Hond

Hond -

De gemeente voert een ambitieus beleid inzake dierenwelzijn. Er werden reeds sedert verschillende jaren meerdere acties tot stand gebracht : sterilisatiepremie voor huiskatten, terugbetaling van sterilisaties voor zwerfkatten, ... en nieuwe initiatieven : vrije loopruimte voor honden, herinrichting van hondentoiletten,…zullen worden gerealiseerd in de loop van 2019.

Charter van de « beschaafde hond »

Honden krijgen een bijzondere plek aan onze zijde en bieden heel wat voldoening aan hun baasje : vriendschap, trouw, gezelschap, steun, bezigheid …

Om zo goed mogelijk van deze relatie te genieten, waken baasjes er niet enkel over dat de noden van hun hond worden gerespecteerd (dagelijkse wandelingen, ontmoetingen met hun soortgenoten, ...), en dat hij in goede gezondheid is maar tevens dat hij sociaal is en goed opgevoed.

Ze zorgen er meer bepaald voor dat de aanwezigheid van hun dier geen last of hinder veroorzaakt. Aangezien uitwerpselen trottoirs en groene ruimten kunnen vervuilen ... Het is voor niemand aangenaam om « erin te trappen », maar ze kunnen tevens uitschuivers of valpartijen veroorzaken. Daarbij komt ook nog de weinig esthetische aanblik ervan...

Deze regels staan vermeld in het « Charter van de Beschaafde Hond » van de  verantwoordelijke Tennoodse hondeneigenaars te downloaden op de gemeentelijke website : www.sjtn.brussels.

Gemeentelijke premie voor de sterilisatie van huishonden

Om zijn beleid voor dierenwelzijn te vervolledigen, heeft het Gemeentecollege ingestemd met de toekenning van een gemeentelijke premie voor de sterilisatie van huishonden.

Het bedrag van de gemeentelijke premie is vastgesteld op 100 euro voor mannelijke honden en 150 euro voor vrouwelijke honden.

Er zullen maximaal twee premies worden toegekend per jaar en per huishouden dat gedomicilieerd is op het grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node.

De premieaanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van de Gemeente Sint-Joost-ten-Node binnen een termijn van maximum 3 maanden na de ingreep, op basis van het aanvraagformulier van de Gemeente.

Bilan

In 2021: 4 premieaanvragen voor een totaal bedrag van 450 €

Hondentoiletten

De gemeente Sint-Joost heeft hondentoiletten ingericht om het dagelijks toilet van honden te vergemakkelijken :

 • op de hoek van de Jottrandlaan / Verbiststraat
 • op de hoek van de Jottrandlaan / Oogststraat
 • op de hoek van de Pacificatiestraat / Artisjokstraat
 • op de hoek van de Middaglijnstraat / Brialmontstraat
 • op de hoek van de Haachtsesteenweg / Molenstraat
 • Scailquinstraat

Hoe zien deze hondentoiletten eruit ?

Het zijn plaatsen van enkele m², bedekt met dolomiet en omgeven door hout. De toiletten voor honden worden dagelijks onderhouden door de netheidsdienst die de uitwerpselen opraapt en een regelmatige ontsmetting verzekert. U kan er dus onbevreesd uw hond naartoe brengen, er is geen enkel risico.

U zal de plaatsen die al dan niet voorbehouden zijn voor honden gemakkelijk herkennen dankzij de volgende pictogrammen :

"hier is het"

hier is het

 

 

 

"hier loop ik aan de leiband"

hier loop ik aan de leiband

 

 

 

"hier loop ik in alle vrijheid"

hier loop ik in alle vrijheid

 

 

 

"hier ga ik niet binnen"


hier ga ik niet binnen

 

 

 

 

Praktische tips

Om uw hond vertrouwd te maken met het gebruik van de hondentoiletten, ziehier enkele aanbevelingen :

