Financiering

Aangezien de uitoefening van een eredienst een openbare dienstverlening is, komen het Gewest en de gemeenten financieel tussen in de budgetten van de erkende instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erediensten (164 in Brussel waarvan x in Sint-Joost) in geval dat deze niet over voldoende middelen beschikken om hun uitgaven het hoofd te bieden of wanneer er aanzienlijke werken worden vastgesteld in de gebouwen bestemd voor de uitoefening van de eredienst.

Volgens het gewestelijk plan, dat de financiële tussenkomsten ten laste neemt met betrekking tot de Kathedraalfabrieken, de islamitische-, orthodoxe en georganiseerde vrijzinnige erediensten, financiert de gemeente Sint-Joost het eventuele tekort van de budgetten van de volgende instanties, vastgelegd op haar grondgebied of ruimer genomen over andere Brusselse gemeenten volgens de geografische verdeling van de parochianen.

Het betreft de :

Katholieke en de orthodoxe kerkfabrieken

Het keizerlijk decreet van 30 december 1809 stelt de modaliteiten vast met betrekking tot de wetgeving van de Kerkfabrieken. Sedert 2002 is hun erkenning voor rekening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Gemeenteraad is ertoe gehouden om jaarlijks hulp te bieden aan de uitgavenbegroting van de Kerkfabrieken, overeenkomstig artikel 255, 9° van de Nieuwe Gemeentewet. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is belast met de uitoefening van toezichtscontrole : het verleent de definitieve goedkeuring van de budgetten en rekeningen na het advies te hebben verzameld van de gemeenten.

 • Kerkfabriek van Sint-Joost - Sint-Jooststraat 62
 • Kerkfabriek Sint-Maria - Seutinstraat 25 - 1030 Schaarbeek
 • Kerkfabriek van de Sint-Jan en Niclaaskerk - Brabantstraat -1030 Schaarbeek
 • Verenigde Anglicaanse kerk - Kapitein Crespelstraat 29 - 1050 Elsene
 • Protestantse kerk van de Kruidtuin - Bisschofsheimlaan 40 - 1000 Brussel
 • Roemeens cultureel en spiritueel centrum Sainte Parascheva - Liefdadigheidsstraat 41

Islamitische gemeenschappen

 • Unie van de Islamitische culturele centra van België (Moskeeën Selimiye) - Sint-Jooststraat 9 / C.Demeerstraat 1-3 1020 Brussel
 • Moskee Imam Malik / Culturele vereniging voor onderwijs en educatie - Molenstraat 68
 • Moskee El Azhar - Sint-Franciscusstraat 72
 • Cultureel centrum Le Saint-Josse - Braemtstraat 15

Protestantse en anglicaanse instellingen en Israëlitische synagogen

 • Assemblée de Plein Évangile - Scailquinstraat 36
 • De Kerk La Grâce par la Foi en Jésus-Christ – Warmoesstraat 9
 • FEBAB – Pentecôte Afrique-Belgique - Brialmontstraat 7

Instellingen voor vrijzinnige morele bijstand

De gemeente neemt het toezicht ten laste van vier van de officieel erkende erediensten in België. Ze verifieert, verleent haar goedkeuring en maakt de budgetten en rekeningen van de organen over en verzekert de administratieve opvolging van de interreligieuze en filosofische dialoog.

Contact

T 02 220 27 55 - '; // -->

Kerkfabriek van Sint-Joost

Sint-Jooststraat 62
1210 Brussel
G: 0488 38 32 36

Laatst gewijzigd: 01.10.2020