Parkings

Parking Scailquin (540 plaatsen)

Opgelet!! Verlenging van de sluiting van de werken aan de parking van Scailquin tot 2023.

Sint-Joost, de dichtst bevolkte gemeente van België, versterkt haar parkeerbeleid ten gunste van de inwoners die te vaak moeite hebben om een parkeerplaats te vinden, aangezien het aanbod van parkeerplaatsen op de weg ontoereikend is in verhouding tot de behoeften (15 plaatsen per 100 inwoners in Sint-Joost, terwijl het gemiddelde in het Brussels Gewest 20 plaatsen/100 bedraagt).

Als antwoord op deze uitdaging heeft het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Joost besloten om te kiezen voor een globale en geïntegreerde aanpak voor het parkeren op zijn grondgebied om de verschillende mobiliteitsproblemen aan te pakken en het leefkader van zijn burgers te verbeteren. In deze optiek heeft de gemeente beslist om de parkeercontrole op de weg uit te breiden tot 21 u zodat zoveel mogelijk inwoners 's avonds vlotter een plaats kunnen vinden alsook om de parkeercontrole te internaliseren vanaf 1 januari 2020.
Terwijl de inspanningen om parkeerplaatsen van lokale bedrijven te delen moeten worden voortgezet, heeft de overheid tevens de verplichting om de voorzieningen waarover ze beschikt te mobiliseren teneinde een antwoord te bieden op deze uitdaging.

Vanaf 01/01/2020 zal de parking toegankelijk zijn voor de inwoners van Sint-Joost alsook voor de ambtenaren van het Tennoodse openbare ambt (gemeenten, scholen, politie enz.) met een voorkeurtarief van 68 €/maand.

Daarnaast worden bijzondere "Nacht en weekend" tariefmaatregelen aangeboden aan iedere abonnementhouder, die het recht geven om te parkeren van maandag tot en met donderdag tussen 17u en 8u tijdens de week en van vrijdag 17u tot maandag 8u tijdens het weekend voor een bedrag van € 15 per maand voor inwoners en € 20 voor andere abonnementhouders.

Vaststelling van het huishoudelijk reglement en bijlagen & Uurtarief

 

tarif parking scailquin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarif abonnement parking scailquin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wagen parkeren in gedeelde parkings

Onderbenutte parkings (parking van hotel, supermarkt, winkel) worden ter beschikking gesteld van de buurtbewoners. Eerder dan er nieuwe te bouwen is het mogelijk om de bestaande parkings rendabel te maken door ze te delen, hetgeen eveneens aantrekkelijk is voor de eigenaars.

In Sint-Joost zijn er 4 gedeelde parkings waarin 215 plaatsen ter beschikking worden gesteld van het publiek of van geabonneerden  :

  • Liefdadigheidsstraat 17
  • Kleine Dalstraat 16
  • Kunstlaan 4
  • Kruisvaartenstraat 19 (parking Rogier Manhattan Vinci)

Het toegangsysteem is veilig en gebruiksvriendelijk :

  • Alles wordt geregeld per gsm, van de toegang tot de parking tot de betaling.
  • Parking assistance 24h/24
  • Maandelijkse abonnementen (tussen 59€ en 100€/maand) en tarieven per uur naargelang de parkings

www.bepark.eu

ParkingPlus

Geef bepaalde verstrekkers van thuiszorg zoals artsen, kinesisten, verpleegkundigen de toelating om enkele minuten voor uw garage te parkeren en zorg er hiermee voor dat uw buurman beter kan worden verzorgd.
Zorgverstrekkers doen er gemiddeld 10 minuten over om een plaats te vinden om te parkeren in het Brussels Gewest. Vanuit deze vaststelling werd het project ParkingPlus gelanceerd door de vzw CONECTAR op het grondgebied van Sint-Joost met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De bewoners die dat wensen kunnen zich gratis inschrijven op de website van de vereniging. Deze krijgen een ParkingPlus zelfklever en er wordt hen gevraagd om deze op hun garagepoort te kleven. Op deze manier geven ze de partners-zorgverstrekkers aan dat deze voor hun deur kunnen parkeren tijdens de duur van de verzorging. Het parkeren is voorzien tussen 20 en 40 min. Indien de bewoner dringend moet uit- of binnenrijden, vindt hij het GSM- nummer van de zorgverstrekker op diens « ParkingPlus » lidkaart, die deze laatste op het dashboard of achter de voorruit van zijn voertuig moet leggen.

Beschikt u over een garage en wenst u deel te nemen ?

Afspraak op de parking plus website om het formulier online in te vullen of bel 's ochtends naar T 02 888 65 30 om uw gegevens door te geven.

Laatst gewijzigd: 10.01.2023