 • zoek het gepaste moment (bv : 1u nadat hij heeft gegeten, wanneer hij wakker wordt, nadat hij heeft gespeeld …) en neem hem dadelijk mee naar de juiste plaats
 • houdt hem stevig vast met de leiband kort en verhinder dat hij neerhurkt alvorens hij de gewenste plaats heeft bereikt
 • wanneer hij zijn behoefte heeft gedaan op de plaats die u heeft gekozen, neem dan de moeite om hem te feliciteren met een vriendelijk woord en een knuffel, en zelfs met een kleine lekkernij voor honden ; hij zal snel begrijpen wat u van hem verwacht en zal trachten de actie te herhalen om uw aandacht en uw aanmoedigingen te verdienen
 • wees volhardend en streng ; dit kan enige tijd in beslag nemen maar u zal het zich niet beklagen want u zal het nadien veel gemakkelijker hebben en uw « beschaafde » hond zal door iedereen worden geapprecieerd.

Oprapen : het extra gebaar van een « goed baasje »

Buiten de hondentoiletten of in geval van vergetelheid zorgt u ervoor dat u de uitwerpselen opraapt met behulp van een zakje en werpt u dit in een openbare vuilnisbak. U vindt dergelijke zakjes in winkels met dierenbenodigdheden.

Een vrije loopruimte voor honden

Een vrije loopruimte voor honden zal in 2019 worden ingericht op het gemeentelijk grondgebied. Deze ruimte zal worden afgesloten en aangegeven door een bord, zodat honden vrije momenten kunnen beleven zonder leiband. Deze plaats zal socialisatie bevorderen aangezien het gaat om een bijkomende ontmoetingsruimte in openlucht.

Dit project geniet een subsidie van het Gewest in het kader van het label van « diervriendelijke gemeente ».

Een goed opgeleide hond

 • wordt aan de leiband gehouden (kort)
 • is sociaal en gehoorzaamt aan zijn baasje
 • blaft niet op ongelegen momenten
 • is in orde met de vaccinatie en behandeld tegen parasieten
 • is geïdentificeerd door een micro-chip (of eventueel door een tatoeage)
 • heeft geleerd om zijn behoeften te doen in hondentoiletten (anders raapt zijn baasje de uitwerpselen op)
 • begeeft zich niet in verboden ruimten
 • springt niet op voorbijgangers en lopen niet achter alles wat beweegt

Bepaalde professionals kunnen u kostbare tips geven om uw hond op te voeden : dierenarts, gedragstherapeut, hondenopvoeder,…

De gemeenschapswachten waken over de eervied voor het leefmilieu en over een aangename sfeer op de weg en in de parken. Aarzel niet om contact met hen op te nemen.

Politiereglement

Het is belangrijk om eraan te herinneren dat hondeneigenaars eveneens verplichtingen hebben die werden opgenomen in het Algemeen Politiereglement : Art. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114.

Daar wordt tevens in vermeld dat personen die een hond begeleiden, verplicht zijn om :

 • de hond onder controle te hebben
 • toe te zien op zijn gezondheidstoestand, zijn veiligheid en die van anderen
 • hem kort aan de leiband te houden op iedere plaats van de openbare ruimte die toegankelijk is voor het publiek
 • de uitwerpselen op te rapen behalve in hondentoiletten of in de goot.

In geval van overtreding zal een administratieve boete worden toegepast.
Bovendien zal iedere vervuiling van de openbare weg door uw dier worden belast aan 75€ voor de reinigingskosten.

U bent getuige van dierenmishandeling

ndien u bij een buur of in een handelszaak de aanwezigheid vaststelt van dieren (honden, katten, knaagdieren, paarden, vogels...) die zeer mager zijn, geslagen worden of in slechte hygiënische en -verzorgingsomstandigheden leven, dan kan u deze verwaarlozingen signaleren bij Leefmilieu Brussel door het online klachtenformulier in te vullen op https://leefmilieu.brussels/dierenwelzijn

Zwerfhonden

Tot slot herinneren wij u eraan dat gesignaleerde zwerfdieren worden opgehaald door de   zonepolitie en vervolgens worden opgevangen door Veeweyde.

Reglementen & belastingen

Contact

Dierenwelzijn dienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Maëlle Lebrun

 

Laatst gewijzigd: 19.01.2022