Sportcheques

De sportcheques zijn opnieuw beschikbaar voor de Tennoodse jongeren die zich aansluiten bij een sportclub van hun keuze.
Eén enkele tegemoetkoming per sportseizoen per kind. Het formulier moet vanaf 19 september 2022 tot en met 02 juni 2032 aan het Dienst Sport overhandigd worden.
Het bedrag van de tegemoetkoming is beperkt tot 75% van de inschrijvingskost bij een sportclub met een maximum van 260€ per kind (maximaal 200€ voor de ouders waarvan de inkomens hoger zijn dan diegene die overeenstemmen met de toekenningsvoorwaarden voor het secundair onderwijs*).

*De ontvangers van studietoelagen voor het secundair onderwijs zijn:
 

Personen ten laste

Inkomen maxima

0 20.262,23€
1 27.150,78€
2 33.512,68€
3 39.451,36€
4 44.966,87€
5 50.482,38€
Per bijkomende persoon: 5.515,51€

Toekenningsvoorwaarden

 • Gedomicilieerd zijn in Sint-Joost
 • Tussen 4 en 18 jaar oud zijn
 • ngeschreven zijn bij een sportclub

Te bezorgen documenten

 • Het betalingsbewijs van de inschrijving bij de club (of het laaste deel van dit formulier laten invullen door de club).
 • De gezinssamenstelling (minder dan drie maanden).
 • De kopie van het aanslagbiljet inkomsten 2020, aanslagjaar 2021
  Dit document moet niet bij de aanvraag tot gemeentelijke tussenkomst worden gevoegd indien:
  > Het bedrag voor de aansluiting bij de vereniging lager ligt dan 267€
  > Het gezin inkomsten geniet die hoger liggen dan de toekenningsvoorwaarden voor studiebeurzen voor het secundair onderwijs en/of het voornoemde aanslagbiljet niet wenst in te dienen. In dat geval zal de gemeentelijke tussenkomst worden beperkt tot een maximumbedrag van 200€.
 • Het formulier "sportcheque 2022-2023"

Het merendeel van de ziekenfondsen biedt tevens een tussenkomst in de kost voor het lidmaatschap bij een sport- of fitnessclub tot 50€.

Evolutie

Sportseizoen

Aantal begunstigden

Aantal jongens

Aantal meisjes

Budget

Leeftijdscategorie

2013-2014 228 192 36 50.000€ 6 tot 18 jaar
2014-2015 262 199 63 100.000€ 6 tot18 jaar
2015-2016 340 246 94 100.000€ 4 tot 18 jaar
2016-2017 405 298 107 100.000€ 4 tot 18 jaar
2017-2018 481 358 123 100.000€ 4 tot 18 jaar
2018-2019 431 318 113 100.000€ 4 tot 18 jaar
TOTAL 2147 1611 536 550.000€  

Contact

Sportdienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Zulfikar Kir

Laatst gewijzigd: 28.09.2023