Vernieuwde Noordwijk

Noordwijk

De vernieuwing van de Noordwijk, die sedert verschillende jaren van start is gegaan, is haar vruchten
aan het afwerpen. Diverse werken worden geconcretiseerd ten voordele van de bevolking, die nu het resultaat kunnen zien van de investeringen die werden gedaan door de publieke en privé-sectoren zodat de wijk aangenamer
wordt om in te leven.

Tot voor kort werden vooral kantoren gerenoveerd (Manhattan plan), maar er bestond een sterke vraag om opnieuw gezellige leefruimten op de voorgrond te plaatsen ; de bedrijfswereld zelf is veel geëvolueerd (huur op kortere termijn, flexibele en mobiele kantoren, dalende omvang van de bedrijven…). Niet minder dan 75 miljoen euro werd de voorbije jaren geïnvesteerd voor de herinrichting van openbare ruimten en voorzieningen alsook woningen.

De wijk, omgeven door brede lanen en gelegen tussen de Noord-Zuid verbinding, op enkele honderden meters van het Stadscentrum, van de belangrijkste commerciële as van Brussel, op twee stappen van het 2de station van het land (900 treinen / dag) en het openbaar vervoer (metro, trams, bussen), heeft nog niet al haar troeven getoond ! Ze biedt een contrasterend landschap gekenmerkt door professionele en residentiële gebouwen : bescheiden inwoners
en pendelaars van grote internationale bedrijven, beginnende ondernemers die sociale aansluiting zoeken bij de lokale verenigingen en bezoekers die genieten van de hotels met standing, lopen er door elkaar.

Stedelijke renovaties

Op het Rogierplein, dat sedert 2017 is uitgeroepen tot toeristische zone en onlangs een volledig nieuwe aanblik kreeg, is er nu een vlottere doorstroming van het stadsverkeer. De cirkelvormige luifel in staal en glas geeft deze stadskern een hedendaagse look. 
De witte lichtgevende en ruime inrichting van « de rambla » biedt een nieuw comfort aan de voetgangers en de fietsers. De terrassen staan er vrolijk verspreid.
Het gloednieuwe Stadsvernieuwingscontract (SVC 2), waarvan de perimeter zich uitstrekt over Sint-Joost en Schaarbeek (Noordstation /Brabantstraat / Sint-Lazaruslaan), met zijn programma van 22 miljoen euro, werd eind 2017 goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, waarvan de helft bestemd is voor de uitstraling
van onze gemeente :

 • Aanleg Sint-Lazaruslaan & tunnels
 • Renovatie van de douches van het Zwembad van Sint-Joost
 • Inrichting van woningen & uitbreiding van de Lokale Werkwinkel van Sint-Joost – Linnéstraat 60 tot 78
 • Verlichting van de buurt
 • Projecten van maatschappelijke cohesie en collectief leven + intercommunale acties
 • Gebouw NMBS – Brabantstraat 23
 • Commerciële cellen - Doorgang Rogier
 • Proefproject van aanleg en beheer van talud
 • Inrichting crèche – Rogierstraat 126
 • Beheer & verbetering van de mobiliteit
 • Aanleg van het Koninginneplein en omgeving
 • Studentenpool en verbinding Kunsthuis – Koninginneplein 14-16
 • Inrichting intermodale pool kruispunt Botanique

De Sint-Lazaruslaan en haar omliggende tunnels, drukke verkeersassen, zullen worden heraangelegd vanaf Brussel-Stad tot Schaarbeek om de commerciële verbinding te herstellen van het centrum naar de Brabantstraat. Dit project wordt gekenmerkt door de ontwikkeling van de toekomstige « Sint-Lazarus Esplanade », de versterking van de Horeca sector, de inrichting van terrassen, de herorganisatie van de mobiliteit en de aanplanting van bomen van
de Kruidtuin. Er zou tevens een zondagmarkt kunnen worden georganiseerd.
Het project wordt gefinancierd via het SVC2, de Plaatselijke Besturen van Brussel, de gemeente Sint-Joost en de Stedenbouwkundige lasten van de Silver Tower voor een bedrag van 10 miljoen euro. De werken, die reeds meermaals vertraging opliepen, zouden moeten van start gaan in 2018.
In aansluiting op de grote renovatie en beveiliging van de Brusselse tunnels zouden de Sint-Lazarustunnel en de tunnels onder de Noordverbinding (Ginestestraat / Doorgang Rogier) moeten worden gerestaureerd in 2019-2020 voor een bedrag van 1,3 miljoen euro. De studie zal dit jaar worden gelanceerd.

