De hoogste gemeentelijke geboortepremie in het Brussels Gewest maakt Tennodenaars blij!

Prime naissance

De gemeentelijke geboortepremie, die werd ingevoerd op initiatief van Burgemeester Emir KIR en Schepen van Prille Jeugd Nezahat Namli, viert haar eerste jaar met een balans van 72 toegekende premies van maximaal 200 euro.

Deze premie, die varieert tussen 60 en 200 euro, toont de wens van het Gemeentebestuur om de inwoners in alle levensfasen te steunen en ouders een welkome financiële steun te bieden.

Burgemeester Emir KIR en Schepen Nezahat Namli zijn unaniem : "In deze tijden van crisis is deze premie een heel logische stap. Wij weten dat de komst van een kind bovenal een blijde gebeurtenis is en tevens een cruciaal moment voor de ouders en het gezin. Deze premie toont aan hoe belangrijk wij het vinden om onze inwoners de best mogelijke ondersteuning te bieden en een belangrijke bijdrage te leveren aan de financiële lasten die bij een geboorte horen. Het is onze manier om de pasgeborenen van onze Gemeente te verwelkomen en in te zetten op de toekomst. Aan alle nieuwe ouders wordt een felicitatiebrief gestuurd om hen over deze premie te informeren.

Ter herinnering: deze premie wordt toegekend aan alle pasgeboren Tennodenaars en de aanvraag moet binnen zes maanden na de geboorte worden ingediend. Concreet moet de aanvrager, om een geboortepremie aan te vragen bij het Gemeentebestuur, voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden, namelijk: het ouderlijk gezag over het kind hebben, het kind ten laste hebben en woonachtig zijn in de Gemeente Sint-Joost-ten-Noode.

Dit initiatief past in het kader van de Algemene beleidsverklaring, met als een van de belangrijkste doelstellingen de ondersteuning van het gezinsbudget, namelijk door de gratis toegang tot de gemeentelijke kinderdagverblijven, de verhoging van het bedrag van de sportcheques tot 260 euro, de toekenning van een premie voor de sterilisatie van katten, de toekenning aan de bevolking van cheques "Ik consumeer lokaal en solidair in Sint-Joost", enz.

Infos

Bevolking dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Fatiha Menssouri
Paspoorten
Rijbewijzen
Elektronische identiteitskaarten belgen en vreemdelingen
Strafregister
Verhuizingen
Getuigschriften en attesten (verblijf, samenstelling van het gezin...)

Prille jeugd (fr)

Brialmontstraat 23
1210 Brussel
Immaculée Lardinois

 

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

OPGELET, vanaf 27.10.2021: Het onthaal van de inwoners op het Gemeentebestuur zal enkel op afspraak plaatsvinden. Geen permanentie op dinsdagnamiddag.

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u  Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u00 (de diensten Bevolking, Strafregister, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).