Animator worden

Elk jaar tijdens de schoolvakantie vangt de dienst jeugd dagelijks bijna 140 kinderen op. Om haar ploeg te versterken, is de gemeente op zoek naar animatoren voor de vakantiepleinen van april, juli en augustus 2017 die de omkadering verzorgen van kinderen tussen 3 en 12 jaar oud in het George Petre stadion en in de scholen van Sint-Joost.

Voorwaarden

  • Minimum 17 jaar oud zijn
  • Gemotiveerd en dynamisch zijn en vol ideeën zitten
  • Een teamgeest hebben
  • Gebrevetteerd zijn of niet (de ONE- normen vereisen dat slechts 1/3 van het personeel gebrevetteerd is).

Gebrevetteerde monitoren dienen houder te zijn van één van de volgende attesten

  • brevet van «animator van vakantiecentra » erkend door de Federatie Wallonië- Brussel of
  • diploma of eindgetuigschrift (samen met minimum 150u ervaring in animatie binnen een erkend vakantiecentrum) :

- van kinderverzorgster of jeugdhulp (voor kinderen jonger dan 6
jaar).
- sociale of pedagogische oriëntatie, tenminste van het niveau van hoger technisch secundair onderwijs (socio-culturele animatie, opvoeder/-ster, studies sociale wetenschappen, …).
- van het niveau van sociaal, pedagogisch hoger onderwijs of lichamelijke opvoeding tenminste van het korte type (kleuter-of basisonderwijzer(-es), bevoegd voor het lager of hoger secundair onderwijs lichamelijke opvoeding, sociaal assistent(e), gespecialiseerde opvoeder/-ster,...

Monitoren

• studenten van het hoger secundair onderwijs, aan de universiteit, van het hoger onderwijs, die de volle leeftijd van 17 jaar hebben bereikt.
• gediplomeerd in een richting die niet erkend is door het ONE, of zonder nuttige ervaring in Vakantiecentra.
Er zijn bijzondere bekwaamheden vereist bij de monitoren (gebrevetteerd of niet).

Over het algemeen dienen deze laatste :

  • een levendige interesse te tonen voor de animatie van activiteiten bestemd voor jonge kinderen
  • bekwaam zijn om (in een ploeg en onder het toezicht van een speelpleinhoofd) ludieke-, creatieve-, expressieve-, culinaire-, culturele- of natuuractiviteiten voor te stellen voor kinderen van 3 tot 6 jaar en/of van 6 tot 12 jaar,
  • verantwoordelijk te zijn voor een groep kinderen (omkadering, toezicht enz.)

Ter herinnering, volgens de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, mogen studenten 475 uur per jaar werken aan een verlaagd tarief voor sociale bijdragen.

Contact

Jeugddienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Mohamed Temsamani

Laatst gewijzigd: 21.09.2017