Collectieve infrastructuren

Het lokale uitbreidingsproject van het Gemeentebestuur, dat in lijn ligt met het rationaliseringsproces van de gemeentelijke gebouwen, werd meer bepaald geconcretiseerd door de aankoop van het gebouw gelegen Koningsstraat 284. Deze operatie kon worden gerealiseerd met de hulp van het Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën en een bijdrage van de gemeente.
Dit gebouw zal vanaf deze zomer het merendeel van de gemeentelijke technische diensten voor ruimtelijke ordening onderbrengen.

De heropening van het zwembad van Sint-Joost, in een Art-Deco stijl van de jaren ’30, is voorzien voor september 2018. De werken aan dit beschermde gebouw, dat op de bewaarlijst staat van het Brussels erfgoed, zouden moeten toelaten dat het zijn luxe van weleer behoudt en tegelijk voldoet aan de vereisten van veiligheid en functionaliteit. Terwijl de renovatie van de douchekamers van de bovenste verdieping in een tweede fase ten laste zullen worden
genomen in het kader van het SVC2 (1,6miljoen euro).

Het Gemeentelijk kinderhuis « Méli-Mélo » heeft zopas zijn deuren geopend om kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders te verwelkomen. Het Huis, dat eerst en vooral gericht is op schoolanimaties van « Livre Animé » en op relationele psychomotoriek, organiseert in de schoolvakanties en op bepaalde momenten tijdens het jaar creatieve
ateliers en ludieke ontmoetingsruimten voor ouders-kinderen. Op enkele gebouwen verwijderd van de in 2012 gerenoveerde Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering, zal het nieuwe commissariaat « Comm 5 » van de politiezone Noord POLBRUNO dit voorjaar operationeel zijn. Dit project, dat geraamd wordt op 8,5 miljoen euro, is een privé-openbaar partnerschap, dat de herinrichting omvat van de benedenverdieping van het hotel Chao Chow Palace, de inrichting van een commissariaat en de bouw van 7 appartementen.
Het commissariaat werd gebouwd voor 100 politieambtenaren en zal bijdragen tot de veiligheid van de wijk. Het zal 24u/24 geopend zijn en alle politiediensten aanbieden.

Dit jaar zal er een opdracht voor werken worden gelanceerd voor de uitvoering van de werken van conformiteitstelling van de sportzaal Mandela na een technische audit van het gebouw. Sedert de vestiging ervan in 2010, kent deze sportzaal een niet aflatend succes.
Door sport voor iedereen toegankelijk te maken en in te zetten op de gemeentelijke « sportcheques », ontmoeten tal van personen van alle leeftijden elkaar op deze plek.

Woningen

We stellen vast dat de gebouwen van deze wijk zeer vervallen zijn. Huisjesmelkers en mensenhandelaars profiteren nog te vaak van de situatie. Door kwaliteitsvolle sociale huisvesting te creëren, wil de gemeente bijdragen tot de renovatie van de wijk, waarbij privé-eigenaars tevens hulp krijgen (renovatiepremies) om te starten met werken aan hun woning.

In het kader van het SVC2 zullen een tiental carré’s worden verbouwd tot woningen. De uitbreiding van de Stic van de Lokale Werkwinkel van Sint-Joost (Linnéstraat 76-78) is een ander luik van dit heroplevingsproject met een totaal bedrag van om en bij de 7 miljoen euro (gefinancierd door het SVC2 en gemeentelijke eigen fondsen).

De inwoners van de sociale woningen GW, Musinstraat, hebben in 2017 opnieuw hun intrek kunnen nemen in 41 gloednieuwe passiefwoningen (comfortabele leefoppervlakten, verbetering van de akoestiek en warmte- isolatie, nieuwe verwarmingsinstallaties, leidingen en elektriciteit, aangename gemeenschappelijke ruimten) voor het grootste deel gesubsidieerd door Beliris.
Het is nu de beurt aan het residentieel gebouwencomplex GW, gelegen tussen Plantenstraat 94-96 en Linnéstraat 95, om te genieten van een grondige renovatie (50 woningen). De werken, voor een totaal bedrag van 11,8 miljoen euro, worden momenteel voltooid. Een nieuwe aangrenzende gemeentelijke crèche, « Les Comètes » (36 plaatsen), zal overigens haar deuren openen in 2018 voor de kinderen van de wijk.

