Bidplaatsen

Het beginsel van scheiding van kerk en staat is af te leiden uit artikelen 19 tot 21 van de Belgische Grondwet; dit betekent dat de burgerlijke overheden niet tussenbeide mogen komen in de organisatie of de manier waarop de – al dan niet erkende – eredienst wordt beleden.

Er wordt daarom onderscheid gemaakt tussen:
 

  • Het eredienstaspect: betreft uitsluitend de eredienst zélf waarin de Staat/ het Gewest niet tussenbeide mag komen;
  • Het temporale aspect: betreft alles wat betreft het materiële (gebouwen, infrastructuur, materiaal) en wat gefinancierd moet worden;

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is sedert 2002 bevoegd voor de erkenning van de lokale gemeenschappen, de organisatie van de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erediensten en de uitoefening van het toezicht op de instelling van de temporaliën van de eredienst.

Deze erkenning gaat gepaard met de financiering van de eredienst alsook de organisatie in de scholen van lessen afkomstig van deze religies of filosofische opties.

België is traditioneel katholiek sedert de vroege Middeleeuwen maar deze godsdienst is aanwezig naast zeven andere erkende religieuze en filosofische overtuigingen : protestantse (1830), israëlitische (1830), anglicaanse (1870), islamitische (1974), orthodoxe (1985), georganiseerde vrijzinnigheid (2002), en evangelische vrijzinnigheid (2003) alsook een belangrijke agnostische en atheïstische minderheid.

In Sint-Joost zijn er verschillende plaatsen geopend voor de inwoners die hun religie willen belijden : de kerk van Sint-Joost prijkt op het Sint-Joostplein, verschillende moskeeën bevinden zich verspreid in de Tennoodse wijken en een kapel huisvest een orthodoxe aalmoezeniersdienst.

Verenigingen die op ons grondgebied gelegen zijn en een subsidie genieten van de gemeente Sint-Joost :

Katholieke eredienst

De parochie Sint-Joost maakt deel uit van de pastorale eenheid « Les Coteaux » die op haar beurt deel uitmaakt van het dekenschap van Brussel Noord-Oost. Ze opereren elke zondag in de Kerk van Sint-Joost op het Sint-Joostplein.

De Schepen van Erediensten van de gemeente wordt zes maal per jaar uitgenodigd als waarneemster door de Kerkfabriek van Sint-Joost.

Evangelistische eredienst

Leden van de Synode - De ARPEE (Administratieve Raad van de Protestantse- Evangelische Eredienst)

  • Assemblée du plein Évangile  - Scailquinstraat 36
  • De Kerk La Grâce par la Foi en Jésus-Christ - Warmoesstraat 9
  • FEBAB –  Pentecôte Afrique-Belgique  - Brialmontstraat 7

Orthodoxe eredienst

  • Roemeens cultureel en spiritueel centrum Sainte Parascheva (Aalmoezeniersdienst) - Liefdadigheidsstraat 41

Islamitische eredienst

  • Unie van de Islamitische culturele centra van België (Selimiye moskeeën) – Sint-Jooststraat 9 /C.Demeerstraat 1-3 1020 Brussel
  • Moskee Imam Malik / Culturele vereniging voor onderwijs en educatie - Molenstraat 68
  • Moskee El Azhar - Sint-Franciscusstraat 72
  • Cultureel centrum Le Saint-Josse - Braemtstraat 15

In 2014 kwam het platform van de Moskeeën tot stand met het doel om een plaats te delen voor ontmoetingen en debatten tussen de religieuze en gemeentelijke vertegenwoordigers.

T 02 220 27 55 - amazibas@stjosse.irisnet.be

 

Laatst gewijzigd: 03.08.2017