Onderhoud van de trottoirs

Wij herinneren u eraan dat in geval van sneeuw of ijzel op de trottoirs, de bewoners zelf maatregelen dienen te nemen zodat deze kunnen betreed worden zonder risico op uitglijden. Het zijn de inwoners (huurders of eigenaars) van het gebouw waarvoor een persoon eventueel gewond raakt die burgerlijk aansprakelijk zijn !

Algemeen Politiereglement Afdeling 10
Bijzondere bepalingen in acht te nemen bij sneeuw en vorst :

Art. 80 Bij tijden van sneeuw of ijzel, heeft iedere bewoner van de openbare weg de verplichting om het voetpad grenzend aan het gebouw dat hij bewoont, vrij te maken van sneeuw of om deze slipvrij te maken over minimum 1m50, zodanig dat de doorgang van de voetgangers in alle veiligheid vergemakkelijkt wordt.)

Deze verplichtingen worden opgelegd (cf. Art 13) :

  1. voor bewoonde gebouwen, voor bewoners en beheerders van het gebouw of personen belast met het dagelijks onderhoud van de ruimten.
  2. voor gebouwen zonder woonfunctie, voor conciërges, portiers, bewakers of personen belast met het dagelijks onderhoud van de ruimten.
  3. voor onbewoonde gebouwen of onbebouwde terreinen, voor iedere titularis van een reëel recht op het gebouw of voor de huurders.


Wat de toegankelijkheid van de wegen en gemeentelijke gebouwen betreft, intensiveert ons netheidspersoneel zijn inspanningen om hiertoe bij te dragen : strooien van zout, sneeuwruimen.

Contact

Openbare Netheid dienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Administratief directeur
Jacques Aviles
Rattenverdelging, desinfectie (ratten, duiven)

 

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).