2020, de revelatie van een digitale kloof

Fracture numérique

Het jaar 2020 was in vele opzichten bijzonder. De wereldwijde gezondheidscontext heeft ons allemaal voor nieuwe uitdagingen geplaatst. De sector van de werkgelegenheid is uiteraard niet gespaard gebleven van de veranderingen. Met de lockdown hebben de ploegen van de Lokale Werkwinkel van Sint-Joost blijk gegeven van flexibiliteit en aanpassingsvermogen door de digitalisering van de diensten in recordtijd te organiseren. Zo werd een begeleiding
voor het zoeken naar werk op afstand georganiseerd.

Al snel bleek de digitale kloof die er reeds was, op verschillende niveaus nog groter te zijn. Aangezien dit probleem zowel bij de instellingen als bij een deel van het personeel en het publiek werd vastgesteld, moest snel worden gehandeld om onszelf de nodige middelen te verschaffen om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Van de ene dag op de andere gingen de meeste activiteitensectoren over op "volledig digitaal": school, werk, opleiding, zelfs winkelen, enz. De Lokale Werkwinkel heeft zich snel uitgerust met informaticamateriaal om op afstand operationeel te kunnen blijven. Dankzij de flexibiliteit en creativiteit van de ploegen werden nieuwe instrumenten
ingevoerd om de begeleiding bij het zoeken naar werk en opleidingen op afstand voort te zetten: inplannen van whatsapp-afspraken, theoretische lessen voor bepaalde opleidingen die online worden gegeven, enz.

Vandaag biedt de Lokale Werkwinkel van Sint-Joost een gepersonaliseerde opvolging die aangepast is aan de situatie van iedere persoon. De gesprekken vinden plaats op afstand, maar voor uitzonderlijke vragen is het nog altijd mogelijk om een afspraak ter plaatse te maken. Bovendien werden er een tiental computers voorzien voor het publiek, mede dankzij de terbeschikkingstelling van materiaal door de gemeente.

Indien u begeleiding wenst bij uw zoektocht naar een baan of opleiding, neem dan contact op met de Lokale Werkwinkel van Sint-Joost of via de sociale netwerken #LWSTJ.
In een volgend nummer zullen het afstandsonderwijs en de daarmee gepaard gaande uitdagingen aan bod komen... waarbij we niet vergeten dat menselijk contact essentieel blijft!

INFO

 

Lokale missie van Sint-Joost

Uniestraat 31
1210 Brussel
Bilal El Ouassyf
Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Strafregister, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).