe om een ruim lokaal te bezetten dat strategisch is voor de wijk. Het vandalisme is sterk afgenomen dankzij deze dagelijkse aanwezigheid.

 

De dienst Preventie heeft een efficiënt partnerschap gesloten met de zonale politie, dat beter aangepaste en overlegde reacties toelaat in geval van onveiligheidsproblemen op het gemeentelijk grondgebied.

Preventiedienst

Brialmontstraat 23
1210 Brussel
Coördinatie
Christine Pauporté
Gemeenschapswachten
Straatwerkers
Cel scholen
Jamila Bouhjar
La Maraude
Sociale Preventie Centrum Houwaert (SPC-H)
Sociale Preventie Centrum Alliance (SPC-A)
Mikail Koca
Sociale Preventie Centrum Nord (SPC-N)
3de leeftijd dienst
Hanane Yahhou
Polyvalente preventieambtenaren (PPA)
Choukri M'khrchef
Cel Interculturaliteit
Sociale werkers
Cel Noordwijk
Buurtbemiddeling

Laatst gewijzigd: 22.01.2019