Zich inschrijven als werkzoekende

Zich inschrijven als werkzoekende

Actiris

Actiris.brussels

Eerste reflex !

Een van de eerste dingen die men moet doen, is zich als werkzoekende inschrijven bij Actiris, het
gewestelijk bureau voor tewerkstelling van het Brussels gewest, door ter plaatse te gaan of via www.actiris.be

Deze inschrijving als werkzoekende biedt de mogelijkheid om :

  • te genieten van hulp bij het zoeken naar werk
  • toegang te krijgen tot opleidingen
  • te genieten van prijsverminderingen om studies of een andere opleiding te volgen
  • te genieten van bijstand voor werk en sociale zekerheid (recht op werkloosheidsuitkering, kindergeld...)

De website van Actiris bevat duizenden vacante werkaanbiedingen. Deze gegevensbank is een zeer waardevol instrument. Actiris biedt tevens de hulp aan van een tewerkstellingsadviseur. Deze adviseur biedt zijn assistentie aan om u te helpen bij het vastleggen van een professioneel project. Hij kan de werkzoekende tevens, naargelang zijn noden, oriënteren naar één van de gratis diensten. Instrumenten die veel worden gebruikt door de werkzoekenden zijn de taalcheques en de ICT cheques van Actiris. Deze maken het mogelijk om gratis 20 tot 60 uur taallessen te volgen (Frans, Nederlands, Duits of Engels), naargelang de functie. Dikwijls wordt hiermee bij de werkzoekende de inzet verhoogd en de taalkennis opgefrist.  De ICT cheques verbeteren de kennis van informatica en/of internet.

Computerzuilen maken de raadpleging mogelijk van werkaanbiedingen alsook een « Self zone », met  vrij toegankelijk computers ter beschikking van de werkzoekenden.

Contact

Actiris

Sterrenkundelaan 14
1210 Brussel

Laatst gewijzigd: 08.08.2018