Beroepenpunt

Actiris, VDAB-Brussel en Bruxelles Formation voortaan onder één dak ! De Astro-toren, gevestigd in Sint-Joost en het hoogste passiefgebouw van Europa, maakt het mogelijk om de diensten voor de Brusselse werkgevers en werkzoekenden te verbeteren.

Het nieuwe Beroepenpunt van het Brussels gewest wordt dus een unieke plaats om:

 • uw beroepsoriëntatie te kiezen
 • uw loopbaan te beheren
 • een opleiding of een baan te vinden
 • opnieuw studies aan te vatten
 • in het buitenland te gaan werken
 • uw eigen baas te worden

Uw oriëntatie kiezen, een opleiding vinden, een job vinden maar tevens uw activiteit oprichten, uw loopbaan beheren, een internationale loopbaan durven starten : het Beroepenpunt is voortaan fysiek ingedeeld in 6 thema's, die overeenstemmen met de diverse noden voor diegenen die wensen deel te nemen aan het actieve leven.

De taak van het centrum is om de gebruikers op weg te zetten naar alle middelen voor de uitwerking en de realisatie van hun professionele doelstellingen en hen te begeleiden in hun keuzes, door het aanbieden van :

 • gesprekken met professionals van de bevoegde instellingen in de domeinen van beroepsleven en -oriëntatie.
 • zelfbedieningsdocumentatie over tewerkstelling, beroepen en opleidingen.
 • centra met informaticamiddelen en multimedia ruimten.
 • informatiedagen, colloquia en ontmoetingen georganiseerd door alle partners, of mede tot stand gebracht met externe partners.

Het is toegankelijk voor iedereen die op zoek is naar informatie en advies voor de opbouw van zijn professionele toekomst, waarbij de principes worden gerespecteerd van vrije toegang, anonimiteit en kosteloosheid.

Het Beroepenpunt, dat het label heeft ontvangen van het Internationaal Netwerk van de Beroepenpunten in 2015, richt zich op alle publieken en alle leeftijden, maar sterk op jongeren. In Brussel tonen studies namelijk aan dat op op 18-jarige leeftijd 6 jongeren op de 10 geen idee hebben welk beroep of welke studies ze wensen aan te vatten.

Het Beroepenpunt in enkele cijfers:

 • 107 meter hoog (10de hoogste gebouw van België en 6de hoogste in Brussel)
 • 35.000m² ruimte
 • Meer dan 1000 medewerkers
 • Meer dan 150.000 visiteurs per jaar

Een nieuwe « referentiepool » voor de vele Tennoodse jonge werkzoekenden maar tevens voor de duizenden werkzoekenden van de hoofdstad, waarvoor het traject tussen werk en opleiding op die manier zal worden vereenvoudigd.

Actiris

De Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling is als openbare tewerkstellingsdienst de voornaamste actor en leverancier van oplossingen voor tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert haar acties en middelen rond 2 opdrachten :

 • het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden
 • het organiseren van de doorstroming naar werk

Actiris is tevens gemandateerd om het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid te coördineren.

Bruxelles Formation

De openbare dienst voor beroepsopleiding van de Franstalige Brusselaars draagt bij tot een proces van voortdurende verbetering en tevreden stellen van haar gebruikers.
Een ploeg van meer dan 500 medewerk(st)ers verdeeld tussen een centrale administratie en 9 opleidingspolen ten dienste van de werkzoekenden, de werknemers en de ontwikkeling van het Brussels economisch weefsel.

Partners : 52 operatoren voor socio-professionele inschakeling, 14 instellingen van sociale promotie,
3 opleidingsorganismen voor gehandicapte personen.
Eén gemeenschappelijke ambitie : tot stand brengen van 20.000 opleidingsplaatsen per jaar in 2020 voor de werkzoekenden.

Resultaten in 2015 : 94% van onze stagiairs hebben het gevoel dat ze goed opgeleid zijn, 74,5% van de afgestudeerden in onze kwalificerende opleidingen in 2013 waren reeds aan het werk of volgden een nieuwe opleiding of studies binnen het daaropvolgend jaar. In 2014 waren er bijna 19.400 opleidingsplaatsen waarvan 15.500 voor werkzoekenden.

VDAB-Brussel

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is in Brussel belast met de beroepsopleiding en de begeleiding van personen met een Nederlandstalig beroepsproject. Dit betekent dat zowel Vlamingen als Brusselaars een beroep kunnen doen op VDAB-Brussel voor beroepsopleidingen. De VDAB-Brussel werkt hiervoor samen met verschillende partners.

Contacten

VDAB, opleidingscentrum Brussel

Sterrenkundelaan 14
1210 Brussel

Actiris

Sterrenkundelaan 14
1210 Brussel

Bruxelles Formation

Sterrenkundelan 14
1210 Brussel

Laatst gewijzigd: 22.09.2017