Hond

Hond -

Charter van de « beschaafde hond »

Honden krijgen een bijzondere plek aan onze zijde. Ze bieden heel wat voldoening aan hun baasje: vriendschap, trouw, gezelschap, troost, bezigheid…

Om te genieten van een fijne relatie met zijn hond, waakt het baasje over zijn gezondheid en zijn noden (dagelijkse wandelingen, omgang met soortgenoten,...), en zorgt ervoor dat hij sociaal en goed opgevoed is.

Elk ras heeft andere behoeften, met name op het vlak van lichaamsbeweging en intellectuele stimulatie (bv. behendigheidsoefeningen). Een mopshond kan bijvoorbeeld genoeg hebben aan 1,5 uur aangelijnd wandelen per dag (of 45 minuten vrij loslopen), terwijl een border collie bijna 6 uur aangelijnd wandelen per dag nodig heeft (of 3 uur vrij loslopen) en intellectuele stimulatie.

Baasjes zorgen er meer bepaald voor dat hun dier geen last of hinder veroorzaakt. Uitwerpselen vervuilen namelijk trottoirs en groene ruimten. Het is voor niemand aangenaam om « erin te trappen », maar ze kunnen tevens uitschuivers of valpartijen veroorzaken. Daarbij komt ook nog de weinig esthetische aanblik ervan. Uitwerpselen moeten met een zakje worden opgeraapt en in een vuilnisbak worden gedeponeerd.

Een goed opgeleide hond :

 • wordt (kort) aan de leiband gehouden
 • is sociaal en gehoorzaamt aan zijn baasje
 • blaft niet op ongelegen momenten
 • is in orde met de vaccinatie en behandeld tegen parasieten
 • is geïdentificeerd door een micro-chip (of eventueel door een tatoeage)
 • heeft geleerd om zijn behoeften te doen in hondentoiletten (anders raapt zijn baasje de uitwerpselen op)
 • begeeft zich niet in verboden ruimten
 • springt niet op voorbijgangers en loopt niet achter alles wat beweegt

Professionals zoals dierenarts, gedragstherapeut, hondenopvoeder,… kunnen nuttige tips geven om uw hond op te voeden.

De gemeenschapswachten waken over het respect voor het leefmilieu en over een aangename sfeer op de weg en in de parken. Spreek hen gerust aan.

Deze regels staan in het  Charter van « de Beschaafde Hond » van de  verantwoordelijke Tennoodse hondeneigenaars, te downloaden op de gemeentelijke website.

Premie voor de sterilisatie van huishonden

Om zijn beleid voor dierenwelzijn te vervolledigen, heeft het Gemeentecollege ingestemd met de toekenning van een gemeentelijke premie voor de sterilisatie van huishonden.Het bedrag van de gemeentelijke premie is vastgesteld op 100 euro voor mannelijke honden en 150 euro voor vrouwelijke honden.

Er worden maximaal twee premies toegekend per jaar en per huishouden dat gedomicilieerd is op het grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node.

De premieaanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van de Gemeente Sint-Joost-ten-Node binnen een termijn van maximum 3 maanden na de ingreep, op basis van het aanvraagformulier (PDF) van de Gemeente.

Vaccinatie

Om in een pension te mogen verblijven, moeten honden gevaccineerd zijn tegen hondenziekte, parvovirus, besmettelijke hepatitis, bordetellose en influenza (kennelhoest). Voor de gezondheid van de hond is het raadzaam hem sowieso te vaccineren, ook als hij niet in een pension hoeft te verblijven.

Identificatie

Sedert 1 september 1998 dient uw hond verplicht te worden geïdentificeerd en geregistreerd vóór de leeftijd van 8 weken.

Hoe een hond identificeren en registreren ?

Uw dierenarts plaatst een elektronische chip onder de huid van de nek van uw hond. Deze chip bevat een identificatienummer.
Zodra dit werd uitgevoerd, zal de dierenarts het identificatienummer van uw hond en uw contactgegevens coderen op het nationale DogID-platform.
Wanneer u een hond koopt of adopteert die al is gechipt, kunt u eenvoudig de informatie op het DogID-platform wijzigen, zodat uw gegevens op de microchip verschijnen.

Intoxicatie

Voedsel en geneesmiddelen voor menselijk gebruik kunnen giftig zijn voor onze huisdieren. Neem bij twijfel contact op met uw dierenarts of met het antigifcentrum op 070 245 245 (24u/24 gratis oproep).

Bepaalde symptomen die zonder aanwijsbare oorzaak optreden, kunnen het gevolg zijn van intoxicatie:

 • Spijsverteringsstoornissen (misselijkheid, braken, overvloedig speeksel, diarree, buikpijn)
 • Ademhalingsstoornissen (kortademigheid, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden)
 • Neurologische aandoeningen: zwakte, evenwichtsstoornissen, rillen, spierspasmen, stuiptrekkingen.
 • Bloedingen

Probeer niet om het dier te laten braken en laat het niets innemen.

In geval van spatten van een product in het oog of op de huid, is onmiddellijk en langdurig spoelen met lauw kraanwater altijd aangewezen.

