Europeanen

Het Bureau Europa reikt gratis de volgende documenten uit :

Bijlagen

  • Aankomstverklaring voor Europeaan (Bijlage 3ter)
  • Bijzonder document van verblijf (Bijlage 35)

zich wenden tot het Bureau Europa

Identiteitsbewijzen

Identiteitsdocumenten – Kinderen jonger dan 12 jaar : reispas, identiteitsattest (met foto)

E kaart = Verklaring van inschrijving

Voor Europeanen die al minder dan 5 jaar in België verblijven.

Tarieven E Kaart

 
  Geldigheid Kostprijs

Normale procedure (2 weken)

Aflevering van een identiteitskaart E 5 jaar 18,30€

Dringende procedure (2 dagen)*

Aflevering van een identiteitskaart 5 jaar 111,80€

De aflevering van Belgische identiteitskaarten brengt geen kosten met zich mee op gemeentelijk niveau. Het bedrag
dat wordt gevraagd aan de burger is de kostprijs voor de aanmaak van de identiteitskaart en voor de bijdrage die
verschuldigd is en volledig wordt teruggestort aan de FOD Buitenlandse Zaken.

*In geval van afhaling van de kaart met gecentraliseerde levering bij de FOD Binnenlandse Zaken, zullen de tarieven
voor een kaart voor volwassenen 147,10 bedragen en 136,20€ voor kinderen jonger dan 12 jaar.
FOD Binnenlandse Zaken (Park Atrium) Koloniënstraat 11 - 1000 Brussel - T 02 518 21 16
Openingsuren : maandag tot vrijdag van 08u30 tot 19u30 / zaterdag van 08u30 tot 12u30.

zich wenden tot het Bureau Europa

E+ kaart = Document ter staving van duurzaam verblijf

Voor Europeanen gevestigd in België. De kaart is 5 jaar geldig en onvoorwaardelijk vernieuwbaar.

Tarieven E+ Kaart

 
  Geldigheid Kostprijs

Normale procedure (2 weken)

Aflevering van een identiteitskaart E+ 5 jaar 18,30€

Dringende procedure (2 dagen)*

Aflevering van een identiteitskaart E+ 5 jaar 111,80€

De aflevering van Belgische identiteitskaarten brengt geen kosten met zich mee op gemeentelijk niveau. Het bedrag
dat wordt gevraagd aan de burger is de kostprijs voor de aanmaak van de identiteitskaart en voor de bijdrage die
verschuldigd is en volledig wordt teruggestort aan de FOD Buitenlandse Zaken.

*In geval van afhaling van de kaart met gecentraliseerde levering bij de FOD Binnenlandse Zaken, zullen de tarieven
voor een kaart voor volwassenen 129,80€ bedragen en 120,10€ voor kinderen jonger dan 12 jaar.
FOD Binnenlandse Zaken (Park Atrium) Koloniënstraat 11 - 1000 Brussel - T 02 518 21 16
Openingsuren : maandag tot vrijdag van 08u30 tot 19u30 / zaterdag van 08u30 tot 12u30.

zich wenden tot het Bevolkingdienst

Adreswijziging

  • Inschrijving, verhuizing in de gemeente alsook vertrek naar het buitenland (Mod.2, Mod. 2 bis, Mod 8)
  • Verhuizing binnen een zelfde gebouw die een wijziging van gezinssamenstelling met zich meebrengt (Mod. 2 bis)
  • Herinschrijving ingevolge een ambtshalve schrapping of een vertrek naar het buitenland (Mod. 2)

zich wenden tot het Bureau Europa

Contact

Europa

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Hassania Bouali

Laatst gewijzigd: 20.03.2023