Vervuilingspiek

Dringende maatregelen

Tijdens de winterperiodes kent ons land vervuilingspieken die voornamelijk te wijten zijn aan de opeenhoping van vervuilende stoffen afkomstig van de uitlaatgassen van voertuigen en bijzondere weersomstandigheden. De luchtkwaliteit is dan sterk afgenomen, hetgeen gevolgen kan hebben voor onze gezondheid. Deze vervuilingspieken zijn van een wisselende intensiteit en kunnen enkele uren tot enkele dagen duren.
Om de gevolgen van deze vervuilingspieken voor de gezondheid te verminderen, worden er dringende maatregelen genomen 48u voor de vervuilingspiek. Deze termijn van 48u is te wijten aan de onvoorspelbaarheid van de weersfactoren.

De dringende maatregelen worden op 3 niveau's toegepast in functie van de duur en van de intensiteit van de te vermijden vervuilingspiek. Ze gaan van de oplegging van een snelheidsbeperking en rijverbod voor een gedeelte of voor alle voertuigen tot de verhoging van het aanbod en gratis openbaar vervoer.

Dagelijkse preventie van vervuilingspieken

Deze vervuilingspieken kunnen worden vermeden door heel het jaar door ons gedrag aan te passen;
Vermijden om uw eigen voertuig te gebruiken en de voorkeur geven aan het openbaar vervoer, met de fiets of te voet gaan of autodelen.
Indien het gebruik van de wagen onvermijdelijk is, hanteer dan een vloeiend, rustig rijgedrag.
Uw woning of werkplaats isoleren en aanpassen.

Aanvragen tot afwijkingen

Er kunnen afwijkingen worden toegekend door de gemeentelijke overheid aan particulieren/ondernemingen in geval van rijbeperking. Om deze toelating te bekomen dienen de aanvragers de absolute noodzaak aantonen voor het gebruik van hun motorisch voertuig tijdens de winterperiode:

Noodzakelijke voorwaarden voor de aanvraag tot afwijking :

  • Voor particulieren : uitsluitend om medische redenen.
  • Voor ondernemingen : vier criteria werden vastgelegd door het Brussels Gewest :
  1. Onverenigbaarheid van uurrooster met het openbaar vervoer
  2. Dringende interventie
  3. Noodzaak om in te grijpen bij een vermoedelijke crisis
  4. Verdeling van maaltijden


De ondernemingen die beantwoorden aan één van deze criteria, voldoen aan de voorwaarden voor een aanvraag tot afwijking, en zullen hun aanvraag kunnen motiveren. De aanvraag tot afwijking is een verantwoordelijkheid van de werkgever. Deze aanvraag dient dus gegroepeerd te worden ingediend en samen met een officieel attest ondertekend door de directie van de onderneming (zie onderstaande link). De toegekende pass (afwijkingen) zijn op naam of niet op naam (in geval van variabele bewakingsploeg of uurrooster).

De aanvraagformulieren tot afwijking worden ingediend hetzij mits het elektronisch formulier via Irisbox hetzij met het papieren formulier dat wordt ingediend bij of verstuurd naar de dienst mobiliteit van de Gemeente Sint-Joost-ten-Node. Na voorlegging van de aanvraag en toekenning van de afwijking door de Burgemeester, zal de pass ter plaatse dienen te worden afgehaald.
Deze pass zal moeten worden getoond bij een eventuele politiecontrole tijdens een rijbeperking ter bewijs dat de afwijking werd verkregen.

De dienst Mobiliteit is toegankelijk enkel op afspraak op T 02 220 26 38 –

Opgelet, het gemeentebestuur kan alle aanvragen weigeren die minder dan 48u voor de vervuilingspiek worden ingediend. Het is dus aangewezen om uw voorzorgen te nemen en het nodige te doen vóór de aankondiging van een vervuilingspiek.

Voor meer informatie :
luchtkwaliteit.brussels

Contact

Laatst gewijzigd: 24.02.2017