Dieren

Label "diervriendelijke gemeente"

In het kader van de projectoproep "dierenwelzijn" van 2020 heeft de Gemeente Sint-Joost het label "diervriendelijke gemeente" gekregen. Het doel hiervan was om de acties te belonen van de gemeente ten gunste van dierenwelzijn :

 • Een schepen voor dierenwelzijn hebben
 • Een contactpersoon voor dierenwelzijn hebben in de politiezone
 • Beheer van zwerfkatten
 • Sterilisatiepremie voor huiskatten
 • 24/7 beheer van zwerfdieren of verloren gelopen dieren (enige opdracht toegewezen door de politiezone voor de drie gemeenten van de zone Brussel-Noord)
 • Informatie en sensibilisering op de verschillende netwerken (website, sociale netwerken, ...)

Hondentoiletten

Hondenuitwerpselen op de trottoirs en de grasperken kunnen hinder veroorzaken.
Vergeet niet om de uitwerpselen van uw hond op te ruimen door de hondentoiletten te gebruiken, die tot uw beschikking staan op de hoek van de volgende straten :

 • Jottrand/Verbist
 • Jottrand/Oogst
 • Pacificatie/Artisjok
 • Middaglijn/Brialmont
 • Nieuw hondentoilet Scailquin: Het hondentoilet Scailquin werd volledig ingericht met gerecycleerde materialen door onze dienst Stadsmeubilair.

Sterilisatie & castratie van zwerfkatten

Waarom sterileseren?

De overpopulatie aan katten valt onmogelijk te beheren door de asielen, die daardoor verplicht zijn om euthanasie te plegen.

 • Sterilisatie is een operatie die wordt uitgevoerd onder verdoving : een pijnloze ingreep voor het dier.
 • Een gesteriliseerde kattin is rustiger, wordt niet meer krols en heeft minder risico om borsttumoren te ontwikkelen.
 • Een gesteriliseerde kater stopt met het afbakenen van zijn terr itorium met zijn urine. Hij vecht minder en loopt minder weg.

Premie voor de sterilisatie van huiskatten

Met het oog op dierenwelzijn heeft de gemeente Sint-Joost met de steun van Leefmilieu Brussel voor de toepassing hiervan beslist om voor de inwoners een gemeentelijke premie ter beschikking te stellen vastgesteld op 50€ voor mannelijke en 90€ voor vrouwelijke katten.
Er wordt slechts één premie toegekend per jaar en per Tennoods huishouden.

Hoe kan ik van deze premie genieten?

Na de operatie te hebben uitgevoerd bij een dierenarts, moet er een formulier worden ingediend voor de premieaanvraag vergezeld van :

 • Het originele verzorgingsattest ondertekend door de dierenarts die de sterilisatie heeft uitgevoerd;
 • De originele honorarianota uitgeschreven door deze dierenarts.
 • Een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.
 • Het bewijs van hoedanigheid van eigenaar van het huisdier door elk mogelijk identificatiemiddel (elektronische chip, vaccinatieboekje enz.).

Terugbetaling van de sterilisatie van zwerfkatten

Vrijwillige Tennodenaars kunnen tevens een aanvraag indienen tot tenlasteneming van de sterilisatiekosten van een zwerfkat uit de buurt (niet-drager van elektronische chip) bij een geconvention eerde dierenarts aangeduid door de gemeente. Voor ieder verloren of gevonden dier, aarzel niet om contact op te nemen met de politie van Zone Noord die instaat voor dit soort van si tuatie.

Duiven & ratten

Duiven niet voeren ! Het is verboden om duiven te voeren omdat ze dragers van ziekten zijn en schade veroorzaken. Eigenaars, handelaars, geranten of huurders van gebouwen, hebben de taak permanent de plaatsen waar duiven kunnen nestelen, te onderhouden, evenals bevuilde gebouwen schoon te maken en te desinfecteren.
    
In werkelijkheid zijn het vaak de ratten die de stukken brood nemen die worden achtergelaten voor de duiven... Ratten kunnen tal van ziektes doorgeven of voedsel besmetten. Laat geen voedsel of zakken huisafval rondslingeren en controleer de afvoerroosters in de kelder of tuin om te vermijden dat ratten uit de riolen komen.

Ratten in huis ?

Knaagdieren op zoek naar voedsel zoals ratten, die vaak in riolen vertoeven, zijn vaak meer te zien in de winter.
Een gezond koppel ratten kan tot 5 worpen van 8 tot 10 jongen voortbrengen en 1000 tot 2000 afstammelingen krijgen in één jaar tijd. Deze dieren kunnen dus snel een werkelijk probleem vormen…
we tellen er 2 à 3 per inwoner in het Brussels gewest.
Ze bevinden zich voornamelijk in het rioleringsnetwerk, maar ze wagen zich ook in tuinen en zelfs in woningen.
De dienst Openbare netheid voert een sensibiliseringscampagne rond rattenbestrijding over heel de gemeente. Deze campagne beoogt het indijken van de woekering van de schadelijke dieren met de invoering van maatregelen voor de gemeentelijke gebouwen maar tevens voor de privé-eigendommen (op aanvraag).

Goede gewoonten :

 • Voedselbronnen beschermen
 • Geen organisch afval laten rondslingeren
 • Tralies aanbrengen (sterfput) of eventuele toegangen afdichten (gaten, ruimte onder de deuren van maximum 1cm)
 • Lokaas beschikbaar in doe-het-zelfzaken.

Indien u er niet in slaagt om deze plaag te bestrijden, dan is het mogelijk om een beroep te doen op de gespecialiseerde gemeentedienst (enkel voor het openbare domein en privé-woningen) voor de gratis plaatsing van beveiligde dozen die anticoagulanten bevatten. Noteer dat Vivaqua twee maal per jaar, in april en oktober, overgaat
tot rattenbestrijding in de rioleringen.

Belastingreglement Netheid

Contacten

Openbare Netheid dienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Jacques Aviles
Rattenverdelging, desinfectie (ratten, duiven)

Hygiënedienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel

 

Laatst gewijzigd: 06.04.2021