Strijd tegen Partner- en Familiaal Geweld

Partnergeweld: het gaat ons ook aan

In België heeft meer dan één op de vier vrouwen fysiek en/of seksueel geweld ondergaan vanwege haar partner of ex-partner1.
Overigens wordt één koppel op acht in België geconfronteerd met
psychologisch geweld. Het is discreter, geniepiger en minder zichtbaar dan fysiek geweld en vormt een ware bron van lijden voor hij of zij die het ondergaat2. De vorm van geweld kan tevens economisch, sociaal… zijn.
Huiselijk geweld is een maatschappelijke plaag. Iedere dag moeten personen die het slachtoffer zijn van geweld en hun omgeving, meer bepaald hun kinderen, die ook getroffen worden door dit inter-familiaal geweld, worden gehoord, er dient naar hen te worden geluisterd,
ze moeten worden ondersteund, verdedigd… Ze bestaan in alle milieu’s, ongeacht leeftijd, sociale of ethnische afkomst, seksuele oriëntatie, rijkdom enz. Er is geen welbepaald type slachtoffer.
Niettemin zijn de meerderheid van de slachtoffers vrouwen.
Geweldpleging tussen partners is een onaanvaardbaar fenomeen dat strafbaar is door de wet.

Mijn gemeente engageert zich

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ijvert de Gemeente Sint-Joost-ten-Node, gestimuleerd door de Schepen en de dienst
voor gelijke kansen, voor de strijd tegen partner- en familiaal geweld.
De Gemeente Sint-Joost-ten-Node zet zich in voor het tegengaan van dit geweld met de hulp van bronpersonen die werkzaam zijn in een netwerk, zowel binnen de gemeente als in de Tennoodse verenigingen. Deze terreinprofessionals zijn bereid om naar u te luisteren en kunnen
u helpen bij de keuze van de te volgen stappen.
Samen kunnen we actie ondernemen om de mentaliteit te wijzigen,
de stilte te doorbreken die rond dit geweld hangt, een specifieke
begeleiding bieden en zorgen voor meer gelijkheid in onze maatschappij.

Indien u zich bedreigd, aangevallen, in de greep van uw partner voelt...
Indien u uw “zelfcontrole” kwijt bent.. of indien u vreest dat het zover zal komen...
Indien u in contact bent met iemand die geweld ondergaat en u wil weten hoe u kan helpen...
Sluit u niet op,
Begin erover te praten...

Motie-erkenning van de feminicide

 

Contact

Gelijke Kansen

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Marie-Cécile Leempoel

 

Laatst gewijzigd: 06.07.2020