In het kader van het Wijkcontract Middaglijn bouwen Beliris en de gemeente Sint-Joost momenteel een woongebouw op de hoek van de Brabantstraat en de Weidestraat voor een bedrag van 1,4 miljoen euro. Deze nieuwe constructie bevat 6 passiefappartementen (van 1 tot 3 kamers) en een collectieve ruimte op het gelijkvloers. Het einde van de werken wordt verwacht tegen dit najaar.

Groene ruimten

Het verhoogde Sint-Franciscuspark zal in het voorjaar naast de nieuwe « outdoor fitnesstoestellen », nieuwe ludieke modules krijgen voor de kleine kinderen. De vervanging van de doorlatende vloerbedekking wordt binnenkort voorzien door Leefmilieu Brussel.
De renovatie van het Speelplein « Kruidtuin » gefinancierd door Leefmilieu Brussel is bezig (800.000 €). De ruimte van het speelplein zal worden vergroot (zandbak, schommels, draaimolens, glijbanen, rubberen heuveltjes,…), waarbij voor de volwassenen een bospromenade zal worden geïntegreerd die doet denken aan de Kruidtuin.
De sportzone zal een volledig nieuwe aankleding krijgen. Er zullen sportieve toestellen bijkomen, ringen om fietsen vast te maken, toegangen voor personen met beperkte mobiliteit, picknicktafels en een fontein met drinkbaar water.
De tweejaarlijkse bebloeming van de Tennoodse wijken met de installatie van hangende bloembakken door de gemeentedienst voor Stadsmeubilair, die sedert 2017 werd uitgebreid naar heel het grondgebied, zal eerstdaags uw straten verlevendigen.

Sociaal & economisch leven

In afwachting van de aanleg van het Sint-Lazarusplein werd er een muurfresco gerealiseerd in het kader van Mixity Brussels in 2017. Om de lelijke aanblik te verbergen van de Silver Tower, waarvan de 40 000 m³ kantoren nog steeds niet gebouwd is, werden de panelen van de werf verfraaid door een tentoonstelling van 30 foto’s die het leven in de gemeente vertelt.
Een verlichting, gefinancierd door het SB en de gemeente Sint-Joost, zal de aandacht vestigen op de «toegangspoorten» van ons kleine grondgebied en zal de zones verbinden tussen de Koningsstraat en de Middaglijnstraat, door hun complementariteit te versterken : de ene meer een lokale voetgangersstraat, de andere meer een stedelijke autoweg. De verschillende gemeentelijke voorzieningen die aanwezig zijn op het traject, zullen meer op de voorgrond komen (gemeentelijke bibliotheek, muziekacademie, Gemeentehuis enz). Overigens valoriseert het project de horeca- en handelszaken voor het zicht van de bezoekers van de hotels en van de culturele activiteiten in de buurt.

De braderijen-rommelmarkten georganiseerd in de wijk « Brabant-Weide » alsook in de wijk « Haacht-Middaglijn » kennen een enorm succes bij zowel de inwoners als de handelaars. Ze zullen worden herhaald in 2018 om de promotie van de lokale handel te versterken.

De grote privé-vastgoedeigenaars van de Noordwijk wensen bij te dragen tot de aantrekkelijkheid van de wijk. Door de vzw Up4North op te richten, die 8 vastgoedpartners groepeert, ligt de klemtoon meer op vereniging. Hieruit is momenteel een platform voortgevloeid, www.labnorth.be, dat een socio-culturele programmatie ter beschikking stelt voor de wijk alsook co-working ruimten voor tijdelijke bezettingen tegen bescheiden prijzen.

Contact

Stadskernvernieuwing dienst & Wijkcontracten

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Sergio Vallier Peeters

Stedenbouw dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Anne Winterberg
F: 02 220 28 42
G: 02 220 26 93

Openbare werken dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Lewis Goga
Wegeniswerken
Hasan Aydinalp
Signalisatie dienst
Ali Mandoudane
Events dienst
Ali Mandoudane / Charalambos Kididis
Groene ruimten dienst
Genti Keljmendi

 

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).