Dieren : Algemeen

Dieren : Algemeen

Zie Foto's album

De gemeente voert een ambitieus dierenwelzijnsbeleid. Er worden reeds verschillende jaren verschillende acties uitgevoerd : sterilisatiepremie voor huiskatten en -honden, terugbetaling van sterilisaties van zwerfkatten, enz. In 2021 werd een reeks lezingen over honden en katten gegeven door gedragsdeskundige Julie Willems (Animal Behaviour Center srl) in het kader van het label "diervriendelijke gemeente 2020". In 2022 werden 11 gemeenschapswachten door Julie Willems opgeleid om met honden in de openbare ruimte om te gaan.

Label "diervriendelijke gemeente"

In het kader van de projectoproep "dierenwelzijn" van 2020 heeft de Gemeente Sint-Joost het label "diervriendelijke gemeente" gekregen. Het doel was om de acties van de gemeente ten gunste van dierenwelzijn te belonen :

 • Een schepen voor dierenwelzijn hebben
 • Een contactpersoon voor dierenwelzijn hebben in de politiezone
 • Beheer van zwerfkatten
 • Sterilisatiepremie voor huiskatten
 • 24/7 beheer van zwerfdieren of verloren gelopen dieren (enige opdracht toegewezen door de politiezone voor de drie gemeenten van de zone Brussel-Noord)
 • Informatie en sensibilisering op de verschillende netwerken (website, sociale netwerken, ...).

Een dier adopteren

Niet alle diersoorten kunnen als huisdier worden geadopteerd. Er bestaat een lijst van alle soorten die door particulieren als huisdier kunnen worden geadopteerd.
Raadpleeg hier de lijst van zoogdieren die gehouden mogen worden (.pdf)
Raadpleeg hier de lijst van reptielen die gehouden mogen worden (.pdf)

Waar kan ik een kat of hond adopteren?

Er zijn tal van asielen waar u deze dieren een tweede kans kan geven. Het is tevens mogelijk om honden en katten te adopteren via erkende fokkers of particulieren.
U vindt de lijst van erkende vestigingen op een kaart.
Voor het in de handel brengen van honden en katten moet verplicht aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

Een hond moet :
- 7 weken of ouder zijn
- Geïdentificeerd en geregistreerd zijn in DogID
- Vergezeld zijn van een identificatie- en registratiedocument

Een kat moet :
- 13 weken of ouder zijn
- Geïdentificeerd en geregistreerd zijn in CatID
- Gesteriliseerd zijn, tenzij ze jonger is dan 6 maanden of bestemd is voor een erkende fokker of asiel

Denk na voor u koopt

Een huisdier hebben kost tijd en geld. Zorg ervoor dat u uw huisdier zijn hele leven kan onderhouden. Aarzel niet om contact op te nemen met een dierenarts, gedragsdeskundige of asiel voor advies.

DIERENARTSCHEQUES

Als aanvulling op de premies voor de sterilisatie van huishonden en -katten, heeft de Gemeenteraad de toekenning goedgekeurd van een gemeentelijke premie voor dierenartscheques. Met deze cheque kunnen de bewoners een premie ontvangen voor hun huisdier voor de volgende behandelingen :

 • identificatie van katten en honden (inclusief het bijwerken van gegevens) ;
 • opvolging van de algemene toestand van het dier en bijwerking van de vaccinaties. 

De gemeentelijke premie is vastgesteld op 30 euro.
Er mogen maximaal twee premies per dier en per jaar aan Tennoodse huishoudens worden toegekend als de identificatie en de opvolging van de algemene toestand van het dier (inclusief het bijwerken van de vaccinaties) in hetzelfde jaar worden uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, dan mag slechts 1 premie per dier, per jaar en per huishouden worden toegekend.
De premieaanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node binnen een maximale termijn van 3 maanden na de behandeling, door middel van het aanvraagformulier (PDF) van de Gemeente (zie hieronder). Op dit formulier staan de andere documenten vermeld die nodig zijn voor het verkrijgen van de premie.

U bent getuige van dierenmishandeling

Indien u bij een buur of in een handelszaak dieren aantreft (honden, katten, knaagdieren, paarden, vogels...) die zeer mager zijn, geslagen worden, slecht verzorgd worden of in slechte hygiënische omstandigheden leven, dan kan u deze verwaarlozing signaleren bij Leefmilieu Brussel door het online klachtenformulier in te vullen op https://leefmilieu.brussels/dierenwelzijn

Verloren, gewonde/zieke of dode dieren

U heeft een dier gevonden :
- Op een gemeentelijk terrein (park, weg) of een gemeentelijke eigendom :
U kan contact opnemen met de politiezone Brussel-Noord :
o Ploeg « dierenwelzijn » : 0470/88.70.33 of 02/249 20 94 (66)
o Dispatching : 02/249 22 11
Of met de Gemeente Sint-Joost :
o Dienst Dierenwelzijn :
o Dienst Openbare Netheid :

- In een park of groene ruimte beheerd door Leefmilieu Brussel : u kan de parkwachter ter plaatse verwittigen of contact opnemen met de infodienst van Leefmilieu Brussel  T  02 775 75 75.

