Werken bij het Gemeentebestuur

Jobs

Het gemeentebestuur is, samen met het OCMW, een van de belangrijkste werkgevers in Sint-Joost. Aarzel niet om de vacatures regelmatig na te kijken op de gemeentelijke website.
Voor al deze functies, moet u van een onberispelijk gedrag zijn van de burgerlijke en politieke rechten genieten en interesse hebben voor de openbare diensten.
De gemeente Sint-Joost-ten-Node selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Indien u geïnteresseerd bent in één van deze werkaanbiedingen, gelieve dan uw kandidatuur (CV met motivatiebrief) te richten aan de personeelsdienst  (HRM).

Stages

De gemeente laat studenten elk jaar toe om hun schoolcursus te vervolmaken door hun stage af te leggen in de gemeentediensten. Elk jaar zijn er ongeveer 35 stagiairs die zich inzetten in gevarieerde domeinen zoals kinderverzorging, secretariaatswerk, financiën, communicatie of schrijnwerkerij en elektriciteit.
Geïnteresseerde personen kunnen hun CV en een motivatiebrief zenden met vermelding dat het een aanvraag voor een schoolstage betreft door het online formulier in te vullen.

Vakantiejobs studenten

Elk jaar doet de dienst Jeugd een beroep op meer dan 80 gebrevetteerde studenten zoals monitoren om de vakantiepleinen te animeren terwijl de dienst Preventie de gemeenschapswachten vervangt die met verlof zijn, door de aanwerving van een veertigtal studenten.
Indien u geïnteresseerd bent in één van deze betrekkingen, gelieve dan uw kandidatuur (CV met motivatiebrief) te richten aan de Dienst Personeelsbeheer (HRM).

Contact

HRM dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Fabrice Dierickx

«Artikel 60» contracten

Door artikel 60 treden de gemeente en het Ocmw van Sint-Joost op als ware actoren van socio-professionele inschakeling door de toegang tot de arbeidsmarkt te bevorderen, alsook de integratie en de participatie aan het sociale leven. Sommige uitkeringsgerechtigden (begunstigden van het leefloon of van een sociale hulp) van het Ocmw genieten zo van een contract van bepaalde duur waardoor zij beroepservaring opdoen en/of recht krijgen op een werkloosheidsuitkering aan het einde van hun arbeidsovereenkomst.

Deze duur is voldoende om de aangeworven persoon recht te laten krijgen op werkloosheidsuitkeringen aan het einde van het contract, wanneer deze overeenkomst afloopt en hij geen werk meer heeft. Maar het kan ook dat de persoon, dankzij de verworven beroepservaring, een stabiele baan vindt.

Toegangsvoorwaarden

  • een leefloon of equivalente financiële maatschappelijk hulp ontvangen; 
  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister; 
  • geen recht hebben op volledige werkloosheidsuitkeringen

Jobs bij de politie

De website www.jobpol.be is specifiek gewijd aan de aanwervingen bij de politie. U vindt er informatie over de kandidaturen, de aanwervingsprocedures, de lonen.
www.polbru.be

Laatst gewijzigd: 26.10.2017