Polyvalente preventieambtenaren (PPA)

De polyvalente preventieambtenaren zijn een straatploeg die de gemeente doorkruist in alle wijken, voorbijgangers en inwoners inlicht, tussenkomt bij alle situaties, de conflicten in de openbare ruimte tot bedaren brengt, toeziet op een aangename sfeer, en de openbare netheidsagenten bijstaan in het kader van Sint-Joost Net 7/7. Het zijn echte straatbemiddelaars.

Polyvalente preventieambtenaren (PPA)

Brialmontstraat 23
1210 Brussel
Choukri M'khrchef

Laatst gewijzigd: 22.01.2019