- In een privé-eigendom: als het om een wild dier in nood gaat dat niet kan ontsnappen, moet de eigenaar de brandweer bellen op 112 (de interventie wordt u aangerekend). Als er een dood dier op privé-terrein ligt, neem dan contact op met een destructiebedrijf. Wanneer het om een geringde vogel gaat, meld deze dan op https://odnature.naturalsciences.be/bebirds/nl/

Probeer wilde dieren niet zelf te verzorgen, maar schakel een deskundige in (dierenarts, revalidatiecentrum, ...).

Als een vos vastzit in uw tuin maar niet gewond lijkt te zijn, kan u hem misschien helpen door een tafel, ladder of ander voorwerp tegen uw tuinmuur te zetten om hem te helpen. Vossen kunnen hoog springen. Ze zijn over het algemeen 's nachts actiever en zullen wachten tot zonsondergang om te proberen de tuin te verlaten. Als de vos er na 24 uur nog steeds zit, neem dan contact op met de brandweer op 112.

De vossen niet voeren !

Intoxicatie

Voedsel en geneesmiddelen voor menselijk gebruik kunnen giftig zijn voor onze huisdieren. Neem bij twijfel contact op met uw dierenarts of met het antigifcentrum op 070 245 245 (24u/24 gratis oproep).

Bepaalde symptomen die zonder aanwijsbare oorzaak optreden, kunnen het gevolg zijn van intoxicatie:

 • Spijsverteringsstoornissen (misselijkheid, braken, overvloedig speeksel, diarree, buikpijn)
 • Ademhalingsstoornissen (kortademigheid, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden)
 • Neurologische aandoeningen: zwakte, evenwichtsstoornissen, rillen, spierspasmen, stuiptrekkingen.
 • Bloedingen

Probeer niet om het dier te laten braken en laat het niets innemen.
In geval van spatten van een product in het oog of op de huid, is onmiddellijk en langdurig spoelen met lauw kraanwater altijd aangewezen.

Vuurwerk

Vuurwerk en voetzoekers zijn verboden op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voor het gebruik ervan dient een speciale vergunning te worden aangevraagd. Dit geldt zowel voor particulieren als voor openbare en andere instellingen.
Wij passen gemeentelijke administratieve sancties toe in geval van overtreding van artikel 43 van het algemeen politiereglement (gemeenschappelijk voor de 19 Brusselse gemeenten).

Duiven

Duiven niet voeren ! Het is verboden om duiven te voeren omdat ze dragers van ziekten zijn en schade veroorzaken. Eigenaars, handelaars, beheerders of huurders van gebouwen, hebben de taak de plaatsen waar duiven kunnen nestelen, te onderhouden, evenals bevuilde gebouwen schoon te maken en te desinfecteren. (cf art. 35 van het Algemeen Politiereglement).
Stukjes brood die voor de vogels worden achtergelaten maken hen ziek en trekken ratten aan.

Ratten

Een gezond koppel ratten kan tot 5 worpen van 8 tot 10 jongen voortbrengen en 1000 tot 2000 afstammelingen krijgen in één jaar tijd. Deze dieren kunnen dus snel een werkelijk probleem vormen. We tellen er 2 à 3 per inwoner in het Brussels gewest.

Ze bevinden zich voornamelijk in het rioleringsnetwerk, maar ze wagen zich ook in tuinen en zelfs in woningen.
Ratten kunnen tal van ziektes doorgeven of voedsel besmetten. Laat geen voedsel of zakken huisafval rondslingeren en controleer de afvoerroosters in de kelder of tuin om te vermijden dat ratten uit de riolen komen.
De dienst Openbare netheid voert een sensibiliseringscampagne rond rattenbestrijding over heel de gemeente. Deze campagne beoogt het indijken van de woekering van de schadelijke dieren via maatregelen voor de gemeentelijke gebouwen maar tevens voor de privé-eigendommen (op aanvraag).

Goede gewoonten :

 • Voedselbronnen beschermen
 • Geen organisch afval laten rondslingeren
 • Tralies aanbrengen (sterfput) of eventuele toegangen afdichten (gaten, ruimte onder de deuren van maximum 1cm)
 • Lokaas beschikbaar in doe-het-zelfzaken.

Indien u er niet in slaagt om deze plaag te bestrijden, dan is het mogelijk om een beroep te doen op de gespecialiseerde gemeentedienst (enkel voor het openbare domein en privé-woningen) voor de gratis plaatsing van beveiligde dozen die anticoagulanten bevatten. Noteer dat Vivaqua twee maal per jaar, in april en oktober, overgaat tot rattenbestrijding in de rioleringen.

Belastingreglement Netheid

Contacten

Openbare Netheid dienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Administratief directeur
Jacques Aviles
Rattenverdelging, desinfectie (ratten, duiven)

Hygiënedienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel

 

Laatst gewijzigd: 21.06.2024