Strafregister

Uittreksels uit het Strafregister

Het getuigschrift van goed gedrag en zeden bestaat niet meer. Het uittreksel uit het Strafregister bevat de eventuele veroordelingen van de burger.

Er bestaan drie modellen van uittreksels uit het Strafregister naargelang het gebruik waarvoor ze bestemd zijn.

  1. Het model overeenkomstig artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering bestemd voor niet-reglementaire activiteiten.
  2. Het model overeenkomstig artikel 596 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering bestemd voor gereglementeerde activiteiten.
  3. Het model overeenkomstig artikel 596 lid 2 van het Wetboek van Strafvordering wordt afgeleverd  wanneer wordt gevraagd om toegang te krijgen tot een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.


De aanvraag kan ter plaatse door zich te melden aan het loket Strafregister, met volgend document :

  • Identiteitskaart (en eventueel een bewijsstuk) of met een ondertekende volmacht en de identiteitskaart van de aanvrager.

zich wenden tot de dienst Bevolking

Attest van moraliteit

Het attest van moraliteit wordt gratis afgeleverd aan elke persoon die – permanent of occasioneel, gaat werken of werkt in een horecazaak (café, bar...).

De aanvraag kan online worden ingediend via www.irisbox.be of ter plaatse door zich te melden aan het loket Strafregister, met volgend document :

  • Identiteitskaart (en eventueel een bewijsstuk) of met een ondertekende volmacht en de identiteitskaart van de aanvrager

zich wenden tot de dienst Bevolking

Contact

Bevolking dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Leïla Derraz
Paspoorten
Rijbewijzen
Elektronische identiteitskaarten belgen en vreemdelingen
Strafregister
Verhuizingen
Getuigschriften en attesten (verblijf, samenstelling van het gezin...)

 

Laatst gewijzigd: 06.06.2023