Openbare aanplakking, reclame, uithangborden

Downloaden

Belastingreglement op de verlichte uithangborden en lichtreclame

Belastingreglement op de aanplakborden en de publiciteitsonderstellen zichtbaar vnf de openbare weg

Belasting op de bedeling aan huis van publiciteitsbladen en -kaarten alsook op catalogussen ...

Belastingreglement op het plaatsen van spandoeken of gelijkaardige inrichtingen

Laatst gewijzigd: 14.12.2020