Leefloon

Als uw bestaansmiddelen onvoldoende zijn en u deze toestand niet zelf kunt wijzigen, dan hebt u, in principe, recht op een leefloon. Het leefloon vervangt het voormalige bestaansminimum en wordt toegekend door het OCMW.

Vooraleer het OCMW beslist om u het leefloon toe te kennen, zal het een onderzoek voeren naar uw persoonlijke financiële toestand.

Om uw rechten en verplichtingen te kennen met betrekking tot het leefloon, vraagt u best rechtstreeks inlichtingen bij het OCMW van Sint-Joost.

Contact

OCMW van Sint Joost

Verbistrstraat 88
1210 Brussel
Voorzitter
Mr. Luc Frémal
Secretaris-generaal wnd.
Mme Felicia Tverdohleb
Algemene sociale dienst
Mr. Jean Aubin Kouakou Vanbist
Directeur Maatschappelijk welzijn wnd.
Rusthuis Anne Sylvie Mouzon (OCMW)
Mr. Lesley Moreels
Directeur
Medisch centrum Jean Fontaine
Pascale De Wandeler

Laatst gewijzigd: 07.09.2017