Plaatsen toegankelijk voor honden

In Sint-Joost zijn de Steurssquare en de Kruidtuin toegankelijk voor aangelijnde honden. Alle andere parken en tuinen zijn verboden voor honden.

Als u met uw hond winkels of restaurants wil binnengaan, vraag dan van tevoren of honden zijn toegestaan. Uw hond zal u graag vergezellen.

Honden zijn toegestaan bij de loketten van het Gemeentebestuur.

Huisdieren zijn tevens toegelaten in de woningen van het OCMW, op voorwaarde dat ze de buurt niet storen.

Hondentoiletten

De gemeente Sint-Joost heeft hondentoiletten ingericht om het dagelijks toilet van honden te vergemakkelijken :

 • op de hoek van de Jottrandlaan / Verbiststraat
 • op de hoek van de Jottrandlaan / Oogststraat
 • op de hoek van de Middaglijnstraat / Brialmontstraat
 • op de hoek van de Haachtsesteenweg / Molenstraat
 • Scailquinstraat

Hoe zien deze hondentoiletten eruit ?

Het zijn plaatsen van enkele m², bedekt met dolomiet en omgeven door hout. De toiletten voor honden worden dagelijks onderhouden door de netheidsdienst die de uitwerpselen opraapt en een regelmatige ontsmetting verzekert. U kan er dus onbevreesd uw hond naartoe brengen, er is geen enkel risico.

De plaatsen die al dan niet voorbehouden zijn voor honden kan u gemakkelijk herkennen dankzij de volgende pictogrammen:

"hier is het"

hier is het

 

 

 

"hier loop ik aan de leiband"

hier loop ik aan de leiband

 

 

 

"hier loop ik in alle vrijheid"

hier loop ik in alle vrijheid

 

 

 

"hier ga ik niet binnen"


hier ga ik niet binnen

 

 

 

 

Praktische tips

Enkele tips om uw hond vertrouwd te maken met de hondentoiletten:

 • Zoek het gepaste moment (bv: 1 uur nadat hij gegeten heeft, wanneer hij wakker wordt, nadat hij gespeeld heeft …) en breng hem onmiddellijk naar de juiste plaats.
 • Houd hem stevig aan de leiband en verhinder dat hij neerhurkt alvorens de gewenste plaats is bereikt.
 • Wanneer hij zijn behoefte heeft gedaan op de gewenste plaats, vergeet dan niet hem te belonen met een vriendelijk woord en een knuffel, of zelfs met een hondenkoekje.
 • Wees volhardend en streng; u zal het nadien veel gemakkelijker hebben en uw « beschaafde » hond zal door iedereen geapprecieerd worden.

Een vrije loopruimte voor honden

In 2019 wordt in de gemeente een vrije loopruimte voor honden ingericht. Het is een afgesloten ruimte, aangeduid met een bord, waar honden vrij kunnen lopen zonder leiband en waar ze kunnen socialiseren.
Dit project geniet een subsidie van het Gewest in het kader van het label « diervriendelijke gemeente ».

Politiereglement

Verplichtingen voor hondeneigenaars

Hondeneigenaars hebben bepaalde verplichtingen. Ze zijn opgenomen in het Algemeen Politiereglement : Art. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114.

Daarin wordt onder andere vermeld dat personen die een hond begeleiden, verplicht zijn om :

 • de hond onder controle te hebben
 • toe te zien op zijn gezondheid, zijn veiligheid en die van anderen
 • hem kort aan de leiband te houden op alle plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek
 • Bovendien wordt voor elke vervuiling door uw dier van de openbare weg 75 € belasting aangerekend voor reinigingskosten.

Gevaarlijke dieren

Het is verboden om zich met gevaarlijke dieren in de openbare ruimte te begeven of ze eraan bloot te stellen, zelfs in kooien of voertuigen. Onder een agressief of gevaarlijk dier dient te worden verstaan, elk dier dat, door de wil van zijn eigenaar, door gebrek aan toezicht door de eigenaar of om enige andere reden, een persoon intimideert, lastig valt of provoceert of de openbare veiligheid, de vlotte doorgang en goede nabuurschap aantast.
Indien u een gevaarlijke of agressieve hond in de openbare ruimte tegenkomt, neem dan contact op met de lokale politie.
In geval van overtreding zal een administratieve boete worden opgelegd.

U bent getuige van dierenmishandeling

Indien u bij een buur of in een handelszaak dieren aantreft (honden, katten, knaagdieren, paarden, vogels...) die zeer mager zijn, geslagen worden, slecht verzorgd worden of in slechte hygiënische omstandigheden leven, dan kan u deze verwaarlozing signaleren bij Leefmilieu Brussel door het online klachtenformulier in te vullen op https://leefmilieu.brussels/dierenwelzijn

Zwerfhonden

Gesignaleerde zwerfdieren worden opgehaald door de zonepolitie en nadien opgevangen door Veeweyde.

Reglementen & belastingen

Contact

Dierenwelzijn dienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Hugo Baufayt

 

Laatst gewijzigd: 21.06.2024