Opmerkelijke religieuze architectuur

De Sint-Julianakapel

De Sint-Julianakapel is een oude kapel in neogothische en neoclassisistische stijl, voor katholieke eredienst gelegen in de Liefdadigheidsstraat 39-41.

Ze werd gebouwd van 1884 tot 1886 door Joris Helleputte en J.-P. Martin op bevel van de Apostolinen van het Heilig Sacrement of Dames van Sint-Juliana. De architect ontwierp tevens het meubilair in beukenhout.

De kapel is niet zichtbaar van op straat, ze is toegankelijk via een koetspoort die toegang geeft tot een doorgang onder de gebouwen gelegen aan de straatkant.

De kapel, waar voortdurend een half-duisternis heerst die aanzet tot bezinning, telt vier traveeën en een drihoekig koor. Het ontwerp ervan werd beïnvloed door de ideeën van Jean-Baptiste Bethune. Een kruisweg laat toe om het leven te volgen van Sint Juliana van Cornillon, de religieuze die haar naam gaf aan de kapel.

Sedert 2012 is het Roemeens cultureel en spiritueel centrum “Sainte Parascheva” er gevestigd, een aalmoezeniersdienst van orthodoxe overtuiging die de Kapel in gebruik genomen heeft.

De Sint-Joostkerk

De Sint-Joostkerk in neobarokstijl werd gebouwd vanaf 1867. Ze bevindt zich op de Leuvensesteenweg, tegenover het Sint-Joostplein.

Het was de architect en archeoloog Jean-Frédéric Van der Rit die de eerste fase van de werken aanvatte, namelijk de sacristie, het koor, de dwarsbeuk en vier traveeën, maar hij trad af op 4 juni 1867 en de werken werden verdergezet onder leiding van de architect Jules-Jacques Van Ysendijck die belast werd met de afwerking van het oksaal en de narthex. Deze laatste heeft tevens de hoofdgevel ontworpen opgericht in 1891 die deze kerk haar karakteristieke aanblik geeft. Het opmerkelijk meubilair dateert van de 18de en de 19de eeuw. Sedert 2009 is het gebouw beschermd als Monument, waardoor de erfgoedbewaring wordt verzekerd.

De parochie Sint-Joost is nog steeds actief en maakt deel uit van de pastorale eenheid « Les Coteaux » die op haar beurt deel uitmaakt van het dekenschap van Brussel Noord-Oost.

De Gesu

In 1856 vestigt een groep Jezuïeten zich in een huis gelegen in de Koningsstraat, in de gemeente Sint-Joost. In 1860 wordt naar de plannen van de architect Louis Pavot de gothische kerk gebouwd aan de achterkant van dit huis, de Gesu.

In 1937 werd de kerk vergroot en een nieuwe moderne gevel werd aan het huis gebouwd. De gevel, die uitgeeft op de Koningsstraat, en de voorste sokkel werden gebouwd naar de plannen van architect Antoine Courtens, geïnspireerd door de Art Deco. Het portaal in de vorm van een rondboog bevindt zich in een diepe muuropening waarvan de steunmuren zijn gedecoreerd met beelden van de twaalf apostelen van de Tennoodse beeldhouwer Alfred Courtens.

In de helft van de vorige eeuw werd de kerk ontheiligd en het gebouw werd te koop gesteld. Zijn huidige eigenaar zou er een luxehotel willen inrichten alsook woningen, twee restaurants, een café-brasserie, een seminariezaal, een binnentuin en een ontspanningscentrum en een kleine bioscoop. De werken werden reeds meermaals uitgesteld tengevolge van beroepen bij de Raad van State.

De Moskee Selimiye

De moskee "Selimiye" heeft haar deuren geopend in 2015 om tot 400 gelovigen te verwelkomen. Deze nieuwe plaats van eredienst voor moslimovertuiging in de Sint-Jooststraat 7-11, waar gedurende 4 jaar werken werden uitgevoerd voor een bedrag van 3 860 000 €, is tevens verfraaid als Educatief centrum waar Islamitische godsdienstlessen, socio-culturele activiteiten alsook schoolhulp worden aangeboden.

De Unie van Islamitische Culturele Centra van België (BIKMB), opgericht in 1979 door de eerste generatie van de Turkse immigratie, die de verouderde staat vaststelde van de moskee die twintig jaar eerder op dit terrein werd gebouwd, en niet meer beantwoordde aan de veiligheidsnormen, is gestart met deze nieuwe
bouw dankzij de giften van haar leden.

Dit project van 2 630 m² (5 niveau's) werd ontworpen door het architectuurbureau Vizzion Architects, waarbij rekening werd gehouden met de vestiging ervan in het hart van de Belgische hoofdstad (samenvoeging van Brusselse art nouveau en Ottomaanse kunst) maar tevens het passiefcriterium zoveel mogelijk werd benaderd om de werkingskosten te verminderen en daarbij het milieu te respecteren.

Bijzondere aandacht werd besteed op het vlak van isolatie – dak, vloertegels, gevels, en aan de keuze van de materialen, aan de luchtdichtheid: installatie van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming,
condensatieketel op gas, dubbelstroom centrale met warmtewisselaar met wiel zeer hoog rendement, regenwaterput, LED-verlichting en domotica. Er werd tevens gedacht aan de toegang voor personen met beperkte mobiliteit.

Door middel van deze «groene» architectuur wil de instelling de bevolking sensibiliseren rond de kwesties van duurzame ontwikkeling, zoals recyclage of het hergebruik van het regenwater.
De Executief van de Moslims van België (EMB) erkent 295 moskeeën in België (cijfers 2012).154 ervan bevinden zich in Vlaanderen, 87 in Wallonië en 54 in Brussel waarvan de eerste de grote moskee is aan het Jubelpark, geïnspireerd door oriëntaalse invloeden, die ontworpen werd ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling van 1897 en omgebouwd in 1978 om er het Islamitische en cultureel centrum van België onder te brengen.

www.selimiye.be

Laatst gewijzigd: 04.01.2017